Державна наукова установа “Інститут інноваційних технологій і змісту освіти” реорганізована шляхом поділу. На його базі утворені державні наукові установи:

   Інститут модернізації змісту освіти  (http://www.imzo.gov.ua/) та Інститут освітньої аналітики, з віднесенням їх до сфери управління Міністерства освіти і науки України. (Постанова Кабінету Міністрів України від 26 листопада 2014 р. № 687 “Про утворення Інституту модернізації змісту освіти та Інституту освітньої аналітики”).

Методичні рекомендації

щодо оздоровлення студентської молоді

та організації виховної роботи в таборах

 

Чільне місце в організації змістовного дозвілля, відпочинку та оздоровлення студентської молоді займають літні оздоровчі табори різного профілю.

Оздоровчий профільний табір системи освіти України є навчально-виховним закладом, призначеним для оздоровлення студентської молоді в канікулярний період, організації їх змістовного відпочинку, фізичного загартування і задоволення духовних потреб.

Табір забезпечує оптимальні умови для набуття досвіду в самовизначенні, самореалізації молодої людини, реалізації її творчого потенціалу, розширення і поглиблення знань, умінь у науковій, технічній творчості, спорті, туризмі, краєзнавстві, народознавстві та інших видах пізнавальної діяльності, практичному використанні набутих навиків у виробничій та суспільно корисній праці.

Оздоровчий профільний табір комплектується з числа студентів одного або декількох навчально-виховних закладів.

Термін перебування студентів у таборі, час проведення і кількість змін визначаються засновниками табору із урахуванням рекомендацій органів освіти та охорони здоров'я, але не менше двох тижнів.

У таборі створюються групи, загони, наповнюваність яких становить 35-40 чоловік. Групи, загони, бригади, профільні об'єднання з меншою наповнюваністю створюються за рішенням засновника при наявності фінансових та кадрових можливостей, із врахуванням вікових особливостей і інтересів студентів.

До традиційних типів оздоровчо-виховних закладів для роботи з молоддю в літній період належать табори: всеукраїнські, заміські оздоровчі, наметові, туристсько-спортивні, соціально-реабілітаційні, праці та відпочинку (трудові загони), охоронно-спортивні оздоровчі для молоді, оздоровчо-спортивні юнацьких спортивних шкіл, санаторного типу (літній і річний), профільні, сімейні будинки відпочинку.

А також для оздоровлення молоді використовують туристичні поїздки, походи і екскурсії, групові та індивідуальні поїздки молоді за кордон, обмін делегаціями тощо.

Керівництво табором здійснює начальник, який забезпечує умови і якість навчально-виховної роботи, організовує діяльність педагогічної ради, контроль за виконанням планів і програм, відповідає разом із засновниками за дотримання в закладі правил санітарно-гігієнічного режиму, охорони праці, протипожежного захисту й техніки безпеки.

Начальник табору і працівники несуть відповідальність за повну безпеку життя й здоров'я студентів. Перевезення студентів здійснюється на транспорті табору. Забороняється перевезення студентів на технічно непідготовленому транспорті.

Вищим органом громадського самоврядування табору є загальні збори колективу. За рішенням загальних зборів колективу вибирається рада табору, яка вирішує головні питання виховної та фінансово-господарської діяльності.

Зміст, форми й методи роботи визначаються педагогічним колективом і будуються за принципом студентського самоврядування з урахуванням національних та культурно-історичних традицій, особливостей соціально-економічного розвитку регіону.

У кожному таборі складаються: перспективний план на літо, календарні плани роботи табору і загону на зміну, план-сітка заходів, плани роботи гуртків, клубів за інтересами, робочі плани вихователів, методиста, заступника начальника табору з питань виховної роботи, конкретні плани підготовки та проведення різноманітних заходів у таборі.

У перспективний план рекомендується включати такі розділи: характеристика регіону, де знаходиться табір, його матеріальної бази, виховні завдання, зміст виховної діяльності табору і його основні напрями: морально-патріотичне виховання, організація суспільно корисної праці і трудове виховання, фізичне та естетичне виховання і розвиток культури спілкування,  формування здорового способу життя, туристична й екологічна робота, організаційно-методична робота тощо. Перспективний план роботи обговорюється і затверджується педагогічною радою.

