Державна наукова установа “Інститут інноваційних технологій і змісту освіти” реорганізована шляхом поділу. На його базі утворені державні наукові установи:

   Інститут модернізації змісту освіти  (http://www.imzo.gov.ua/) та Інститут освітньої аналітики, з віднесенням їх до сфери управління Міністерства освіти і науки України. (Постанова Кабінету Міністрів України від 26 листопада 2014 р. № 687 “Про утворення Інституту модернізації змісту освіти та Інституту освітньої аналітики”).

( 7 Голосів )

Відповіді на запитання, 25 вересня 2012 року

 

Прізвище, Імя: Калита В.

Місце роботи: Каховський державний агроколедж

Посада: Голова циклової комісії

Населений пункт: Каховка.

Шановний Василь Голова циклової комісії! Як же Ви працюєте? У вересні шукаєте галузевий стандарт. До початку навчального року навчальний заклад повинен розробити навчально-методичну документацію для організації навчального процесу у наступному навчальному році(навчальний план на основі ОПП , робочий навчальний план, програми дисциплін на основі ОПП тощо).

Всі стандарти знаходяться в ІІТЗО, на сайті не розміщуються.

 

Прізвище, Імя: Філатов О.

Місце роботи: Сумський будівельний коледж

Відповідно до статті 14.п.5 Закону України « Про вищу освіту» навчальні плани та навчальні програми дисциплін розробляються вищим навчальним закладом відповідно до ОПП і затверджуються керівником В.Н.З.

 

Прізвище, Ім’я: Луговська Яна

Місце роботи: Ніжинське медичне училище

Рекомендації до укладання навчальної програми з охорони працї в галузі надано у листі ІІТЗО від 22.04.11.№1.4\1244, який є на сайті Інституту.

 

Прізвище, Імя:Вишнякова Н.

Населений пункт :м. Донецьк

У 2012-13н.р. діють навчальні програми, які складені на основі ОПП 2009 року. Робоча навчальна програма складається щорічно на основі навчальної програми і затверджується в установленому у навчальному закладі порядку. Навчальні програми загальноосвітніх предметів затверджені у 2010-2012 роках.

 

Прізвище, Імя: Іван.

Місце роботи: Коледж.

Посада: викладач

Населений пункт: Володимир-Волинський.

Відповідно до статті 48.п.1 Закону України « Про вищу освіту» посади педагогічних працівників можуть обіймати особи з вищою освітою, які пройшли спеціальну педагогічну підготовку.

Магістр – освітньо- кваліфікаційний рівень вищої освіти.

Атестація всіх педагогічних працівників здійснюється відповідно до Типового Положення про атестацію педагогічних працівників.

 

Прізвище, Імя: Наталія

Місце роботи: коледж

Посада: викладач

Населений пункт: Дніпропетровськ

Коледж вищий навчальний заклад І рівня акредитації, тому навчальний процес здійснюється на основі Положення про організацію навчального процесу у вищих навчальних закладах, затвердженого наказом Міністерства освіти України від 02.06.93. №161 та зареєстрованого Міністерством юстиції України 23.12.93 за №173. Одним з основних видів навчальних занять є лекція. Відповідно до п.3.3.1. лекції проводяться для однієї або більше академічних груп студентів. Оплата викладача – лектора проводиться відповідно тарифної сітки. Максимальне кількість студентів у навчальної групі 30 осіб, регулюється ліцензованим обсягом.

 

Прізвище, Імя: Павленко Альбіна

Місце роботи: Богодухівський медичний коледж

Посада: викладач

Населений пункт: Богодухів

Оплата за перевірку зошитів не передбачена основним документом, за яким проводиться оплата навчальної роботи - наказом МОН від 07.08.02р.№450 «Про затвердження норм часу для планування і обліку навчальної роботи та переліків основних видів методичної, наукової й організаційної роботи педагогічних і науково–педагогічних працівників вищих навчальних закладів».

