Державна наукова установа “Інститут інноваційних технологій і змісту освіти” реорганізована шляхом поділу. На його базі утворені державні наукові установи:

   Інститут модернізації змісту освіти  (http://www.imzo.gov.ua/) та Інститут освітньої аналітики, з віднесенням їх до сфери управління Міністерства освіти і науки України. (Постанова Кабінету Міністрів України від 26 листопада 2014 р. № 687 “Про утворення Інституту модернізації змісту освіти та Інституту освітньої аналітики”).

Лист №14.1/10-470 від 17.02.12 головам рад директорів вищих навчальних закладів І-ІІ рівнів акредитації, головам обласних методичних обєднань викладачів філологічних дисциплін.

Відповідно до Положення про державну підсумкову атестацію студентів з предметів загальноосвітньої підготовки у вищих навчальних закладах І - II рівнів акредитації, які здійснюють підготовку фахівців на основі базової загальної середньої освіти, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 07.07.2010 № 675, атестація з української мови є обов’язковою для студентів усіх спеціальностей і проводиться у ІУ семестрі у формі, визначеній вищим навчальним закладом.

З урахуванням вимог цього Положення та особливостей організації навчально-виховного процесу у вищих навчальних закладах, в яких особи, що вступили до навчального закладу, набули статусу студента, форми проведення державної підсумкової атестації можуть бути різні – традиційні (переказ, переказ з творчим завданням тощо), а також нові, наприклад, тестування.

Державна підсумкова атестація у формі переказу може проводитися за посібником: «Збірник переказів для державної підсумкової атестації з української мови. 11 клас» (укл. Шелехова Г.Т., Новосьолова В.І., Ярмолюк А.В. – К.: Центр навчально-методичної літератури, 2012) або іншими посібниками, рекомендованими Міністерством освіти і науки, молоді та спорту України за вибором викладача (лист Інституту інноваційних технологій і змісту освіти від 21.09.11 № 1.4/18- 2975  «Про перелік навчальних видань, рекомендованих Міністерством освіти і науки, молоді та спорту України»). Вказаний збірник переказів Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України надсилає безкоштовно до управлінь освіти і науки обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій, а також електронні версії збірника будуть розміщені до 1 квітня поточного року на офіційних веб-сайтах Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України (www.mon.gov.ua) та Інституту інноваційних технологій і змісту освіти (www.iitzo.gov.ua) для практичного використання в процесі підготовки та проведення державної підсумкової атестації учнів та студентів.

Тексти цього збірника відповідають навчально-методичним вимогам до докладного переказу, що в повному обсязі дає змогу перевірити формування у студентів комунікативних умінь (сприйняття почутої інформації, докладне її відтворення, самостійне визначення предмета й завдань висловлювання, добір для їх вирішення потрібних мовних засобів тощо) та орфографічних і пунктуаційних навичок.

Тестування – новітня форма визначення рівня знань, яка дає можливість об’єктивно та якісно перевірити теоретичні знання та практичні уміння студентів.

Робочою групою розроблені та схвалені на засіданні Всеукраїнської спілки голів обласних методичних об’єднань викладачів філологічних дисциплін вищих навчальних закладів І-ІІ рівнів акредитації методичні рекомендації щодо проведення державної підсумкової атестації з української мови у вищих навчальних закладах І-ІІ рівнів акредитації у формі тестування, що додаються.

         Звертаємо увагу розробників тестів: зміст тестових завдань повинен відповідати змісту програми з української мови для вищих навчальних закладів І - ІІ рівнів акредитації, яка схвалена Науково-методичною комісією з питань освіти Міністерства освіти і науки України (Протокол від 17.06.2010 № 4) та рекомендована Інститутом інноваційних технологій і змісту освіти як навчальна програма для студентів вищих навчальних закладів І-ІІ рівнів акредитації (лист від 16.08.10 № 1.4/18-3271).

Тривалість письмового екзамену у будь-якій формі – 90 хвилин.

 

Заст. директора                К.М. Левківський

 

Вик. Оніщенко М.І.

248-21-69