Державна наукова установа “Інститут інноваційних технологій і змісту освіти” реорганізована шляхом поділу. На його базі утворені державні наукові установи:

   Інститут модернізації змісту освіти  (http://www.imzo.gov.ua/) та Інститут освітньої аналітики, з віднесенням їх до сфери управління Міністерства освіти і науки України. (Постанова Кабінету Міністрів України від 26 листопада 2014 р. № 687 “Про утворення Інституту модернізації змісту освіти та Інституту освітньої аналітики”).

Міністерство освіти і науки України

Інститут інноваційних технологій і змісту освіти

 

 

 

ФІЗИКА 

 

Навчальна програма для вищих навчальних закладів

І-ІІ рівнів акредитації,

які здійснюють підготовку молодших спеціалістів

на основі базової загальної середньої освіти

 

 

 

 

 

 

 

Київ 2010 р.

 

 

 

   Фізика. Навчальна програма для вищих навчальних закладів І-ІІ рівнів акредитації, які здійснюють підготовку молодших спеціалістів на основі базової загальної середньої освіти

 

Укладачі :

 

Головко М.В. – заступник директора Інституту педагогіки АПН України, кандидат пед.наук;

  

Малішевська О.В. – голова методичного об’єднання   викладачів  фізики ВНЗ I – II рівнів акредитації м. Києва, викладач вищої категорії ДВНЗ «Київський механіко-технологічний коледж»;

 

Моргун Г.М. –  викладач вищої категорії, викладач-методист

Деснянського економіко-правового технікуму при  МАУП;

 

Слободянюк Л.В. – викладач -методист ДЗ «Київський коледж зв’язку»;

 

П’яних І.М. – викладач вищої категорії ДЗ «Київський коледж зв’язку».

 

Рецензенти:

 

Коршак Є.В. – професор кафедри теорії та методики навчання фізики і астрономії Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова;

Капіруліна С.Л. – завідуючий кафедрою методики природничо-математичної освіти і технологій, кан.пед.наук Київського університету імені Бориса Грінченка;

Задніпрянець І.І. – методист науково-методичного центру методики природничо-математичної освіти і технологій Київського університету імені Бориса Грінченка.

 

Схвалено комісією з фізики Науково-методичної ради  з питань освіти Міністерства освіти і науки України (Витяг з протоколу № 23 від 14 червня 2010 р.).

         Надано гриф «Рекомендовано Інститутом інноваційних технологій і змісту освіти як навчальну програму для студентів вищих навчальних закладів І-ІІ рівнів акредитації» (від 16.08.10 № 1.4/18-3268).

 

 

 

   Відповідальна за випуск: Оніщенко М. І., зав. сектором відділу змісту і технологій навчання молодших спеціалістів Інституту інноваційних технологій і змісту освіти.

 

>> ЗАВАНТАЖИТИ <<

 

Додати коментар


Захисний код
Оновити