Державна наукова установа “Інститут інноваційних технологій і змісту освіти” реорганізована шляхом поділу. На його базі утворені державні наукові установи:

   Інститут модернізації змісту освіти  (http://www.imzo.gov.ua/) та Інститут освітньої аналітики, з віднесенням їх до сфери управління Міністерства освіти і науки України. (Постанова Кабінету Міністрів України від 26 листопада 2014 р. № 687 “Про утворення Інституту модернізації змісту освіти та Інституту освітньої аналітики”).

Перелік нормативно-правових актів для використання у ВНЗ I-IV рівнів акредитації, щодо організації виховної роботи зі студентами

 

І. Конвенції і декларації

1. Рамкова конвенція ВООЗ із боротьби проти тютюну (Конвенцію ратифіковано Законом №3534-IV від 15.03.2006 )

2. Всесвітня декларація по охороні здоров’я (прийнята світовим співтовариством з охорони здоров’я на П’ятдесят першій сесії всесвітньої асамблеї з охорони здоров’я в травні 1998 року )

3. Конвенція про права дитини (ратифіковано 27 лютого 1991 р.)

4. Факультативний протокол до Конвенції про права дитини щодо торгівлі дітьми, дитячої проституції і дитячої порнографії (ратифіковано 3 квітня 2003 р.)

5. Протокол про попередження і припинення торгівлі людьми, особливо жінками та дітьми, і покарання за неї (ратифіковано 4 лютого 2004 р.)

6. Конвенція ради Європи про кіберзлочинність (ратифіковано Законом №2824-ІV (2824-15) від 7 вересня 2005 р.)

7. Конвенція Ради Європи про захист дітей від сексуальної експлуатації та знущань сексуального характеру

8. Декларація про запобігання та зупинення сексуальної експлуатації дітей та підлітків (2008)

9. Конвенція про заборону та негайні дії щодо ліквідації найгірших форм дитячої праці №182 Міжнародної організації праці (ратифіковано 5 жовтня 2000 р.)

10. Кримінальна конвенція  про боротьбу з корупцією (ратифіковано із заявою №252-V (252-16) від 18.10.2006 р.)

11. Декларація ООН про боротьбу з корупцією і хабарництвом у міжнародних комерційних операціях (Резолюція 51/191 Генеральнїй Асамблеї ООН від 16.12.1996 р.)

12. Конвенція про ліквідацію всіх форм дискримінації жінок (ратифіковано 12 березня 1981 р.)

13. Декларація про викорінення насильства по відношенню до жінок (Резолюція Генеральної Асамблеї №48/104 від 20 грудня 1993 р.)

14. Конвенція ООН про боротьбу з торгівлею людьми та експлуатацією проституції третіми особами (прийнята на IV сесії Генеральної Асамблеї ООН 2 грудня 1949 року)

15. Конвенція ООН проти транснаціональної організованої злочинності (Прийнята резолюцією 55/25 Генеральної Асамблеї від 15 листопада 2000 року; Конвенцію ратифіковано із застереженнями і заявами Законом № 1433-IV від 04.02.2004)

16. Декларація «Про ліквідацію насильства щодо жінок» (Генеральна асамблея ООН, 1993 р.)

17. Конвенція ООН проти транснаціональної організованої злочинності (Прийнята резолюцією 55/25 Генеральної Асамблеї від 15 листопада 2000 року; ратифіковано із застереженнями і заявами Законом № 1433-IV від 04.02.2004)

18. Додатковий протокол до Конвенції ООН про боротьбу з транснаціональною організованою злочинністю. Про попередження та припинення торгівлі людьми, особливо жінками та дітьми, та покарання за неї (ратифіковано Законом від 4.02.2004 р. №1433-IV)

19. Рекомендація Комітету Міністрів Ради Європи «Про сексуальну експлуатацію, порнографію, проституцію, а також торгівлю людьми і підлітками» (прийнята 9 вересня, 1991 року на 461-му засіданні заступників міністрів)

20. Стокгольмська Декларація та план дій проти комерційної сексуальної експлуатації дітей (1996 р., підписана 122 країнами)

21. Конвенція про громадянсько-правові аспекти міжнародного викрадення дітей (1980 р.) (набула чинності для України 1.09.2006 р.)

