Державна наукова установа “Інститут інноваційних технологій і змісту освіти” реорганізована шляхом поділу. На його базі утворені державні наукові установи:

   Інститут модернізації змісту освіти  (http://www.imzo.gov.ua/) та Інститут освітньої аналітики, з віднесенням їх до сфери управління Міністерства освіти і науки України. (Постанова Кабінету Міністрів України від 26 листопада 2014 р. № 687 “Про утворення Інституту модернізації змісту освіти та Інституту освітньої аналітики”).

Відділ педагогічної освіти та освіти дорослих

№ п.п.

 

Керівник

Тел.

Відділ педагогічної освіти та освіти дорослих

Даниленко  

Володимир        

Іванович

1.

Сектор гуманітарної та природничо-математичної педагогічної освіти

Доценко Ганна

Василівна

 

2.

Сектор психолого-педагогічної освіти та підготовки молоді з обмеженими фізичними можливостями

Дмитренко Лариса

Іванівна

 

3.

Сектор освіти дорослих

Мележик Віктор Петрович

 

 

1. Основні завдання відділу:

 

1.1     Забезпечення організаційної роботи подальшому реформуванні вищої педагогічної освіти, а також освіти дорослих, розробці та запровадженню державних та галузевих стандартів  підготовки педагогічних фахівців усіх освітньо-кваліфікаційних рівнів. Надання методичної допомоги закладам післядипломної педагогічної освіти.

 

1.2     Проведення спільно з НМК з педагогічної освіти експертизи навчальної, навчально-методичної літератури та її рукописів вищих педагогічних навчальних закладів та закладів післядипломної освіти.

 

1.3     Координація, організаційне та науково-методичне супроводження діяльності НМК з педагогічної освіти.

 

 

1.4     За відділом закріплені всі напрями і спеціальності підготовки фахівців педагогічного спрямування та підвищення їх кваліфікації.

 

2. Відділ  організує реалізацію Державної програми «Вчитель».