Главная Відділ освіти у галузях інженерії

   Державна наукова установа “Інститут інноваційних технологій і змісту освіти” реорганізована шляхом поділу. На його базі утворені державні наукові установи:

   Інститут модернізації змісту освіти  (http://www.imzo.gov.ua/) та Інститут освітньої аналітики, з віднесенням їх до сфери управління Міністерства освіти і науки України. (Постанова Кабінету Міністрів України від 26 листопада 2014 р. № 687 “Про утворення Інституту модернізації змісту освіти та Інституту освітньої аналітики”).

Відділ освіти у галузях інженерії

1. Основні завдання відділу:

  1.1. Розв’язання проблем модернізації багатоступеневої вищої технічної освіти в умовах сучасних ринку освітніх послуг і ринку праці, формування загальноєвропейського простору вищої освіти.

  1.2. Нормативно-законодавча робота, проведення наукових досліджень, організація розробки державних і галузевих стандартів підготовки фахівців з інженерно-технічних напрямів і спеціальностей.

  1.3. Надання науково-методичної допомоги методичним службам вищих навчальних закладів інженерно-технічного профілю.

  1.4. Координація діяльності НМК  з вищої технічної освіти (19 галузей знань, 49 напрямів)

2. Відділ бере участь у реалізації Комплексного плану розвитку освіти в Україні.