Державна наукова установа “Інститут інноваційних технологій і змісту освіти” реорганізована шляхом поділу. На його базі утворені державні наукові установи:

   Інститут модернізації змісту освіти  (http://www.imzo.gov.ua/) та Інститут освітньої аналітики, з віднесенням їх до сфери управління Міністерства освіти і науки України. (Постанова Кабінету Міністрів України від 26 листопада 2014 р. № 687 “Про утворення Інституту модернізації змісту освіти та Інституту освітньої аналітики”).

   Лист №14.1/10-339 від 8.02.12 керівникам вищих навчальних закладів І-ІІ рівнів акредитації.

   15-16 березня 2012 р. відбудеться розширене засідання Науково-методичної комісії з права Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України.

   Для участі запрошуються керівники, а також інші відповідальні за організацію навчального процесу представники вищих навчальних закладів I-II рівня акредитації, які здійснюють підготовку молодших спеціалістів за спеціальністю «Правознавства».

   Засідання відбудеться на базі Севастопольського інституту банківської справи Української академії банківської справи Національного банку України за адресою: м. Севастополь, вул. Паркова, 6,  початок роботи о 11 год.

   Тема засідання: погодження проектів освітньо-кваліфікаційної характеристики та освітньо-професійної програми підготовки молодших спеціалістів за галуззю знань 0304 «Право», спеціальністю 5.03040101 «Правознавство» кваліфікації «Молодший спеціаліст з права».

   На засіданні обговорюватимуться наступні питання:

   1.    Місце молодшого спеціаліста з права в структурі галузей економіки держави і вимоги до його компетентності, інших соціально важливих властивостей та якостей.

   2.    Вимоги до змісту, обсягу і рівня освітньої та професійної підготовки молодшого спеціаліста з права.

   3.    Вимоги до змісту, обсягу і рівня викладання окремих дисциплін:

-        гуманітарного та соціально-економічного циклу;

-        загальнотеоретичних правових дисциплін;

-        публічноправових дисциплін;

-        приватноправових дисциплін;

-        процесуальних дисциплін і діловодства. 

   Запрошуємо Вас взяти участь у роботі засідання.

   Тексти проектів освітньо-кваліфікаційної характеристики та освітньо-професійної програми підготовки молодших спеціалістів за галуззю знань 0304 «Право», спеціальністю 5.03040101 «Правознавство» кваліфікації «Молодший спеціаліст з права» будуть направлені Вам електронною поштою.

   Витрати на участь у роботі засідання здійснюються за рахунок  навчальних закладів, в яких працюють учасники засідання. 

   До 1 березня 2012 р. просимо надати інформацію про участь у роботі засідання, а також підготувати письмові пропозиції щодо проектів освітньо-кваліфікаційної характеристики та освітньо-професійної програми підготовки молодших спеціалістів за галуззю знань 0304 «Право», спеціальністю 5.03040101 «Правознавство» кваліфікації «Молодший спеціаліст з права», які направити електронною поштою за адресою: institute@ukrpost.ua, або поштою:  95000, м. Сімферополь, вул. Павленка, 5, Кримський юридичний інститут Національного університету «Юридична академія України імені Ярослава Мудрого».

   Телефони для довідок: 0652 24-66-25 – Великолуг Тетяна Володимирівна; 0652 27-77-22 – Вересов Володимир Миколайович.

 

Заступник директора Інституту

інноваційних технологій і змісту освіти                     К.М.Левківський