Державна наукова установа “Інститут інноваційних технологій і змісту освіти” реорганізована шляхом поділу. На його базі утворені державні наукові установи:

   Інститут модернізації змісту освіти  (http://www.imzo.gov.ua/) та Інститут освітньої аналітики, з віднесенням їх до сфери управління Міністерства освіти і науки України. (Постанова Кабінету Міністрів України від 26 листопада 2014 р. № 687 “Про утворення Інституту модернізації змісту освіти та Інституту освітньої аналітики”).

Міністерство освіти і науки

Інститут інноваційних технологій і змісту освіти

Спілка голів обласних Рад директорів

ВНЗ І-ІІ рівнів акредитації України

Методичне ОБ’ЄДНАННЯ голів студентських

профкомів ВНЗ І-ІІ рівнів акредитації м.Києва

 

 

Взаємодія вищих навчальних закладів і

громадських організацій щодо формування

здорового способу життя у студентської молоді

 

Збірник матеріалів

Всеукраїнського науково-практичного семінару

 

Київ – 2014

 

На виконання Указу Президента України від 24 березня 2012 року №212/2012 «Про Стратегію державної політики сприяння розвитку громадянського суспільства в Україні та першочергові заходи щодо її реалізації» Інститутом інноваційних технологій і змісту освіти узагальнено інноваційний досвід роботи і рекомендується для використання у навчально-виховному процесі ВНЗ.

 

Досвід роботи ВНЗ щодо громадянського виховання студентської молоді

 

Зміст

 

Борзнянський державний сільськогосподарський технікум

Кішман В.В., викладач  економічних дисциплін, спеціаліст вищої категорії

Ступаченко О.М., викладач  облікових дисциплін, спеціаліст вищої категорії

Ляшиченко Л.І., викладач економічних дисциплін, спеціаліст першої категорії

Каплій Н.П., викладач облікових  дисциплін, спеціаліст першої категорії

 

ВИХОВНИЙ ЗАХІД

«СІМЕЙНИЙ ЕТИКЕТ – ШЛЯХ ДО ЩАСТЯ РОДИНИ»

 

Мета: виховання культури сімейних відносин, почуття відповідальності за своїх близьких, створення здорового морально-психологічного клімату в сімї.

 

Кам’янець-Подільський коледж

харчової промисловості Національного університету харчових технологій

 

 Коваль Т.А., Грібова Т.В.

 

 

Прес-конференція

Проблема сім’ї очима молодої людини

 

Слово викладача

Традиційно у перші березневі дні ми говоримо про весну, про кохання, про жінку. І в руслі цієї теми ми б сьогодні хотіли торкнутися проблеми сім’ї, бо саме в сім’ї зароджується любов, повага до батьків, закладаються засади нашої моралі.

Своє заняття ми вирішили провести у формі прес-конференції, саме такий метод дав широкий діапазон для самостійної, пошукової та дослідної роботи студентів, які, проконсультувавшись у спеціалістів, кваліфіковано висвітлять думки з проблеми сім’ї. Студенти сьогодні виступлять в ролі істориків, етнографів, літературних критиків, психологів, соціологів. Вас запрошуємо долучитися до нашої розмови. А в кінці запропонуємо вам фрагмент подільського весілля.

Західноукраїнський коледж «Полісся» м. Рівне

Підготовка молоді до сімейного життя є однією з найважливіших проблем сьогодення, оскільки її загострення зумовлюється кризовим станом суспільства, соціальною та політичною нестабільністю, невизначеністю щодо майбутнього. Ці фактори призводять до перегляду планів молоді щодо укладення шлюбу, до виникнення нових соціально – психологічних установок відносно функцій сім’ї та ролей жінки й чоловіка в ній.

 

Курахівська філія ДВНЗ “Придніпровський енергобудівний технікум”

 

Керівник клубу В.М.Косенко

ПЛАН

роботи клубу “Молода сімя”

Борзнянський державний сільськогосподарський технікум

 

Ляшиченко Л. І. - викладач економічних дисциплін, спеціаліст першої категорії;

Каплій Н. П. - викладач облікових дисциплін,

спеціаліст першої категорії;

Кішман В. В. - викладач економічних дисциплін,

спеціаліст вищої категорії;

Ступаченко О. М. - викладач економічних дисциплін, спеціаліст вищої категорії.

 

ВИХОВНА ГОДИНА «МОЯ РОДИНА – МОЯ СІМ’Я»

 

Мета заходу: консолідація зусиль вихователів, педагогів, сім'ї та громадськості з метою створення соціально благополучного виховного середовища, виховання й плекання грамотної, культурної, народно зорієнтованої та духовно розвиненої людини. Виховувати любов до найдорожчої для кожного з нас родини, сім’ї, історії, традицій своєї сім’ї. Прищеплювати любов та повагу до старшого покоління.

