Державна наукова установа “Інститут інноваційних технологій і змісту освіти” реорганізована шляхом поділу. На його базі утворені державні наукові установи:

   Інститут модернізації змісту освіти  (http://www.imzo.gov.ua/) та Інститут освітньої аналітики, з віднесенням їх до сфери управління Міністерства освіти і науки України. (Постанова Кабінету Міністрів України від 26 листопада 2014 р. № 687 “Про утворення Інституту модернізації змісту освіти та Інституту освітньої аналітики”).

   Лист №14.1/10 – 1413 від 5.12.12 Міністру освіти і науки, молоді та спорту Автономної Республіки Крим, начальникам управлінь освіти і науки обласних, Київської, Севастопольської міських держадміністрацій, ректорам (директорам) вищих навчальних закладів.

   На виконання Указу Президента України від 24 березня 2012 року №212/2012 «Про Стратегію державної політики сприяння розвитку громадянського суспільства в Україні та першочергові заходи щодо її реалізації» і з метою виховання у студентів поваги до Конституції, законів України, державних символів України надсилаємо методичні рекомендації щодо використання державної символіки у вищих навчальних закладах.

   Матеріали розміщені на сайті Інституту.

 

Методичні рекомендації щодо використання державної символіки у вищих навчальних закладах 

 

Проголошення акту незалежності України 24 серпня 1991 року відкрило нову сторінку історії щодо становлення держави Україна. В Декларації про державний суверенітет України від 16 липня 1990 року і зверненні Верховної Ради України "До парламентів і народів світу" /5 грудня 1991 року/ наголошувалося на тому, що до сім'ї цивілізованих країн  бажає увійти нова держава, яка гарантує вільний розвиток українського народу, кожного громадянина України незалежно від його етнічної приналежності.

Перелік нормативно-правових актів для використання у ВНЗ I-IV рівнів акредитації, щодо організації виховної роботи зі студентами

 

Основи здорового способу життя,

 профілактика ВІЛ/СНІДу

(Навчальна програма спецкурсу для студентів

усіх спеціальностей та форм навчання)

 

Автор:      Удалова О.А. завідувачка сектору Інституту інноваційних технологій і змісту освіти МОН України, канд. пед. наук

 

Навчальна програма містить пояснювальну записку, тематичний план, рекомендовану літературу, плани семінарських занять з завданням і запитанням для самоконтролю, перелік питань, що виносяться на залік

Рецензенти:  Нікітчина С.О., завідувачка кафедрою ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди, доктор педагогічних наук, професор;

Мельнікова І.М., старший науковий співробітник Інституту вищої освіти АПН України, канд. педагогічних наук, професор.

Схвалено для використання у вищих навчальних закладах комісією з виховної роботи  вищих навчальних закладів I-IV рівнів акредитації Науково-методичної ради Міністерства освіти і науки України. (Протокол №4 від 30 листопада 2012 року)