Календарний план роботи табору складається на одну зміну з урахуванням завдань, що зазначені в перспективному плані роботи і пропозицій загонів. Перш ніж розпочинати планування, старший вихователь на організаційних зборах повинен ознайомити його учасників з перспективами роботи і завданнями на оздоровчу зміну. Після обговорення пропозицій рада табору складає календарний план і визначає, який загін і хто з членів ради  відповідає за підготовку та проведення того чи іншого заходу. На зміну доцільно планувати не більше чотирьох-п'яти загальних справ для всіх загонів, оскільки кожна з них вимагає тривалої і ретельної підготовки.

Рекомендується до плану внести розклад фізкультурно-оздоровчих занять, культурно-масових заходів, роботи гуртків, клубів, секцій. На основі цього плану складається план-сітка роботи табору на кожну зміну, що розміщують для загального огляду.

Календарний план роботи загону складається студентами разом з вихователем загону на одну зміну. При складанні календарного плану насамперед необхідно врахувати пропозиції та поради студентів, з'ясувати їхні інтереси і побажання засобами анкетування, опитування і конкурсів на кращу пропозицію.

На основі щоденних загонових планів старший педагог-організатор разом з черговим по табору складають зведений план роботи табору на наступний день, розміщають його на щиті "Сьогодні в таборі".

Складаючи план роботи загону, в якому перебувають студенти, необхідно передбачити всі можливості для самоствердження та саморозвитку студентів, розвитку їхньої самодіяльності, ініціативи і творчості. Необхідно також координувати справи загонового колективу з календарним планом табору на зміну, що є основним документом у визначенні основних форм роботи для кожного загону.

Фізкультурний і музичний керівники, лікар, керівники гуртків мають особисті плани роботи. Окремий план складає вихователь загону.

Широкі можливості для молоді надає  табір в якому студентська молодь може не тільки оздоровитись і змістовно провести своє дозвілля, але й випробувати себе в ролі вожатого, вихователя, старшого помічника, волонтера в роботі з дітьми (для педагогічних навчальних закладів).

У таборах протягом кожної зміни рекомендується проводити фізкультурно-оздоровчу, туристичну, екологічну роботу: спортивні змагання з волейболу та футболу, спортивні естафети для молоді, спортивні змагання на воді. Під керівництвом досвідчених інструкторів студенти вивчають перші кроки туристичного життя: вчаться ставити намети, розводити вогнище, долати перешкоди, орієнтуватися на місцевості, куховарити, визначати небезпечних для здоров’я і життя рослин та грибів, комах та плазунів тощо.

Велике значення у роботі з молоддю має відзначення державних та народних свят, що припадають на літній період (святкування Дня Конституції Української держави (28 червня), Дня незалежності України (24 серпня), зелених свят, свята Івана Купала тощо), подій, що відбуваються в країні і за кордоном, календаря літніх пам'ятних дат, традицій табору з урахуванням місцевих умов і можливостей.

Так, до святкування Дня Конституції Української держави територія табору оформлюється квітковими гірляндами, в яких переважають жовтий і блакитний кольори, розміщуються стенди-плакати, спеціальні випуски стіннівок. Готуються стенди про життя сучасної України, про життя студентської молоді під загальною рубрикою "Конституція України - молоді", в яких слід відобразити право людини на збереження її здоров'я, життя, честі та гідності, недоторканність особи, безпеки (ст. 3, 30, 49), право на освіту (ст. 53), свободу творчості (ст. 54).

Рекомендуються такі виховні заходи на вибір:

1.Проведення в загонах бесід, присвячених Дню Конституції: «Символи Української держави», «Права та обов'язки громадянина Української держави», «Українська мова - мова калинова», «Бути громадянином - це значить поважати Конституцію», «Закони Української держави» та інш.

2.Усні журнали: «Видатні борці за незалежність України» (П.Сагайдачний, Б.Хмельницький,  П.Орлик та ін.); «Українські жінки - гордість народу України» (Настя Лісовська, Маруся Богуславка, Маруся Чурай, Леся Українка, Софія Русова).

