Державна наукова установа “Інститут інноваційних технологій і змісту освіти” реорганізована шляхом поділу. На його базі утворені державні наукові установи:

   Інститут модернізації змісту освіти  (http://www.imzo.gov.ua/) та Інститут освітньої аналітики, з віднесенням їх до сфери управління Міністерства освіти і науки України. (Постанова Кабінету Міністрів України від 26 листопада 2014 р. № 687 “Про утворення Інституту модернізації змісту освіти та Інституту освітньої аналітики”).

Методичні рекомендації щодо проведення 1 вересня 2014 року

у вищих навчальних закладах першої лекції

«Україна - суверенна демократична держава»

 

Прекрасна людина в бою за Батьківщину.

Прекрасна вона і в стражданнях і смерті за неї.

О. Довженко

 

Мета: ознайомлення студентів з основними державотворчими подіями становлення незалежної України; формування національної свідомості, патріотизму і відповідальності за долю України; прищеплення поваги до прав і свобод людини і громадянина.

Проголошення акту незалежності України 24 серпня 1991 року відкрило нову сторінку історії щодо становлення держави Україна. В Декларації про державний суверенітет України від 16 липня 1990 року і зверненні Верховної Ради України "До парламентів і народів світу" /5 грудня 1991 року/ наголошувалося на тому, що до сім'ї цивілізованих країн бажає увійти нова держава, яка гарантує вільний розвиток українського народу, кожного громадянина України незалежно від його етнічної приналежності.

Викладач повинен підкреслити, що важливим етапом державотворення є прийняття п'ятою сесією Верховної Ради України 28 червня 1996 року Конституції — Основного Закону України. Ця подія завершила період державного становлення, закріпила правові основи незалежності України. Наша країна реально стала невід'ємною частиною європейського і світового співтовариства.

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

ІНСТИТУТ ІННОВАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ І ЗМІСТУ ОСВІТИ

ОРГАНІЗАЦІЯ ВЕТЕРАНІВ УКРАЇНИ

 

ПРО ВІДЗНАЧЕННЯ 70-Ї РІЧНИЦІ ВИЗВОЛЕННЯ УКРАЇНИ ТА ПЕРЕМОГИ У ВЕЛИКІЙ ВІТЧИЗНЯНІЙ ВІЙНІ:

ПАТРІОТИЧНЕ ВИХОВАННЯ УЧНІВ ТА СТУДЕНТІВ В НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ УКРАЇНИ

 

Методичні рекомендації для навчальних закладів:

загальноосвітніх шкіл, професійно-технічних навчальних закладів,

вищих навчальних закладів I-IV рівнів акредитації

 

КИЇВ-2013

 

Інформація про проведення Всеукраїнської науково-практичної конференції «Шляхами Великої Перемоги»

 

На виконання Указу Президента України від 19 жовтня 2012 року №604 «Про заходи у зв'язку з відзначенням 70-ї річниці визволення України від фашистських загарбників та 70-ї річниці Перемоги у Великій Вітчизняній війні 1941-1945 років» та з метою патріотичного виховання студентської молоді Інститутом інноваційних технологій і змісту освіти спільно з Організацією ветеранів України 24 квітня 2013 року на базі Переяслав-Хмельницького державного педагогічного університету імені Григорія Сковороди було проведено захід, присвячений святкуванню річниці Перемоги над фашизмом за участю ветеранів, професорсько–викладацького складу та студентів університету.

УКРАЇНСЬКА РОДИНА

(навчальна програма спецкурсу для студентів усіх спеціальностей та форм навчання)

 

Схвалено для використання в закладах освіти Комісією з виховної роботи вищих навчальних закладів Науково-методичної ради Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України (протокол НМК №1 від 25 січня 2013 року)

 

Автори –Удалова О.А.,  завідувачка сектору соціально-педагогічної роботи зі студентами Інституту інноваційних технологій і змісту освіти МОН України, кандидат педагогічних наук;

Кузнєцова О.В., методист вищої категорії сектору соціально-педагогічної роботи зі студентами Інституту інноваційних технологій і змісту освіти МОН України

 

Рецензенти:

Уваркіна О.В., професор кафедри соціальної філософії та філософії освіти, вчений секретар Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова, кандидат педагогічних наук, доцент Шевчук Н.І. – заступник директора з гуманітарної освіти  та виховної роботи Вінницького технічного коледжу

 

Удалова О.А.,

завідувачка сектору соціально-педагогічної роботи зі студентами Інституту інноваційних технологій і змісту освіти МОНмолодьспорт України, канд. пед. наук

 

 

Педагогічні основи формування здорового способу життя серед студентської молоді

 

У двадцять перше століття Всесвітня Організація Охорони Здоров’я  ввійшла  з новою глобальною програмою - «Здоров’я – ХХІ: основи політики і досягнення здоров’я для всіх в Європейському регіоні ВООЗ» (1999), яка спрямована на реалізацію стратегічної концепції здоров’я народів європейського континету. В документі викладаються глобальні пріоритети та завдання, які спрямовані на забезпечення та підтримку високого рівня здоров’я протягом усього життєвого циклу людини.

Методичні рекомендації

щодо оздоровлення студентської молоді

та організації виховної роботи в таборах

 

Чільне місце в організації змістовного дозвілля, відпочинку та оздоровлення студентської молоді займають літні оздоровчі табори різного профілю.

