Державна наукова установа “Інститут інноваційних технологій і змісту освіти” реорганізована шляхом поділу. На його базі утворені державні наукові установи:

   Інститут модернізації змісту освіти  (http://www.imzo.gov.ua/) та Інститут освітньої аналітики, з віднесенням їх до сфери управління Міністерства освіти і науки України. (Постанова Кабінету Міністрів України від 26 листопада 2014 р. № 687 “Про утворення Інституту модернізації змісту освіти та Інституту освітньої аналітики”).

   Лист №­­­­ 14.1/10-361 від 09.02.2012 головам обласних (міських) Рад директорів вищих навчальних  закладів І-ІІ рівнів акредитації України.

   Для формування наказу МОНмолодьспорту України про перелік територіальних базових навчальних закладів І-ІІ р.а. просимо розглянути пропонуємий перелік та повідомити Інститут інноваційних технологій і змісту освіти (відділ змісту і технологій навчання молодших спеціалістів: vmolspec@ukr.net) про внесені зміни.

 

Заступник директора                                                  К.М. Левківський

 

Котоловець Л.О.

248-21-69

Перелік територіальних вищих базових навчальних закладів

 І-ІІ рівнів акредитації України

 

 

Автономна Республіка Крим

республіканський

Сімферопольський автотранспортний технікум

 

 

 

м. Севастополь

міський

Державний вищий навчальний заклад Севастопольський індустріально-педагогічний коледж

 

 

 

Вінницька область

обласний

Вінницький технічний коледж

 

 

 

Волинська область

обласний

Луцький педагогічний коледж

 

 

 

Дніпропетровська область

обласний

ДВНЗ Дніпропетровський транспортно-економічний коледж

міські

Дніпропетровський технікум зварювання та електроніки ім. Є.О.Патона

 

Обласний комунальний заклад Дніпропетровське медичне училище

 

Дніпропетровський монтажний технікум

 

Дніпродзержинський металургійний коледж

 

Криворізький коледж економіки та управління ДВНЗ Київський національний економічний університет ім. В.Гетьмана

 

Політехнічний коледж Криворізького технічного університету (м. Кривий Ріг)

 

Нікопольський технікум Національної металургійної академії України

 

 

 

Донецька область

 

обласний

Донецький гірничий технікум ім. Е.Т.Абакумова

міські

Артемівський індустріальний технікум ДВНЗ Донецький національний технічний університет 

 

Горлівський технікум Донецького національного технічного університету

 

Донецький індустріальний технікум

 

Комунальний вищий навчальний заклад

«Донецький педагогічний коледж»

 

ДВНЗ Макіївський політехнічний коледж

 

Маріупольський коледж Приазовського державного технічного університету

 

Машинобудівний коледж Донбаської державної машинобудівної академії  (м. Краматорськ)

 

Торезький гірничий технікум ім. О.Ф.Засядька

 

 

 

Житомирська область

обласний

Житомирський автомобільно-дорожній коледж

 

 

 

Закарпатська область

обласний

Ужгородський комерційний технікум

 

 

 

Запорізька область

обласний

Запорізький педагогічний коледж

міські

 

 

 

 

 

 

Івано-Франківська область

обласний

Надвірнянський коледж Національного

транспортного університету

 

 

 

Київська область

обласний

Білоцерківський коледж сервісу та дизайну

 

 

 

м. Київ

міський

Київський технікум електронних приладів

 

 

 

Кіровоградська область

обласний

Кіровоградський будівельний коледж

 

 

 

Луганська область

обласний

Коледж Східноукраїнського національного університету  ім. В. Даля (м.Луганськ)

 

 

 

Львівська область

обласний

Львівський кооперативний коледж економіки і права

міські

Дрогобицький механіко-технологічний коледж

 

Самбірський технікум економіки та інформатики

 

 

 

 

Миколаївська область

обласний

Миколаївський політехнічний коледж

 

 

 

Одеська область

обласний

Одеський технічний коледж Одеської національної академії харчових технологій

 

 

 

Полтавська область

обласний

Аграрно-економічний коледж Полтавської державної аграрної академії (м. Полтава)

міський

Кременчуцьке педагогічне училище ім. А. С. Макаренка

 

 

 

Рівненська область

обласний

Автотранспортний технікум Національного університету водного господарства  та природокористування (м. Рівне)

 

 

 

Сумська область

обласний

Машинобудівний коледж Сумського державного університету (м. Суми)

 

 

 

Тернопільська область

обласний

Технічний коледж Тернопільського державного технічного університету імені Івана Пулюя

(м. Тернопіль)

 

 

обласний

Харківська область

 

Харківський автотранспортний технікум ім. С.Орджонікідзе

 

 

 

Херсонська область

обласний

Херсонський політехнічний коледж Одеського національного політехнічного університету

 

 

 

Хмельницька область

обласний

Хмельницький політехнічний коледж

міський

Камянець-Подільський індустріальний коледж

 

 

 

Черкаська область

обласний

Черкаський політехнічний технікум

 

 

 

Чернівецька область

обласний

Чернівецький державний комерційний технікум

 

 

 

Чернігівська область

обласний

Чернігівський державний механіко-технологічний технікум