До Дня незалежності України - 24 серпня:

1.Провести бесіди «Символіка України» (про прапор і тризуб, про Державний Гімн України), «Звичаї, традиції українського народу», «Видатні українці».

2.Підготувати інтелектуально-пізнавальне шоу на тему імен і символів, пов'язаних з козацтвом, Запорізькою Січчю  або з використанням слів, пов'язаних з побутом українського народу.

3.Провести концерт «Пісня – душа народу» (фестиваль "Фольклор України", конкурс пісні, диспути, вечори відпочинку та ін.).

Крім того, більше уваги необхідно приділити формуванню здорового способу життя серед студентської молоді. З цією метою рекомендується  провести:

- заняття на тему: «Тютюн та його наслідки», «Наркоманія - це небезпечно», «Поговоримо про СНІД», «Алкоголь та молодь»;

- акції «Молодь вибирає здоровий спосіб життя», «Ні – шкідливим звичкам!» та ін

- бліц-опитуванні учасників табору "Молодь за здоровий спосіб життя" з метою виявлення ставлення до тютюнопаління, вживання алкоголю та наркотичних речовин.

- конкурс плакатів «Молодь України за здоровий спосіб життя», переможців нагородити призами;

 - концерт присвячений Міжнародному дню боротьби зі зловживанням наркотиками (26 червня), Дню молоді (остання неділя червня) .

Підготовка студентів до трудового життя здійснюється у молодіжних трудових загонах які сприяють професійному становленню молоді, розвитку творчих здібностей, формуванню адекватної самооцінки, профілактиці негативних явищ та корекції особистісних якостей, змістовному проведенню вільного від навчання часу.

Організація роботи молодіжних трудових загонів здійснюється згідно Положення про молодіжний трудовий загін (додаток №1).

Рекомендується ВНЗ приділити увагу захисту прав людини у сфері праці, які спрямовані на обмеження використання дитячої праці (діти до 18 років), забезпечення їх охорони від трудової експлуатації, встановлення вікових обмежень. Право на працю, згідно з Міжнародними стандартами в галузі прав людини і Кодексом законів про працю України, включає справедливу заробітну плату за працю рівної вартості, забезпечення належних умов, які відповідають вимогам безпеки та гігієни, право на відпочинок та дозвілля.

Необхідно зазначити, що студенти повинні знати свої права, а також мати уявлення про загрози і ризики для здоров’я при виконанні небезпечних робіт, право на захист від економічної експлуатації, які пов’язані з трудовою діяльністю у загонах. Тому рекомендується проведення тематичних заходів, таких як лекції, бесіди, диспути, тренінги, які сприятимуть підвищенню рівня обізнаності студентів з проблемами захисту прав людини у сфері праці.

Під час проведення цих виховних заходів необхідно:

-             надати знання про міжнародні та державні нормативно-правові акти, які стосуються трудового законодавства;

-             визначити сфери та особливості потреб студентів що мають вторинну або тимчасову зайнятість у вільний від навчання час;

-             сформувати уявлення про суть трудової експлуатації, її масштаби на міжнародному та національному рівні;

-             дати визначення найгірших форм трудової експлуатації, її видів;

-             визначити основні причини існування трудової експлуатації в Україні.

Процес залучення студентів до виробничих відносин у трудових загонах впливає на професійне самовизначення, а також на економічне виховання молоді і полягає у тому, що вони практично дізнаються про виробничий план, трудову дисципліну, про заробітну плату, про ставлення до суспільної власності. Навчаються застосовувати та використовувати такі поняття, як «планування роботи», «нормування праці», «облік», «контроль», «матеріальне та моральне стимулювання праці». Ці всі поняття одночасно є економічними категоріями. Вирішення задач економічного змісту, виконання економічних розрахунків сприяють залученню молоді до виробничих відносин, що існують у нашому суспільстві і формують підприємницькі здібності.

Укладачі:

Буянова Г.В., методист Інституту інноваційних технологій і змісту освіти МОН України

Кузнєцова О.В., методист вищої категорії Інституту інноваційних технологій і змісту освіти МОН України

 

 

 

 

 

 

 

             

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ 

П О С Т А Н О В А 
    від 3 липня 2006 р. N 899
     Київ

Про затвердження Типового положення 
                  про молодіжний трудовий загін
 

Відповідно до  статті  7   Закону   України   "Про   сприяння 
соціальному становленню  та розвитку молоді в Україні"
Кабінет Міністрів України  п о с т а н о в л я є:

Затвердити Типове положення про молодіжний трудовий загін, що 
додається.
 

