Державна наукова установа “Інститут інноваційних технологій і змісту освіти” реорганізована шляхом поділу. На його базі утворені державні наукові установи:

   Інститут модернізації змісту освіти  (http://www.imzo.gov.ua/) та Інститут освітньої аналітики, з віднесенням їх до сфери управління Міністерства освіти і науки України. (Постанова Кабінету Міністрів України від 26 листопада 2014 р. № 687 “Про утворення Інституту модернізації змісту освіти та Інституту освітньої аналітики”).

Луганське вище професійне училище інформаційних технологій

 

Чекунов М.В. – керівник фізичного виховання

Ткаченко І.О. – соціальний педагог

 

ПРОБЛЕМИ ФОРМУВАННЯ У МОЛОДІ ЗДОРОВОГО СПОСОБУ ЖИТТЯ ЯК УМОВИ НАРОДЖЕННЯ ЗДОРОВИХ ДІТЕЙ

 

На сучасному етапі здоров’я нації є найважливішою умовою соціально-економічного розвитку держави. І це зрозуміло, тому що здорова людина володіє більш високою працездатністю, продуктивністю праці, менше хворіє, тим самим сприяє збільшенню економічних ресурсів країни. Тому необхідно створити такі умови, які б гарантували зацікавленість і відповідальність людини за відновлення та зміцнення власного стану здоров’я.

Борзнянський державний сільськогосподарський технікум

Ступаченко О.М., викладач  облікових  дисциплін, спеціаліст вищої    категорії

Кішман В.В., викладач  економічних дисциплін, спеціаліст вищої    категорії

Ляшиченко Л.І., викладач  економічних дисциплін, спеціаліст першої категорії

Каплій Н.П., викладач облікових  дисциплін, спеціаліст першої категорії

 

ВИХОВНА ГОДИНА «БЕЗ СІМ’Ї НЕМАЄ ЩАСТЯ НА ЗЕМЛІ»

Мета: Виховання поваги до сім’ї, родини, матері, як берегині роду, почуття відповідальності за своїх дітей.

Кімната прибрано святково, з елементами символіки українського народу

Викладач «Без сім’ї немає щастя на землі», – наголошує народне українське прислів’я. Напевно, кожен із нас усвідомлює, який глибокий зміст закладено в цьому простому, на перший погляд, вислові. Ми не уявляємо свого життя без рідних людей, які завжди готові зігріти нас теплом і ласкою, любов’ю, бажанням допомогти й розрадити. Материна ніжна турбота, батькова вимогливість і сила, братова підтримка, бабусина доброта… Хіба може бути щасливою людина без усього цього? Яких би життєвих перипетій не зазнавала людина, які б перешкоди не долала, як би не страждала – завжди вона знаходить прихисток і розраду в сім’ї, де її підтримують, розуміють, жаліють.

Донецький державний технікум економіки і хімічних технологій

 

Виховна година «Єдина родина»

 

Бойків Н.Ю.,

заступник директора з виховної роботи

 

Мета: виховувати у студентів глибокі почуття любові до своєї родини, сімейних цінностей; виховувати повагу до родинних традицій, звичаїв; виховувати естетичне ставлення до музичних творів і мистецтва в цілому.

Хмельницький національний університет

 

Комар Таїсія Василівна,

доцент кафедри практичної психології та педагогіки, канд. психол. наук 

 

ДОСЛІДЖЕННЯ ОСОБЛИВОСТЕЙ СОЦІАЛЬНОГО ФУНКЦІОНУВАННЯ ТА ГАРМОНІЗАЦІЇ Я-КОНЦЕПЦІЇ ОДИНОКИХ МАТЕРІВ

 

Сучасний кризовий стан сім'ї виявляється у зміні її функціональних та структурних характеристик. На сьогоднішній день в Україні продовжує зростати кількість неповних сімей, які стають однією з найбільших груп об'єктів соціальної роботи. Так, кожна 7-8 дитина народжується у неповній сім'ї. 99% неповних сімей складають сім'ї одиноких матерів. У м. Хмельницькому загальна кількість одиноких матерів складає 1410 осіб.

Чернігівський базовий медичний коледж

 

Івахненко І. М.,

практичний психолог

 

Профілактика шкідливих звичок у студентів

 

 Педагогічний колектив коледжу усвідомлює значення здоров’я та несе відповідальність за  виховання молодого покоління. Практика показує, що набуття і закріплення установок на здоровий спосіб життя формує духовно, фізично і соціально здорову особистість.