22. Пекінська Платформа дій (прийнята Четвертою всесвітньою конференцією зі становища жінок  15 вересня 1995 року)

23. Загальна декларація прав людини (прийняття  Генеральною асамблеєю ООН 10 грудня 1948 р.)

24. Міжнародний пакт про економічні, соціальні та культурні права (прийнятий 16 грудня 1966 року Генеральною Асамблеєю ООН;  ратифіковано  Указом Президії Верховної Ради  Української РСР N 2148-VIII ( 2148-08 ) від 19.10.73 р.)

25. Міжнародний пакт про громадянські і політичні права (прийнято 16 грудня 1966 року Генеральною Асамблеєю ООН; ратифіковано Указом Президії Верховної Ради   Української РСР N 2148-VIII ( 2148-08 ) від 19.10.73)

26. Декларація «Про загальні засади державної молодіжної політики в Україні» від 15 грудня 1992 року № 2859-XII (зі змінами)

27. Конвенція про захист прав людини і основоположних свобод (ратифікованоЗаконом   № 475/97-ВР ( 475/97-ВР ) від 17.07.97)

28. Міжнародний пакт про економічні, соціальні і культурні права (прийнято 16 грудня 1966 року Генеральною Асамблеєю ООН)

29. Конвенція ООН проти катувань та інших жорстоких, нелюдських або принижуючих гідність видів поводження і покарання» (прийнята 10 грудня 1984 року)

30. Міжнародна конвенція   про ліквідацію всіх форм расової дискримінації (набула чинності 4 січня 1969 p., для України 7 квітня1969         

31. «Декларація ЮНЕСКО про раси та расові забобони» м. Париж 27.11.78

32. «Декларація ЮНЕСКО принципів терпимості» від 16 ноября 1995 р.

33. «Європейська соціальна хартія».    Страсбург, 3 травня 1996 року

34.«Конвенція про дискримінацію в галузі найму і праці», затверджена Міжнародною організацією праці в 1958 році,

35. «Конвенція про запобігання дискримінації в галузі освіти», затверджена Організацією Об'єднаних Націй у питаннях освіти, науки й культури (ЮНЕСКО) у 1960 році,

36. «Додатковий протокол до Конвенції про кіберзлочинність, який стосується криміналізації дій расистського та ксенофобного характеру, вчинених через комп'ютерні системи». Вчинено в Страсбурзі 28 січня 2003 року Протокол ратифіковано із застереженням   Законом № 23-V ( 23-16 ) від 21.07.2006, ВВР, 2006, N 39, ст.328)

37. Конвенція Організації Об’єднаних Націй проти корупції (ратифіковано Закон України від 18 жовтня 2006 року № 251-V),

38. Цивільна конвенція про боротьбу з корупцією (Закон України від 6_березня 2005 року № 2476-ІV)

39. Декларація ООН про ліквідацію всіх форм нетерпимості та дискримінації на основі релігії і переконань

40. Декларація про права осіб, що належать до національних або етнічних, релігійних та мовних меншин (прийнято резолюцією Генеральної Асамблеї ООН 47/135 від 18 грудня 1992 року )

 

ІІ.Закони

41. Конституція України

42. Кримінальний кодекс України (вступив у силу 1 вересня 2001 р.)

43. Стаття 117. умисне вбивство матір’ю своєї новонародженої дитини

44. Стаття 120. Доведення до самогубства;

45. Стаття 121.  Умисне тяжке тілесне ушкодження;

46. Стаття 122. Умисне середньої тяжкості тілесне ушкодження;

47. Стаття 125. Умисне легке тілесне ушкодження;

48. Стаття 126.  Побої й мордування;

49. Стаття 128.  Необережне  або середньої тяжкості тілесне ушкодження;

50. Стаття 129.  Погроза вбивством;

51. Стаття 137. Неналежне виконання обов'язків щодо охо¬рони життя та здоров'я дітей;

52. Стаття 146. Незаконне позбавлення волі або викраден¬ня людини;

53. Стаття 149. Торгівля людьми або інша незаконна угода щодо людини;

54. Стаття 152.  Зґвалтування;

55. Стаття 153. Насильницьке задоволення полової пристрасті неприродним способом";

56. Стаття 154. Примушування до вступу в статевий зв'язок;

57. Стаття 155. Статеві зносини з особою, яка не досягла ста¬тевої зрілості;

58. Стаття 156.  Розбещення неповнолітніх;

59. Стаття 166. Злісне невиконання обов'язків по догляду за дитиною або за особою, щодо якої встановлена опіка чи піклування;

60. Стаття 302. Створення або утримання місць розпусти і звідництво;

61. Стаття 304. Втягнення неповнолітніх у злочинну діяль¬ність;

62. Стаття 315. Схиляння до вживання наркотичних засо¬бів, психотропних речовин або їх аналогів;

63. Стаття 323. Спонукання неповнолітніх до застосування допінгу; 

64. Стаття 324. Схиляння неповнолітніх до вживання одурманюючих засобів та інш.

