Державна наукова установа “Інститут інноваційних технологій і змісту освіти” реорганізована шляхом поділу. На його базі утворені державні наукові установи:

   Інститут модернізації змісту освіти  (http://www.imzo.gov.ua/) та Інститут освітньої аналітики, з віднесенням їх до сфери управління Міністерства освіти і науки України. (Постанова Кабінету Міністрів України від 26 листопада 2014 р. № 687 “Про утворення Інституту модернізації змісту освіти та Інституту освітньої аналітики”).

    Методичні рекомендації до складання навчального плану вищих навчальних закладів ІІ, ІІІ і ІV рівнів акредитації

 

 

    Додатки до методичних рекомендацій до складання навчального плану вищих навчальних закладів ІІ, ІІІ і ІV рівнів акредитації