Державна наукова установа “Інститут інноваційних технологій і змісту освіти” реорганізована шляхом поділу. На його базі утворені державні наукові установи:

   Інститут модернізації змісту освіти  (http://www.imzo.gov.ua/) та Інститут освітньої аналітики, з віднесенням їх до сфери управління Міністерства освіти і науки України. (Постанова Кабінету Міністрів України від 26 листопада 2014 р. № 687 “Про утворення Інституту модернізації змісту освіти та Інституту освітньої аналітики”).

 

Перший випуск науково-методичного журналу

«Історія і суспільствознавство в школах України:

теорія та методика навчання»

 

Інститут інноваційних технологій і змісту освіти презентує перший випуск науково-методичного журналу «Історія і суспільствознавство в школах України: теорія та методика навчання», заснованого двома потужними науковими інституціями: Інститутом педагогіки Національної академії педагогічних наук України та Інститутом інноваційних технологій та змісту освіти Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України.

Журнал створено для вчителів загальноосвітніх навчальних закладів та зосереджено на питаннях, пов’язаних з організацією ефективного навчання історії України, всесвітньої історії, правознавства, етики, громадянської освіти тощо. Серед авторів – провідні історики-методисти, вчені-історики, вчителі-практики, які висвітлюватимуть актуальні питання теорії та методики навчання, інтеграції науки та освіти.

Серед офіційної освітянської інформації, яка подається на шпальтах видання, значна увага приділяється матеріалам методистів та вчителів-практиків (підрубрика «Основи професійної майстерності вчителя суспільствознавчих дисциплін»). Окремою тематичним акцентом журналу є висвітлення питань сучасного українського підручникотворення.

 

Журнал «Історія і суспільствознавство в школах України: теорія та методика навчання» виходитиме 12 разів на рік.

Передплатна ціна – 6,93 (на рік 83,16).

Передплатний індекс – 49604.

Адреса редакції: 04 053, м. Київ, вул. Артема, 52-д, Інститут педагогіки НАПН України, к. 315, тел. 050-357-83-81, електронна пошта: Vvlasov@i.com.ua.

 

Склад редакційної колегії:

Голова редакційної ради – Олена Пометун, член кореспондент НАПН України, доктор педагогічних наук, професор, Інститут педагогіки Національної академії педагогічних наук України.

Заступник голови редакційної ради – Олександр Удод, член кореспондент НАПН України, доктор історичних наук, професор, Інститут інноваційних технологій і змісту освіти Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України.

Головний редактор – Віталій Власов, кандидат педагогічних наук, старший науковий співробітник, Інститут педагогіки Національної академії педагогічних наук України.

Члени редакційної ради:

Ярослава Верменич, доктор історичних наук, Інститут історії України Національної академії наук України;

Нестор Гупан, доктор педагогічних наук, професор, Київський міський педагогічний університет ім. Б. Грінченка;

Раїса Євтушенко, Департамент загальної середньої та дошкільної освіти Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України;

Станіслав Кульчицький, доктор історичних наук, професор, Інститут історії України Національної академії наук України;

Наталія Лавриченко, доктор педагогічних наук, Інститут педагогіки Національної академії педагогічних наук України;

Тетяна Ладиченко, кандидат історичних наук, професор, Інститут історичної освіти Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова;

Віктор Мисан, кандидат педагогічних наук, доцент, Міжнародний економіко-гуманітарний університет імені академіка С. Дем’янчука (м. Рівне);

Юрій Мицик, доктор історичних наук, професор, Інститут української археографії та джерелознавства імені М. Грушевського Національної академії педагогічних наук України;

Сергій Терно, кандидат педагогічних наук, доцент, Запорізький національний університет;

Олег Топузов, доктор педагогічних наук, професор, Інститут педагогіки Національної академії педагогічних наук України;

Федір Турченко, доктор історичних наук, професор, Запорізький національний університет.

 

Члени редакційної ради - редактори відділів:

Відділ інтеграції історичної науки та освіти – Ігор Гирич, кандидат історичних наук, старший науковий співробітник, Інститут української археографії та джерелознавства імені М. Грушевського Національної академії педагогічних наук України;

Відділ методики історії – Юлія Малієнко, кандидат педагогічних наук, старший науковий співробітник, Інститут педагогіки Національної академії педагогічних наук України;

Відділ методики правознавства – Тетяна Ремех, Інститут педагогіки Національної академії педагогічних наук України;

Відділ методики етики – Оксана Данилевська, кандидат філологічних наук, Інститут української мови Національної академії наук України;

Відділ методики суспільствознавчих предметів – Тамара Бакка, кандидат педагогічних наук, доцент, Інститут історичної освіти Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова.

>> Ознайомитись зі сторінками журналу <<