Оздоровчий профільний табір системи освіти України є навчально-виховним закладом, призначеним для оздоровлення студентської молоді в канікулярний період, організації їх змістовного відпочинку, фізичного загартування і задоволення духовних потреб.

Табір забезпечує оптимальні умови для набуття досвіду в самовизначенні, самореалізації молодої людини, реалізації її творчого потенціалу, розширення і поглиблення знань, умінь у науковій, технічній творчості, спорті, туризмі, краєзнавстві, народознавстві та інших видах пізнавальної діяльності, практичному використанні набутих навиків у виробничій та суспільно корисній праці.

НАЦІОНАЛЬНИЙ МУЗЕЙ УКРАЇНСЬКОГО НАРОДНОГО

ДЕКОРАТИВНОГО МИСТЕЦТВА

з 25 березня по 28 квітня

для студентів, які бажають поринути у таємничий світ великодньої писанки,

та дізнатися про традиції великодніх свят в українській  культурі, пропонує комплексну культурно-мистецьку програму

"Зустрічаємо Великдень"

Національний музей українського народного декоративного мистецтва – один з найбільших музеїв України, який володіє унікальною збіркою традиційного народного та професійного декоративного мистецтва. Колекцію було започатковано у 1899р. Сьогодні вона складає понад 77.000 творів від ХV ст. до наших днів.

Представлені всі види народного мистецтва: вишивка, ткацтво, килимарство, кераміка, різьблення та розпис на дереві, художнє скло, фарфор, писанки, декоративний розпис, народний іконопис, український народний одяг.

Перлиною музейної колекції є твори народних художниць України Катерини Білокур (1900-1961) та Марії Примаченко (1909-1998).

Ректорам (директорам) вищих навчальних закладів

На виконання Указу Президента України «Про заходи у зв'язку з 70-ми роковинами Корюківської трагедії» від 22 вересня 2011 року    № 925/2011

 

Трагічні події у березні 1943 року у місті Корюківка Чернігівської області: вшанування пам’яті мирного населення, знищеного фашистськими окупантами (інформаційно-методичні матеріали)

Визвольна війна проти фашистської Німеччини та її союзників,  почалася після віроломного нападу Німеччини на Радянський Союз 22 червня 1941 року. Це була жорстока, кровопролитна, руйнівна війна, яка тривала 1418 днів і забрала мільйони людських життів. За статистикою, у роки війни загинув кожний шостий житель України. Під час окупації України 1941-1944 pp. було знищено більше ніж двісті п'ятдесят українських сіл. Загинуло понад 5 млн. осіб (3,8 млн. мирних жителів і близько 1,5 млн. військовополонених) [6].

Статистика підтверджує, що найтрагічнішою ознакою Другої світової війни стала велика кількість загиблого мирного населення. Головним чином, це були результати свідомої і послідовної нацистської окупаційної політики по відношенню до цивільного населення окупованих країн, особливо тих, де чинився опір фашистам. У політиці нацизму в Другій світовій війні в Україні окремим видом злочинів проти мирного населення є знищення населених пунктів разом із його мешканцями.

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ

ІНСТИТУТ ІННОВАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ І ЗМІСТУ ОСВІТИ

МІЖНАРОДНИЙ ЖІНОЧИЙ ПРАВОЗАХИСНИЙ ЦЕНТР ЛА СТРАДА-УКРАЇНА

 

 

ЗАХИСТ ПРАВ ЛЮДИНИ:

НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНА ДІЯЛЬНІСТЬ

ВНЗ

 

НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНИЙ ПОСІБНИК

 

 

ХАРКІВ

ПРАВА ЛЮДИНИ

2012

 

   Лист №14.1/10 – 2379 від 28.08.12 Міністру освіти і науки, молоді та спорту Автономної Республіки Крим, начальникам управлінь освіти і науки обласних, Київської, Севастопольської міських держадміністрацій, ректорам (директорам) вищих навчальних закладів.

   На виконання Указу Президента України від 22 березня 2012 року №206/2012, розпорядження Кабінету Міністрів України від 1 серпня 2012 року №524-р.

   На виконання Указу Президента України від 22 березня 2012 року №206/2012 «Про заходи у зв’язку з 70-ми роковинами початку насильного вивезення мирного населення з території окупованої України на примусові роботи в роки Великої Вітчизняної війни», розпорядження Кабінету Міністрів України від 1 серпня 2012 року №524-р «Про затвердження плану заходів у зв’язку з 70-ми роковинами початку насильного вивезення мирного населення з території окупованої України на примусові роботи в роки Великої Вітчизняної війни» рекомендуємо:

- з метою героїко-патріотичного виховання студентської молоді, усвідомлення про трагічні наслідки цих подій для українського народу активізувати науково-дослідну, історико-краєзнавчу та пошукову роботу спільно з обласними радами організації ветеранів України та обласними відділеннями пошуково-видавничого агентства «Книга пам’яті України» щодо встановлення імен жертв насильного вивезення мирного населення з території окупованої України на примусові роботи до Німеччини. За результатами пошукової діяльності рекомендується вищим навчальним закладам організувати виставки «Народна пам’ять про жертви нацистських переслідувань».