Державна наукова установа “Інститут інноваційних технологій і змісту освіти” реорганізована шляхом поділу. На його базі утворені державні наукові установи:

   Інститут модернізації змісту освіти  (http://www.imzo.gov.ua/) та Інститут освітньої аналітики, з віднесенням їх до сфери управління Міністерства освіти і науки України. (Постанова Кабінету Міністрів України від 26 листопада 2014 р. № 687 “Про утворення Інституту модернізації змісту освіти та Інституту освітньої аналітики”).

Міністерство освіти і науки України

Інститут інноваційних технологій і змісту освіти

 
 
 
СВІТОВА ЛІТЕРАТУРА
 
Навчальна програма
 
для вищих навчальних закладів І-ІІ рівнів акредитації,
які здійснюють підготовку молодших спеціалістів на основі
базової загальної  середньої освіти

 

 

 

2010

 

 

Світоваа література. Навчальна програма для вищих навчальних закладів І-ІІ рівнів акредитації, які здійснюють підготовку молодших спеціалістів на основі базової загальної середньої освіти.

 

Укладачі:

Дем’яненко С.І. – викладач-методист, Університетський  коледж Київського міського  педагогічного університету імені  Б.Д.Грінченка.

Дорофеєва Н.І.        викладач-методист, Економіко-правовий технікум при МАУП. 

Касьянова С.П.       кандидат філологічних наук, завідувач кафедри МАУП.

 

 

Рецензенти:

Брайко О.В.   – кандидат філологічних наук, науковий співробітник відділу компаративістики Інституту літератури ім. Т.Г.Шевченка Національної академії наук України.

Плешкун В.І.голова міського методичного об’єднання викладачів зарубіжної літератури ВНЗ І-ІІ рівнів акредитації м.Києва, старший викладач, Київського оптико-механічного технікуму.

 

 

Схвалено комісією з зарубіжної літератури Науково-методичної ради з питань освіти Міністерства освіти і науки України (Витяг з протоколу № 2 від 05.05.2010р.).

 

         Надано гриф «Рекомендовано Інститутом інноваційних технологій і змісту освіти як навчальну програму для студентів вищих навчальних закладів І-ІІ рівнів акредитації» (від 16.08.10 № 1.4/18-3267).

Відповідальна за випуск – Оніщенко М.І. – зав. сектором загальноосвітньої підготовки, гуманітарної та економічної освіти Інституту інноваційних технологій і змісту освіти МОН України.

 

>> ЗАВАНТАЖИТИ <<

 

Додати коментар


Захисний код
Оновити