65. Сімейний кодекс України (вступив у силу 1 січня 2004 р.)

66. Закон України «Про освіту»

67. Закон «Про вищу освіту»

68. Закон України «Про боротьбу з корупцією»

69. Закон України від 12 грудня 1991 року № 1972-XII «Про запобігання захворювання на синдром набутого імунодефіциту (СНІД) та соціальний захист населення»

70. Закон України від 8 липня 1999 року №863-XIV «Про обіг в Україні наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів і прекурсорів»

71. Закон України від 22 вересня 2005 року №2899-IV «Про заходи щодо попередження та зменшення вживання тютюнових виробів і їх шкідливого впливу на здоров’я населення»

72. Закон України від 19 лютого 2009 року №1026-VI «Про затвердження Загальнодержавної програми забезпечення профілактики ВІЛ-інфекції, лікування, догляду та підтримки ВІЛ-інфікованих і хворих на СНІД на 2009-2013 роки»

73. Закон України від 21 жовтня 2009 року N 1658-VI «Про затвердження Загальнодержавної програми імунопрофілактики та захисту населення від інфекційних хвороб на 2009-2015 роки»

74. Закон України від 23 грудня 2009 року N 1794-VI «Про затвердження Загальнодержавної програми боротьби з онкологічними захворюваннями на період до 2016 року»

75. Закон України від 15 листопада 2001 року N 2789-III  «Про попередження насильства в сім'ї»

76. Закон України від 8 вересня 2005 року N 2866-IV «Про забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків»

77. Закон України від 30 вересня 2011року №3739-VI «Про протидію торгівлі людьми»

78. Закон України від 4 вересня 2008 року N 375-VI «Про оздоровлення та відпочинок дітей»

79. Закон України від 20 листопада 2003 року N 1296-IV «Про захист суспільної моралі»

80. Закон України від 5 березня 2009 року N 1065-VI «Про Загальнодержавну програму «Національний план дій щодо реалізації Конвенції ООН про права дитини» на період до 2016 року»

81. Закон України від 20 квітня 2000 рокуN 1684-III «Про увічнення Перемоги у Великій Вітчизняній війні 1941-1945 років»

82. Закон України від 26 квітня 2001 року N 2402-III «Про охорону дитинства»

83. Кодекс законів про працю України (Затверджено Законом ВР УРСР №322-VIII (322а-08) від 10.12.71 р.(зі змінами))

84. Закон України від 5 лютого 1993 року № 2998-XII «Про сприяння соціальному становленню та розвитку молоді в Україні» (зі змінами)

85. Закон України від 1 грудня 1998 року № 281-XIV «Про молодіжні та дитячі громадські організації» (зі змінами)

86. Закон України від 21 червня 2001 року № 2558-III «Про соціальну роботу з дітьми та молоддю» (зі змінами)

87. Закон України від 25 червня 1992 року №2494-XII «Про національні меншини в Україні» (ст.18)

88. Закон України від 4 лютого 1994 року №3929-ХІІ «Про правовий статус іноземців та осіб без громадян (ст.2, 17)

 

III. Постанови

89. Указ Президента України від 11 вересня 2006 року №742/2006 «Про Концепцію подолання корупції в Україні «На шляху доброчесності»

90. Указ Президента України від 24 березня 2012 року№212/2012 «Про Стратегію державної політики сприяння розвитку громадянського суспільства в Україні та першочергові заходи щодо її реалізації»

91. Указ Президента України від 19 жовтня 2012 року №604/2012 «Про заходи у зв’язку з відзначенням 70-ї річниці визволення України від фашистських загарбників та 70-ї річниці Перемоги у Великій Вітчизняній війні 1941-1945 років»