 

Прізвище, Імя: Брєднева Олена

Місце роботи: ММАК

Посада: заст. директора

Населений пункт: Миколаїв

Примірний навчальний план та навчальні програми з акторського мистецтва можна знайти у Навчально – методичному Центрі Міністерства культури України.

 

Прізвище, Імя: Коновальчук Лілія

Місце роботи: Прикарпатський лісогосподарський коледж

Посада: методист

Населений пункт: м. Болехів

Якщо у групі чисельність 30 осіб і тільки 5 осіб вивчають німецьку мову, цих 5 осіб приєднайте до іншої групи. Поділ групи в 30 осіб на підгрупи 25 і 5 осіб фінансово не виправдовує себе.

 

Чубич Людмила Миколаївна

Викладач, м. Чернігів

Навчальна програма «Основи філософських знань» для ВНЗ І-ІІ р.а. розміщена на сайті www.vzvo.gov.ua. Також викладачі можуть складати навчальні програми дисциплін соціально-гуманітарного циклу на основі освітньо-професійної програми із спеціальності, які затверджуються керівником навчального закладу.

 

Купчишина Тетяна Володимирівна

Викладач, м. Рівне, РЕГІК

Інформацію стосовно перевірки ВНЗ І-ІІ р.а. дивіться на сайті Державної інспекції навчальних закладів України.

 

Москаленко Олександр

Викладач, м. Дніпропетровськ, ДПК ДНУ ім. О. Гончара

Стосовно оцінювання знань студентів за державні іспити дисциплін звертайтеся до НМЦ Мінкультури і туризму (тел.279-10-42).

Підвищення кваліфікації відповідно до п.1.7 Типового положення про атестацію педагогічних працівників, затвердженого наказом МОН від 20.12.11 №1473 та зареєстрованого в Міністерстві юстиції за №14/20327 від 10.01.12, умовою чергової атестації педагогічних працівників є обов’язкове проходження не рідше 1 разу на 5 років підвищення кваліфікації на засадах вільного вибору форм навчання, програм і навчальних закладів (курси підвищення, стажування на кафедрах тощо).

 

Прізвище, Ім’я: Григорєва Наталія

Викладач, м. Костянтинівка Донецької обл.

Викладач-філолог не має право викладати предмет «Людина і світ». Необхідно пройти підвищення кваліфікації на кафедрі філософії та політології.

 

Прізвище, Ім’я: Неоніла

Посада: Викладач

Населений пункт :Глухів

Місце роботи: коледж

Навчальні типові програми зі спец. предметів складаються на підставі ОПП. Викладач має право на методичний, день, алє це питання вирішує адміністрація коледжу при складанні розкладу навчальних занять.

 

Прізвище, Імя: Ковальчук П.

Посада: викладач

Місце роботи: Свалявський технічний коледж.

Населений пункт: Свалява

1,3 Розподіл педагогічного навантаження здійснює голова циклової ( предметної) комісії попередньо у червні місяці, корегується і затверджується заступником директора у серпні перед початком начального року.

2. Відповідно до умов прийому до вищого навчального закладу, які затверджуються на кожен рік, для вступників на основі базової та повної загальної середньої освіти створюються предметні екзаменаційні комісії, до складу яких входять найбільш досвідчені викладачі.

Склад екзаменаційних комісій затверджується керівником навчального закладу.

Керівництво екзаменаційною комісією покладається, як правило на голову циклової( предметної) комісією або на найбільш досвідченого викладача відповідного предмета.

Керівництво і контроль за роботою екзаменаційної комісії здійснює керівник навчального закладу.

4. Якщо керівництво коледжу не хоче вислухати проблемні питання, звертайтеся до профспілкового комітету коледжу.

 

Прізвище, Ім’я: Циплухін Дмитро

Місце роботи: ПСТТС

Населений пункт: Полтава

Посада: викладач

Змінювати шрифт в даних формах дозволяється