Державна наукова установа “Інститут інноваційних технологій і змісту освіти” реорганізована шляхом поділу. На його базі утворені державні наукові установи:

   Інститут модернізації змісту освіти  (http://www.imzo.gov.ua/) та Інститут освітньої аналітики, з віднесенням їх до сфери управління Міністерства освіти і науки України. (Постанова Кабінету Міністрів України від 26 листопада 2014 р. № 687 “Про утворення Інституту модернізації змісту освіти та Інституту освітньої аналітики”).

( 14 Голосів )

Відповіді на запитання, 14 лютого 2012 року

 

Щербак О.М.

КМК, викладач

Навчальні програми з дисциплін «Медична інформатика» та «Біофізика», як і інші програми дисциплін спеціального циклу розробляються викладачами вищого навчального закладу на основі модулів освітньо-професійної програми із спеціальності та затверджуються керівником навчального закладу.

 

Сидорук Ю.С.

Бершадський медичний коледж, викладач

Навчальна програма з іноземної мови (за професійним спрямуванням) розробляється викладачами вищого навчального закладу на основі модулів освітньо-професійної програми із спеціальності та затверджується керівником навчального закладу.

 

Дніпропетровськ

ДТК

ВНЗ І-ІІ р.а., які здійснюють підготовку фахівців на основі базової загальної середньої освіти можуть використовувати програму з англійської мови для загальноосвітніх навчальних закладів (рівень стандарту, академічний, профільний рівень), 10-11 кл., Поліграф книга, 2010, що зазначено в Переліку навчальних програм, підручників та навчальних посібників на 2011/2012 навчальний рік, який розміщено на сайті Інституту інноваційних технологій і змісту освіти.

 

Третьякова О.Р.,

викладач коледжу

Навчальні програми дисциплін спеціального циклу розробляються викладачами вищого навчального закладу на основі модулів освітньо-професійної програми із спеціальності та затверджуються керівником навчального закладу.

 

Степанова Тетяна,

Білгород-Дністровський

Відповідно до Положення про державну підсумкову атестацію студентів з предметів загальноосвітньої підготовки у вищих навчальних закладах І - II рівнів акредитації, які здійснюють підготовку фахівців на основі базової загальної середньої освіти, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 07.07.2010 р. № 675, атестація з української мови є обов’язковою для студентів усіх спеціальностей і проводиться у ІУ семестрі у формі, визначеній вищим навчальним закладом.

 

Мелашич О.Г.

ПЕБТ, викладач

Навчальну програму з інформатики для загальноосвітніх навчальних закладів (академічний рівень) 10-11 кл., можна використовувати у ВНЗ І-ІІ рівнів акредитації, які здійснюють підготовку фахівців на основі базової загальної середньої освіти.