Прем'єр-міністр України                            Ю.ЄХАНУРОВ 

Інд. 28 
 

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 3 липня 2006 р. N 899

ТИПОВЕ ПОЛОЖЕННЯ 
про молодіжний трудовий загін
 

1. Молодіжний  трудовий  загін  (далі - загін) - це тимчасове 
формування,  утворене з метою  забезпечення  вторинної  зайнятості
молоді у вільний від навчання час.

Основними періодами діяльності загону є: 

підготовчий -  з  дня утворення загону до дня виїзду на місце 
виконання робіт;

робочий - з дня виїзду на місце виконання  робіт  до  дня  їх 
завершення;

підсумковий -  з  дня  завершення  робіт  до  дня  ліквідації 
загону.

Загін утворюється засновником без права юридичної  особи  для 
виконання  сільськогосподарських,  будівельних,  реставраційних та
інших робіт (далі - роботи).

Загін може  мати   найменування,   емблему,   прапор,   знаки 
розрізнення.

Члени загону можуть забезпечуватися форменим одягом. 

2. Засновником загону (далі - засновник) може виступати орган 
виконавчої  влади,  орган  місцевого   самоврядування,   молодіжна
громадська організація,  загальноосвітній,  професійно-технічний і
вищий навчальний заклад, молодіжний центр праці.

Засновник видає розпорядчий документ  (наказ)  про  утворення 
загону  і  строк  виконання  ним робіт,  затвердження його складу,
призначення командира  загону,  а  також  спрямовує,  координує  і
контролює діяльність загону та надає допомогу в її організації.

Про утворення загону засновник інформує відповідні структурні 
підрозділи з реалізації державної  молодіжної  політики  місцевого
органу виконавчої влади.

3. Замовником  робіт,  які виконує загін,  може бути юридична 
або фізична особа (далі - замовник).

4. Взаємовідносини  засновника,  замовника  і  членів  загону 
визначаються  договором,  укладеним відповідно до вимог цивільного
законодавства, в якому передбачаються:

види, умови,  обсяги,   строки   виконання   робіт;   порядок 
нарахування та виплати заробітної плати членам загону;

види і  форми  матеріально-технічного забезпечення діяльності 
загону (будівельні матеріали,  машини та  механізми,  інструменти,
транспортні засоби тощо);

умови проходження у разі потреби професійного навчання членів 
загону;

зобов'язання щодо  забезпечення  організації  охорони  праці, 
умов  проживання,  харчування  та  відпочинку,  медико-санітарного
обслуговування членів загону;

права, обов'язки і відповідальність сторін. 

У договорі можуть передбачатися інші умови,  що не суперечать 
законодавству.

Типова форма договору затверджується Мінсім'ямолодьспортом за 
погодженням з Мінпраці.

Взаємовідносини замовника  і   членів   загону   визначаються 
договором,  укладеним відповідно до вимог трудового законодавства,
з урахуванням норм застосування праці осіб молодше ніж 18 років.

5. Членами загону можуть бути учні  загальноосвітніх  шкіл  і 
професійно-технічних  навчальних  закладів,  студенти  та курсанти
вищих навчальних закладів,  які не мають медичних протипоказань до
виконання передбачених договором робіт.

6. Особа, яка бажає вступити до загону, подає засновнику такі 
документи:

письмову заяву; 

медичну довідку  про  стан  здоров'я,  щеплення,  відсутність 
інфекційних хвороб,  епідемічне оточення, результати флюорографії,
а  також   відсутність   медичних   протипоказань   до   виконання
передбачених договором робіт;

письмову згоду  одного  з батьків або особи,  що його замінює 
(для неповнолітніх).

7. У підготовчий період члени загону проходять  інструктаж  з 
охорони   праці,   профілактики   травматизму  (пожежної  безпеки,
поводження на воді,  правил  дорожнього  руху  тощо),  запобігання
нещасним   випадкам,   дотримання   санітарно-гігієнічних  правил,
надання невідкладної долікарської допомоги.