Чернігівський юридичний коледж Державної пенітенціарної служби України

 

Єрмак С. М., начальник циклу педагогіки та психології, кандидат педагогічних наук, доцент

 

Мірошниченко О. М., старший викладач циклу педагогіки та психології, кандидат психологічних наук

 

Організація  СІМЕЙНО-РОДИННОГО ВИХОВАННЯ КУРСАНТСЬКОЇ МОЛОДІ В ЧЕРНІГІВСЬКОМУ ЮРИДИЧНОМУ КОЛЕДЖІ ДЕРЖАВНОЇ ПЕНІТЕНЦІАРНОЇ СЛУЖБИ УКРАЇНИ  

 

Викладачі коледжу в межах роботи кураторів навчальних груп проводять виховні заходи, під час яких приділяють увагу формуванню правильних поглядів на сім’ю у курсантської молоді. Стало традицією протягом травня організовувати в  коледжі заходи до “Дня матері”, “Міжнародного дня сім’ї”, “Дня молодіжних та дитячих громадських організацій”, “Дня захисту дітей”.  

Сосницький сільськогосподарський технікум бухгалтерського обліку (Чернігівська обл.)

Викладач Зубар К. І.

ПРО ОСОБЛИВОСТІ ВИКЛАДАННЯ ДИСЦИПЛІНИ

"СІМЕЙНО-ПОБУТОВА КУЛЬТУРА

ТА ДОМАШНЯ ЕКОНОМІКА"

 

У теперішній час уміння сімей управляти своїми ресурсами набуває все більшого значення, бо воно дозволяє їм вижити в складних економічних умовах.

Тому вивчення дисципліни «Сімейно-побутова культура та домашня економіка» (далі СПК), яка дає можливість виробити ці вміння та набути знань, вчить приймати і виконувати рішення, виходячи з ціннісних орієнтацій, спрямованих на покращання якості життя сімей в Україні, є важливим і необхідним.

ДВНЗ «Приазовський державний технічний університет»

 

Дубасова Т. І., заступник директора з виховної роботи Маріупольського коледжу 

 

ПРОГРАМА

КУРСУ З СІМЕЙНО-РОДИННОГО ВИХОВАННЯ

«ФУНДАМЕНТ МІЦНОЇ СІМ’Ї»

 

БОБРОВИЦЬКИЙ КОЛЕДЖ ЕКОНОМІКИ ТА МЕНЕДЖМЕНТУ ІМ. О. МАЙНОВОЇ

 

Скакун Т.П., викладач

 

З ДОСВІДУ РОБОТИ ПЕДАГОГІЧНОГО КОЛЕКТИВУ

З БАТЬКАМИ СТУДЕНТІВ

 

“Молодь багата мудрістю мами і тата”

 

Сім’я є природним середовищем первинної соціалізації дитини, джерелом її матеріальної та емоційної підтримки, засобом збереження і передання культурних цінностей. З перших днів появи дитини на світ сім’я покликана готувати її до життя та практичної діяльності, в домашніх умовах забезпечити розумну організацію її життя, допомогти засвоїти позитивний досвід старших поколінь, набути власний досвід поведінки й діяльності. Тому одним з головних напрямів виховного процесу навчального закладу є підготовка молоді до сімейного життя, відповідального батьківства, а також велика увага приділяється підвищенню педагогічної грамотності батьків студентів.

Сумський державний університет ім. А.С.Макаренка

 

Світайло Н.Д.

Керівник Координаційного центру гуманітарної політики

 

Діяльність Центру підтримки сімї при університеті

 

Одним із актуальних напрямів підтримки і особливого захисту молодих сімей є створення можливостей для плідного поєднання навчання з сімейними обов’язками, підтримки студентської сім’ї.

РВНЗ «Кримський гуманітарний університет» (м. Ялта)

Євпаторійський інституту соціальних наук

 

„ФОРМУВАННЯ КУЛЬТУРИ СІМЕЙНИХ ВІДНОСИН

СТУДЕНТСЬКОЇ МОЛОДІ”

програма спецкурсу щодо сімейного виховання студентської молоді

                                           Укладач: асистент кафедри

                                           педагогіки та психології

                                           Почиваліна Ганна Вікторівна

 

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

У сучасних умовах сім’я переживає великі труднощі: помітна тенденція до збільшення кількості неблагополучних сімей, зміщення моральних цінностей і орієнтацій, ослаблення педагогічної діяльності з підготовки студентської молоді до сімейного життя, низький рівень психолого-педагогічної підготовки батьків до виховання дітей.

Соціальні процеси, відкритий доступ до інформації спричинили зміни в моралі суспільства. Серйозні упущення в етичному і статевому вихованні молоді стали причиною того, що демократичні принципи, що декларують ЗМІ, телебачення, мережа Internet розповсюдилися і на сферу інтимних стосунків. Тлумачення поняття „свобода” почало ототожнюватися з безладним, аморальним задоволенням своїх потреб.