92. Постанова Кабінету Міністрів України від 28 січня 2009 р. № 41 «Про затвердження Державної цільової соціальної програми «Молодь України» на 2009 — 2015»

93. Постанова Кабінету Міністрів України від 21 березня 2012 р. №350 «Про затвердження Державної цільової соціальної програми протидії торгівлі людьми на період до 2015 року

94. Постанова Кабінету Міністрів України від 24 червня 2006 р. N 879 «Про затвердження Стратегії демографічного розвитку в період до 2015 року»

95. Постанова Кабінету Міністрів України від 27 грудня 2006 р. N 1849 «Про затвердження Державної програми "Репродуктивне здоров'я нації" на період до 2015 року»

96. Постанова Кабінету Міністрів України від 26 вересня 1997 р. №30615/1/1-12 «Про щорічне відзначення Міжнародного дня громадян похилого віку»

97. Розпорядження Кабінету Міністрів України від 27серпня 2010 р. №1728-р «Про затвердження плану заходів щодо розвитку вищої освіти на період до 2015 року»

98. Розпорядження Кабінету Міністрів України від 25 квітня 2012 р. №236-р «Про затвердження плану заходів щодо формування громадянської культури та підвищення рівня толерантності у суспільстві»

99. Розпорядження Кабінету Міністрів України від 17 березня 2011 р. №199-р «Про заходи з увічнення пам’яті про події Великої Вітчизняної війни 1941-1945 років та їх учасників на 2011-2015 роки»

100. Розпорядження Кабінету Міністрів України від 21 листопада 2012 р. №1002-р «Про схвалення Концепції Державної програми забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків на період до 2016 року»

101. Доручення Кабінету Міністрів України від 06 серпня 2008 р. №11273/11/1-08 (п. 11 Плану заходів щодо протидії проявам ксенофобії, расової та етнічної дискримінації в українському суспільстві)

102. Національна стратегія тристороннього співробітництва з протидії ВІЛ/СНІДу у сфері праці на 2012-2017 роки

 

IV. Накази МОН України

103. Концепція національного виховання студентської молоді (Рішення колегії МОН від 25 червня 2009 р. протокол №7/2-4)

104. Наказ Державного Комітету України у справах сім’ї та молоді, Міністерства праці та соціальної політики України, Міністерства освіти і науки України від 15.02.2002 р. №31/105/95 «Про затвердження Положення про молодіжний трудовий загін»

105. Наказ МОН України  від 10 вересня 2009 р.№ 839 «Про впровадження принципів ґендерної рівності в освіту»

106. Наказ МОН України від 25 січня 2007р. №44 «Про затвердження заходів на виконання Державної програми «Репродуктивне здоров’я нації» на період до 2015 року».

107. Наказ МОН України від 22 березня 2002 р. №210 «Про утворення фізкультурно-спортивних клубів та їх осередків у вищих, середніх і професійно-технічних навчальних закладах»

108. Наказ МОН України від 13 листопада 2007 р. №1004 «Примірне положення про студентський гуртожиток вищого навчального закладу»

109. Наказ МОН України від 24.05.2007 р. №420 «Про використання мобільних телефонів під час навчального процесу»

110. Наказ МОН України від 01.06.2009 р. №457 «Про затвердження плану заходів Міністерства освіти і науки України з виконання Загальнодержавної програми забезпечення профілактики ВІЛ-інфекції, лікування, догляду та підтримки ВІЛ-інфікованих і хворих на СНІД на 2009-2013 роки»

111. Наказ МОН України від 03.04.2001 р. №166 «Про затвердження Положення про студентське самоврядування у вищих навчальних закладах»

112. Наказ МОН України від 02.07.2009 р. №616 «Про внесення змін до Положення про психологічну службу системи освіти України»

 

Зверніть увагу! Дитина – особа віком до 18 років.(норми міжнародного права)

Для ознайомлення з текстами документів рекомендуємо використовувати наступні сайти:

- mon.gov.ua (Міністерство освіти і науки України);

- zakon.rada.gov.ua (Верховна Рада України);

- xenodocuments.org.ua.

 

Укладачі:

   Удалова О.А., старший науковий співробітник Інституту інноваційних технологій і змісту освіти МОН України, канд. пед. наук.

   Кузнєцова О.В., методист вищої категорії Інституту інноваційних технологій і змісту освіти МОН України.

Додати коментар


Захисний код
Оновити