8. Кількість членів загону не може перевищувати  60  осіб.  У 
разі  потреби  у  загоні  утворюються  виробничі  бригади,  про що
зазначається у договорі.

9. Для  керівництва  діяльністю  загону  та  вирішення   його 
внутрішніх  питань  командир  загону формує штаб,  до складу якого
крім  нього  входять  заступник  командира,   бригадир,   медичний
працівник,  особа,  відповідальна  за дотримання законодавства про
охорону праці.

Взаємовідносини командира,  членів штабу загону  і  замовника 
визначаються договором, зазначеним в абзаці першому пункту 4 цього
Положення.

10. Командир загону: 

здійснює оперативне керівництво діяльністю загону; 

забезпечує дотримання умов договору; 

несе відповідальність за виконання загоном робіт,  дотримання 
законодавства  з  охорони праці,  трудової дисципліни,  санітарних
норм і збереження інвентарю;

звітує перед засновником про виконані загоном роботи. 

11. Заступник командира загону: 

здійснює контроль  за  дотриманням  трудової   дисципліни   в 
загоні;

забезпечує створення   належних  побутових  умов  для  членів 
загону;

організовує дозвілля членів загону; 

виконує обов'язки командира у разі його відсутності. 

12. Бригадир: 

розподіляє роботу між членами бригади; 

безпосередньо керує виконанням робіт; 

контролює стан  трудової  дисципліни  та  дотримання   правил 
техніки безпеки;

подає на розгляд штабу загону пропозиції щодо поліпшення його 
діяльності.

13. Особа,  відповідальна  за  дотримання  законодавства  про 
охорону праці:

бере участь   у   розробленні   та   здійсненні   заходів   з 
профілактики нещасних випадків, травматизму;

здійснює контроль за дотриманням  законодавства  про  охорону 
праці;

забезпечує своєчасне проведення інструктажу з охорони праці; 

зупиняє виконання  робіт  у  разі виникнення загрози життю та 
здоров'ю членів загону;

інформує командира та штаб загону про стан охорони  праці  на 
об'єкті та про порушення правил техніки безпеки;

невідкладно інформує   бригадира,  командира  або  заступника 
командира та замовника у разі настання нещасного випадку  у  місці
проживання членів загону та на об'єкті;

подає на  розгляд  штабу  загону пропозиції щодо застосування 
заходів до членів загону,  які порушують законодавство про охорону
праці, трудову дисципліну, правила техніки безпеки та не виконують
зобов'язання, передбачені договором.

14. Медичний працівник: 

забезпечує надання першої невідкладної медичної допомоги; 

здійснює контроль   за   дотриманням   санітарних   норм    і 
протиепідемічного  режиму  в  місці проживання членів загону та на
об'єкті,  організацією   харчування   і   водопостачання,   якістю
продуктів харчування і готових страв;

виконує інші обов'язки, передбачені договором. 

15. Члени штабу загону: 

несуть відповідальність  за  життя і здоров'я членів загону в 
межах покладених на них обов'язків та відповідно до законодавства;

обговорюють на засіданні штабу факти порушення членами загону 
трудової  дисципліни,  правил техніки безпеки,  визначають ступінь
відповідальності, вид стягнення (усна догана, утримання коштів) та
ініціюють виключення із складу загону;

вживають заходів для морального заохочення членів загону. 

16. Члени    загону    зобов'язані   дотримуватися   трудової 
дисципліни і техніки безпеки, виконувати рішення штабу та вказівки
командира загону.

17. Члени загону мають право: 

своєчасно отримувати інформацію з питань діяльності загону; 

подавати заяви,   скарги   та   пропозиції   щодо  поліпшення 
діяльності загону;

добровільно виходити із складу загону (з поданням  засновнику 
письмової заяви).

18. Після завершення робіт,  передбачених договором, командир 
звітує  про  їх  результати  перед  засновником,   який   інформує
відповідні структурні підрозділи з реалізації державної молодіжної
політики місцевого органу виконавчої влади  про  виконані  загоном
роботи.

Додати коментар


Захисний код
Оновити