Державна наукова установа “Інститут інноваційних технологій і змісту освіти” реорганізована шляхом поділу. На його базі утворені державні наукові установи:

   Інститут модернізації змісту освіти  (http://www.imzo.gov.ua/) та Інститут освітньої аналітики, з віднесенням їх до сфери управління Міністерства освіти і науки України. (Постанова Кабінету Міністрів України від 26 листопада 2014 р. № 687 “Про утворення Інституту модернізації змісту освіти та Інституту освітньої аналітики”).

( 18 Голосів )

Відповіді на запитання, 22 листопада 2012 року

 

1. Горішна О.В., м. Камянець-Подільський

Викладач, індустріальний коледж

Звертайтеся з Вашим питанням до департаменту економіки та фінансування.

 

2.Коломієць І.В., Харків

Методист, коледж НФаУ

Нормативних документів переходу на 100-б систему оцінювання успішності студентів у ВНЗ І-ІІ р.а. не має.

 

3. Максимова І.В.,

Викладач, ХКТК НТУ

Перелік програм, підручників та навчальних посібників для ВНЗ І-ІІ р.а. на 2012/2013 н.р. розміщено на сайтах ІІТЗО та Відділення вищої освіти. Там же знаходиться програма «Українська мова (за професійним спрямуванням)».

 

4. Львів, заступник директора з методичної роботи

Навчальна програма з дисципліни «культурологія» розміщена на сайтах ІІТЗО та Відділення вищої освіти. Крім того Ви маєте право на основі ОПП

розробляти і затверджувати програму в навчальному закладі.

 

5. Колобок Л.І., Біла Церква

Викладач

ОПП для спеціаліста 5.05010201 можна отримати після офіційного звернення з листом до ІІТЗО. Наш телефон: 248-21-69.

 

6. Оксана Михайлівна, Львів,

Викладач медичного коледжу

В коледжі не потрібен журнал академічної групи такий як у школі. Форма журналу академ. груп для ВНЗ надана у наказі МОНмолодьспорту від 29.03.12 № 384.

 

7. Олександрія, викладач

ОДПК

Читайте інструкцію до ведення журналу. Міру відповідальності за будь-яке порушення у веденні документації визначає керівництво.

 

8. Стичинська К.А., Київ

Викладач коледжу

Навчальна програма «Українська література» для ВНЗ І-ІІ р.а. розміщена на сайті ІІТЗО та Відділення вищої освіти. Програми соціально-гуманітарного циклу розробляються викладачами на основі ОПП і затверджуються в навчальному закладі.

 

9. Середа Сергій, Луганська обл.,

Викладач

Дозволу Міністерства на участь студентів у роботі приймальних комісій не має.

 

10. м. Могилів-Подільський, викладач

Монтажно-економічного коледжу

На сайті Інституту та Відділення вищої освіти розміщено Перелік навчальних програм, підручників та посібників для загальноосвітнього циклу ВНЗ І-ІІ р.а. на 2012/2013 навчальний рік. Програма «Світова література» затверджена у 2010р.

 

11. Якименко Т.В., заст.директора

Севастопольського морського коледжу

Ліцензія на надання повної загальної середньої освіти у ВНЗ І-ІІ р.а. необхідна, якщо ВНЗ приватний.

 

12. Лакуста Т.І., Кіцманський технікум,

Викладач

Виставляти річну оцінку за шкільний предмет після І курсу необхідно.

Після І курсу ДПА не проводиться, тільки на ІІ курсі.

 

13. Москаленко О.А.

ДПК ДНУ ім. О.Гончара, викладач

За якою бальною шкалою оцінювати знання студентів вирішує навчальний заклад.

 

14. Шумейко Т.Ф., Кривий Ріг

ККЕУ КНЕУ ім.В.Гетьмана, методист

ВНЗ повинен отримати ліцензію на підготовку, перепідготовку та підвищення кваліфікації іноземців.

 

15. Брітікова М.В., Одеса

ТГНП ОНАХТ, викладач

З цим питанням звертайтеся, будь ласка, до департаменту кадрової політики.

 

16. Середа С.С., викладач

Кремінське обласне медичне училище

Всі накази розміщені на офіційному сайті МОНмолодьспорту або ІІТЗО.

 

17. Леган М.О., викладач інформатики

Львів

В кабінетах ВНЗ повинні бути, затверджені директором: паспорт кабінету, інструкція з техніки безпеки, методичне забезпечення предмета.

 

18. Місто, робота

Читайте правила прийому у вищі навчальні заклади.

 

19. 09.11.12 Супруненко Валентина, заст. директора коледжу

Харківський інститут управління

Шукайте лист ІІТЗО на сайті: www.iitzo.gov.ua

Рекомендацій щодо переходу на 100-б шкалу для ВНЗ І-ІІ р.а. не має.

 

20. 15.11.12 Голубчак Олег, зав. Відділенням

Івано-Франківський коледж ЛНАУ

Шукайте лист на сайті ІІТЗО на сайті: www.iitzo.gov.ua

 

21. 21.11.12 Продайко Мирослава, викладач

КЕДГАУ, Дніпропетровськ

За Законом «Про вищу освіту» і «Положенням про організацію навчального процесу у ВНЗ», затвердженим 2.06.93 за №161 форму контролю знань студентів обирає навчальний заклад.