Державна наукова установа “Інститут інноваційних технологій і змісту освіти” реорганізована шляхом поділу. На його базі утворені державні наукові установи:

   Інститут модернізації змісту освіти  (http://www.imzo.gov.ua/) та Інститут освітньої аналітики, з віднесенням їх до сфери управління Міністерства освіти і науки України. (Постанова Кабінету Міністрів України від 26 листопада 2014 р. № 687 “Про утворення Інституту модернізації змісту освіти та Інституту освітньої аналітики”).

Макіївське медичне училище

 

Куратор групи: Михайленко О. О. 

 

Виховна година

Дерево життя

 

МЕТА

ВИХОВНА

 

Виховувати у студентів  шанобливе ставлення до звичаїв, традицій свого роду, повагу до своїх родин та важливість родинних звязків, сприяти зміцненню добрих стосунків між дітьми та їхніми батьками

 

ПІЗНАВАЛЬНА

 

Поглибити знання студентів про погляди українського народу на шлюб та родину,  формувати усвідомлення важливості щирих відносин між членами родин

 

МЕТОДИЧНА

        

         Розвивати творчі здібності студентів, критичне мислення, формувати позитивний психологічний клімат у групі

 

Методичні засоби: Сцена оформлена у вигляді селянської хати. На заднику спадають три великих рушники, під ними стоять лави, прикриті ковдрами. Дві вази с соняшниками біля столу, де стоїть коровай на рушнику. На стіні висить плакат - родинне дерево життя. Біля стіни - виставки малюнків та книжок.

ВП «Слов’янский технікум ЛНАУ»

 

Практичний психолог

Попова Ольга Миколаївна

«Насилля в сім’ї»

 

Методичний посібник

 

В роботі пропонується розглянути особливості та види домашнього насилля, психологічні характеристик жінки та дитини - жертви домашнього насилля та рекомендації щодо проблеми сімейного насилля.

 

Національний університет «Острозька академія»

 

Проректор з навчально-виховної роботи

Каламаж Р. В.

 

         З метою збереження та зміцнення фізичного, психічного та духовного здоров’я молоді як умови народження здорових дітей в навчальному закладі проводяться заходи:

Мелітопольський державний педагогічний університет імені Богдана Хмельницького

 

Л. Ю. Москальова доктор пед. наук, професор,

О. В. Федорова канд. пед. наук, доцент

 

Технологія проведення семінару з проблеми формування готовності соціальних педагогів до попередження домашнього насильства над дітьми

 

Успішність підготовки і проведення спецсемінару зі студентами і соціальними педагогами великою мірою залежить від спільної роботи теоретиків і практиків соціальної діяльності, а також від особистісних та професійних якостей модератора, що розробляє та проводить таку форму роботи. При цьому для спільної роботи необхідні ґрунтовні знання, володіння психолого-педагогічними технологіями, здатністю отримувати самостійно додаткову інформацію, що є важливою у проведенні соціально-педагогічної роботи.

Бобровицький коледж економіки  та менеджменту ім. О. Майнової

 

Мартишевська В.Г., викладач

 

Робота куратора щодо підготовки студентської молоді до майбутнього батьківства

 

Одне із основних завдань куратора групи  полягає у підготовці молоді до майбутнього батьківства та сімейного життя. Важливу роль у даному питанні відіграє сім’я, тому куратор групи вивчає клімат кожної сім’ї, загальні відомості про членів родини, рівень педагогічної культури батьків, емоційні зв’язки родини, готує стислу характеристику її членів та особливу увагу звертає  на неповні сім’ї.

Прилуцький гуманітарно-педагогічний коледж

О.М.Кочерга,

викладач-методист

 

Підготовка студентів до роботи з батьками, як складова професійної підготовки вчителя початкової школи в умовах модернізаційних змін

 

На сучасному етапі суспільного життя та своєї власної історії освіта стає не тільки найважливішою соціальною сферою, але й у прямому сенсі найважливішою економічною галуззю. Перспективи зростання благоустрою нашої країни - на шляху збільшення значимості людського капіталу, а значить, значимості української освіти. Цей шлях стає реальним тільки при масштабній модернізації вітчизняної системи освіти.

Модернізація - це зміна у відповідності з потребами та вимогами сучасності. Головною метою модернізації освіти є забезпечення її високої якості, побудова ефективної освітньої системи з дієвою економікою та управлінням, яка відповідає запитам сучасного життя та потребам розвитку країни, повернутої обличчям до інтересів особистості, суспільства, держави.

МІНІСТЕРСТВО АГРАРНОЇ ПОЛІТИКИ ТА ПРОДОВОЛЬСТВА УКРАЇНИ

ВП «Політехнічний коледж ПНАУ»

 

Матеріали з досвіду роботи

ВП «Політехнічний коледж

Луганського національного аграрного університету»

 

МІНІСТЕРСТВО АГРАРНОЇ ПОЛІТИКИ ТА ПРОДОВОЛЬСТВА УКРАЇНИ

ВП «Політехнічний коледж ПНАУ»

 

План

роботи студентського наукового

Клубу «Мислитель»

На 2011-2012 навчальний рік

 

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ

МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ

СУМСЬКИЙ БАЗОВИЙ МЕДИЧНИЙ КОЛЕДЖ

 

Волонтерська діяльність студентів

у медичних училищах Сумської області

 

Збірник матеріалів

Обласного семінару заступників директорів

з виховної роботи та лідерів волонтерського руху

вищих медичних навчальних закладів

I-II р.а. Сумської області

 

Суми - 2011