КВНЗ «Макіївське педагогічне училище»

 

                                                    Хопіна А. Р., викладач українознавчих дисциплін,

                                                    керівник академічної групи

 

РОЛЬ СОЦІАЛЬНО-ПЕДАГОГІЧНОЇ РОБОТИ ЩОДО ЗАПОБІГАННЯ НАСИЛЬСТВА В СІМ’Ї

Однією з актуальних проблем, які стоять перед сучасним українсь­ким суспільством є подолання і профілактика будь-яких проявів насильства щодо особистості. Статистика свідчить, що 30-40% всіх насильницьких злочинів відбуваються у сім'ї. За свідченнями дітей, з жорстокістю вони зустрічаються вперше у власній сім'ї, з боку батьків та старших сестер і братів; приблизно в 45-49% сім'ях має місце насильство над дітьми. Якщо врахувати всі погрози, залякування, побиття, то прак­тично кожна дитина хоч один раз зіштовхувалася з проявами жорстокості, тиску або насильства зі сторони своїх батьків.

Борзнянський державний сільськогосподарський технікум

 

Каплій Н.П., викладач облікових дисциплін, спеціаліст першої категорії

Кішман В.В., викладач економічних дисциплін, спеціаліст вищої категорії

Ступаченко О.М., - викладач облікових дисциплін, спеціаліст вищої категорії

Ляшиченко Л.І., викладач економічних дисциплін, спеціаліст вищої категорії

 

ВИХОВНА ГОДИНА «МІЦНА СІМ’Я – МІЦНА ДЕРЖАВА»

 

Мета заходу: сприяння розвитку відповідальної особистості, зосередження на моральній культурі. Ознайомлення з інститутом сім’ї, прищеплювати повагу до сім'ї, осіб протилежної статі.

Оформлення зали: прибрана зала рушниками. Стіл застелений скатертиною, на столі квіти. На стінах вислови видатних людей та прислів’я: «Не потрібен і клад, коли у чоловіка з жінкою лад», «Найлучча спілка — чоловік і жінка!», «Шануй батька й неньку, то буде тобі скрізь гладенько», «Без сім'ї нема щастя на землі», «Сенс щасливої любові полягає в тому, щоб віддавати» (В. Сухомлинський.), «Усі щасливі сім'ї схожі одна на одну, кожна нещаслива сім'я нещасна по-своєму». (Л. Толстой.)

Кам’янець-Подільський коледж

харчової промисловості Національного університету харчових технологій

 

 Коваль Т.А., Грібова Т.В.

 

 

Прес-конференція

Проблема сім’ї очима молодої людини

 

Слово викладача

Традиційно у перші березневі дні ми говоримо про весну, про кохання, про жінку. І в руслі цієї теми ми б сьогодні хотіли торкнутися проблеми сім’ї, бо саме в сім’ї  зароджується любов, повага до батьків, закладаються засади нашої моралі.

Своє заняття ми вирішили провести у формі прес-конференції, саме такий метод дав широкий діапазон для самостійної, пошукової та дослідної роботи студентів, які, проконсультувавшись у спеціалістів, кваліфіковано висвітлять думки з проблеми сім’ї. Студенти сьогодні виступлять в ролі істориків, етнографів, літературних критиків, психологів, соціологів. Вас запрошуємо долучитися до нашої розмови. А в кінці запропонуємо вам фрагмент подільського весілля.

Ужгородський комерційний технікум

 

Сімех Р. В. академнаставник, викладач правознавчих дисциплін, спеціаліст І категорії

Огарь Е. І., академнаставник, викладач органічної та неорганічної хімії, спеціаліст вищої категорії.

Бердар Т. І., академнаставник, практичний психолог технікуму, спеціаліст II категорії.

Макарова О. М., лікар технікуму.

Голубка С. М., вихователь студентського гуртожитку

 

Програма студентського об’єднання технікуму

«МОЛОДЬ ХХІ – ПРОТИ НАСИЛЛЯ, ЗА ЗДОРОВИЙ СПОСІБ ЖИТТЯ ТА ПРАВОВИЙ ДЕРЖАВНИЙ ЗАХИСТ»

 

Домашнє насильство неможливо пояснити тільки економічними негараздами, бідністю чи алкоголізмом, тому що ці чинники лише посилюють агресивну поведінку домашніх насильників, але не є його причинами. Воно відбувається серед людей різних національностей, різного фінансового й соціального статусу, в сім'ях віруючих і невіруючих, серед людей похилого віку й серед молоді.