Державна наукова установа “Інститут інноваційних технологій і змісту освіти” реорганізована шляхом поділу. На його базі утворені державні наукові установи:

   Інститут модернізації змісту освіти  (http://www.imzo.gov.ua/) та Інститут освітньої аналітики, з віднесенням їх до сфери управління Міністерства освіти і науки України. (Постанова Кабінету Міністрів України від 26 листопада 2014 р. № 687 “Про утворення Інституту модернізації змісту освіти та Інституту освітньої аналітики”).

 

   Лист № 14.1/10-3398 від 11.12.12 Міністерство освіти і науки, молоді та спорту Автономної Республіки Крим, Управління освіти і науки обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій, головам обласних (міських) Рад директорів ВНЗ І-ІІ р.а.

   Відповідно до наказу Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України № 1113 від 17.10.2012 року «Про проведення Всеукраїнської олімпіади серед студентів вищих навчальних закладів І-ІІ рівнів акредитації у 2012/2013 навчальному році» ІІІ Всеукраїнська олімпіада з української мови проводиться відповідно до Порядку проведення олімпіади, що додається (далі – Порядок).

Олімпіада проводиться за двома рівнями:

   І рівень – для студентів ІІ курсу вищих навчальних закладів І-ІІ рівнів акредитації (крім педагогічних коледжів);

   ІІ рівень – для студентів ІІ курсу педагогічних коледжів;

Олімпіада проводиться у три етапи:

   I-й етап – у грудні 2012 року у навчальних закладах;

   II-й етап (обласний; для педагогічних коледжів - регіональний) –  у січні-лютому 2013 року;

   IIІ-й етап  (Всеукраїнський) – 27-29 березня 2013 р. в м. Кам’янець-Подільський, Хмельницької обл. на базі Кам’янець-Подільського відділення Київського фінансово-економічного коледжу Національного університету державної податкової служби України  (Хмельницька обл., м. Кам’янець-Подільський, вул. М.Годованця, 1).

   Просимо базові навчальні заклади з проведення ІІ, ІІІ етапів провести етапи олімпіади у зазначені терміни та відповідно до Порядку. Анкети учасників ІІІ етапу (переможців ІІ етапу) олімпіади, а також звіти про результати обласного (регіонального) етапу подаються  у 10-ти  денний термін після її завершення до оргкомітету ІІІ етапу. Електронна адреса: kpvkfek@mail.ru

ПОРЯДОК

проведення Всеукраїнської олімпіади з української мови

серед студентів вищих навчальних закладів

I – II рівнів акредитації

 

1. Всеукраїнська студентська олімпіада з української мови серед студентів вищих навчальних закладів І-ІІ рівнів акредитації (далі – олімпіада) – система масових оч­них змагань з творчого застосування здобутих знань з української мови серед студентів вищих навчальних закладів незалежно від форм власності та підпорядкування. 

2. Олімпіада проводиться щорічно серед студентів ІІ курсів вищих навчальних закладів І-ІІ рівнів акредитації, які здійснюють підготовку на основі базової загальної середньої освіти, з метою виявлення, відбору та підтримки обда­­ро­ваної студентської молоді, розвитку і реалізації здібностей студентів, стиму­лю­вання творчої праці студентів, педагогічних працівників, сприяння утвердженню державного статусу української мови, системного вдосконалення навчального процесу.

3. Олімпіада проводиться за двома рівнями:

І рівень – для студентів вищих навчальних закладів І-ІІ рівнів акредитації (крім педагогічних коледжів);

ІІ рівень – для студентів педагогічних коледжів;

4. Олімпіада проводиться у три етапи:

         - I-й етап – у навчальних закладах;

         - II-й етап – обласний (для педагогічних коледжів - регіональний);

         - IIІ-й етап – Всеукраїнський.

Умови і порядок проведення I етапу олімпіади, склад оргкомітету, мандатної, апеляційної комісії та журі у кожному вищому навчальному закладі затверджуються наказом директора.

 Звіти про проведення I етапу олімпіади подаються до обласного оргкомітету при обласній (міській) Раді директорів ВНЗ І-ІІ рівнів акредитації, а для педагогічних коледжів – до регіонального методичного кабінету  до 27 грудня поточного навчального року.

Підставою для участі студентів у ІІ етапі олімпіади є заповнені оргкомітетом анкети окремо на кожного учасника – переможця І етапу.

         II етап – обласний (для педколеджів – регіональний) –  проводиться у січні-лютому поточного навчального року.

            Базові навчальні заклади з проведення ІІ етапу олімпіади визначаються обласними (міськими) Радами директорів вищих навчальних закладів І-ІІ рівнів акредитації, для педагогічних коледжів – регіональним методичним кабінетом. 

            Звіти, затверджені головою обласної (міської) Ради директорів вищих навчальних закладів І-ІІ рівнів акредитації (для педагогічних коледжів – керівником регіонального методкабінету), про проведення IІ етапу олімпіади подаються оргкомітету ІІІ етапу олімпіади до 15 лютого 2013 року.

             IIІ етап – Всеукраїнський – проводиться у березні 2013 року в один тур, І рівень – серед студентів вищих навчальних закладів І-ІІ р.а., ІІ рівень – серед студентів педагогічних коледжів.

