Державна наукова установа “Інститут інноваційних технологій і змісту освіти” реорганізована шляхом поділу. На його базі утворені державні наукові установи:

   Інститут модернізації змісту освіти  (http://www.imzo.gov.ua/) та Інститут освітньої аналітики, з віднесенням їх до сфери управління Міністерства освіти і науки України. (Постанова Кабінету Міністрів України від 26 листопада 2014 р. № 687 “Про утворення Інституту модернізації змісту освіти та Інституту освітньої аналітики”).

( 9 Голосів )

Відповіді на запитання, 16 травня 2012 року

 

Новий Буг

Для отримання відповіді на запитання, по-перше, вказуйте місце роботи і прізвище а, по- друге, з питань придбання навчальних програм звертайтеся до заступника директора з навчальної роботи вашого навчального закладу.

 

Крупська О. В.

Український гуманітарний інститут, керівник

З  питання матеріально-технічної бази для відкриття спеціальності « Музичне мистецтво»  звертайтесь до НМК з культури і мистецтва і управління ліцензування МОН молодь спорту.

 

Гаценко Л.В.

КДАВТ імені гетьмана Петра Конашевича-Сагайдачного

Наказу про видачу студентам атестатів в коледжі  після ІІ курсу не існує.

 

Терешкович Д.В.

Проекту « Єдині вимоги до структури та змісту навчальних планів підготовки фахівців за освітньо-кваліфікаційним рівнім молодшого спеціаліста» не було і немає. А за розроблення навчальних планів відповідає заступник директора з начальної роботи( не лаборант!)

 

Войтенко Віталій, безробітний

Львів

Ви маєте право отримати атестат про повну загальну середню освіту, якщо виконали програму повної загальної середньої світи і склали державну підсумкову атестацію з предметів, зазначених в навчальних планах.

 

Макіївський металургійний технікум

По – перше, вказуйте, будь ласка, Ваше прізвище і посаду, а по-друге, чітко формулюйте запитання, тому що у Вашому запитанні не зрозуміло, які дисципліни викладач читає.

Мацків Т.Д.

Сімферопольський технікум залізничного транспорту.

Керуйтеся наказом №675 від.07.07.10

 

Оксана. Вказуйте ПІБ, населений пункт, місце роботи, посаду.

Розподіл загального обсягу часу вивчення дисциплін на аудиторну  і самостійну роботу здійснює навчальній заклад у нормах, визначених у Положенні про організацію навчального процесу, затвердженого наказом МОН №161 від 2.06.93р. Завдання викладача - забезпечить організацію і методичне забезпечення самостійної  роботи студента.

 

Вероніка. Вказуйте ПІБ, населений пункт, місце роботи, посаду

Розподіл загального обсягу часу вивчення дисциплін на аудиторну і самостійну роботу здійснює навчальній закладу нормах, визначених у Положенні про організацію навчального процесу, затвердженого наказом МОН №161 від 2.06.93р. Завдання викладача - забезпечить організацію і методичне забезпечення самостійної  роботи студента

 

Бойчук І.Д.

Житомирський  базовий фармацевтичний технікум

Вчитель фізики та безпеки життєдіяльності може викладати дисципліну « Охорона праці», якщо пройшов підвищення кваліфікації з охорони праці.

 

ПестрецоваЛ.В.

Слов’янський хіміко-механічний технікум

Ліцензії на здійснення загально – освітньої підготовки отримують лише приватні навчальні заклади (Закон України « Про повну загальну середню освіту» ст, 36.)