5. Організаційний комітет ІІІ етапу олімпіади:

1) розробляє Порядок проведення ІІІ етапу олімпіади на основі  даного Порядку;

2) розробляє програму заходів ІІІ етапу олімпіади та забезпечує її проведення у терміни, визначені інструктивним листом Інституту інноваційних технологій і змісту освіти, організовує зустріч, розміщення, харчування, культурно-пізнавальні заходи та від'їзд учасників;

3) формує банк типових завдань на основі надісланих навчальними закладами завдань та шкалу їх оцінювання (завдання надсилати на електронну адресу базового навчального закладу з проведення ІІІ етапу).

4) формує  склад журі заключного (ІІІ) етапу олімпіади, мандатної  та апеляційної  комісій, комісії з підготовки завдань. До складу журі запрошуються провідні фахівці вищих навчальних закладів І-ІV рівнів акредитації та викладачі, які підготували  (супроводжують) студентів-переможців. У зв’язку з цим рекомендовано, щоб студентів-переможців супроводжували викладачі української мови вищої категорії.

Кількість представників базового вищого навчального закладу в журі не повинна перевищувати 25 % від загальної кількості членів журі;

5) складає звіт про проведення ІІІ етапу олімпіади та надсилає його до Інституту інноваційних технологій і змісту освіти у 10-ти денний термін після її завершення;

6) надає пропозиції навчальним закладам та управлінням освіти і науки щодо відзначення активних організаторів олімпіа­ди та викладачів, що підготували студентів-переможців.

8. Журі заключного  ІІІ етапу олімпіади:

1) перевіряє роботи учасників і визначає переможців;

2) аналізує якість виконання студентами завдань, виявляє характерні помилки та оцінює рівень підготовки студентів до олімпіади;

3) готує рекомендації щодо вдосконалення навчального процесу з предмета «Українська мова».

6. До складу апеляційної комісії входять представники базового вищого навчального закладу та провідні фахівці вищих навчальних закладів І-ІV рівнів акредитації. Апеляційна комісія оперативно розглядає звернення учасників щодо вирішення суперечливих питань, пов’язаних з оцінкою виконання олімпіадних завдань, і виносить відповідні пропозиції на обговорення журі.

7. До складу мандатної комісії входять представники базового вищого навчально­­го закладу та громадських організацій. Мандатна комісія перевіряє повноваження учасників, проводить їх реєстрацію контролює виконання даного  Порядку. (Учасники ІІІ етапу Олімпіади повинні мати при собі студентський квиток та залікову книжку).

8. Керівництво організацією та проведенням олімпіади здійснює  Всеукраїнський організаційний комітет.

9. Всеукраїнський організаційний комітет олімпіади:

1)  забезпечує  організацію та проведення олімпіади;

2) забезпечує вищі навчальні заклади необхідними інформаційними матеріалами;

3) аналізує і контролює хід проведення олімпіади на всіх її етапах;

4) надає оперативну практичну допомогу вищим навчальним закла­дам в організації олімпіади;

5) підводить остаточні підсумки олімпіади;

6) здійснює нагородження переможців;

7) готує інформацію з метою узагальнення та пошире­ння здобутого досвіду.

8) затверджує перелік номінацій щодо заохочення учасників олімпіади.

9) сприяє висвітленню результатів олімпіади у засобах масової інформації та періодичній пресі.

         10. Організаційно-методичне забезпечення олімпіади покладається на Інститут інноваційних технологій і змісту освіти Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України та  Всеукраїнську спілку голів обласних методичних об’єднань викладачів філологічних дисциплін вищих навчальних закладів  І-ІІ рівнів акредитації.      

11. Нагородження учасників та організаторів олімпіади:

1) Студенти, які посіли перше, друге, третє місця в особистому заліку є переможцями кожного з етапів олімпіади та нагороджуються дипломами I, II, ІІІ ступенів відповідно.

2) Переможці I етапу змагань затверджуються наказом директора та можуть заохочуватись цінними подарунками, грошовими преміями, туристичними путівками тощо.

3) Переможці II (обласного)  етапу олімпіади затверджуються наказом голови обласної (міської) Ради директорів вищих навчальних закладів І-ІІ рівнів акредитації та нагороджуються відповідними дипломами.

4) Переможці Всеукраїнської олімпіади визначаються за трьома призовими місцями серед студентів ВНЗ І-ІІ р.а.  та серед студентів педагогічних коледжів і нагороджуються дипломами Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України.

5) За оригінальне, нестандартне виконання олімпіадних завдань учасники змагань можуть бути нагороджені заохочувальними та спеціальними дипломами оргкомітету IIІ етапу  олімпіади.

Директори вищих навчальних закладів можуть заохочувати студентів, які посіли призові (І, ІІ, ІІІ) місця у ІІ-ІІІ етапах олімпіади:

– наданням грошової премії, цінного подарунку тощо;

– звільненням від складання заліків, екзаменів з української мови  з отриманням вищого балу в заліковій книжці.

12. Витрати на проведення I етапу олімпіади, а також витрати на відрядження студентів та педагогічних працівників для участі у II-ІІІ етапах змагань здійснюються за рахунок вищих навчальних закладів, у яких вони навчаються або працюють.

13. Матеріально-технічне забезпечення ІІ-ІІІ етапів олімпіади здійснюється відповідними базовими вищими навчальними закладами.

14. За працівниками вищих навчальних закладів, інших установ, які залучаються до проведення олімпіади, зберігаються норми відшкодування витрат на службові відрядження, що встановлюються чинним законодавством.

15. Участь педагогічних, науково-педагогічних працівників у розробці та  перевірці завдань враховується до їх навчального навантаження.