Державна наукова установа “Інститут інноваційних технологій і змісту освіти” реорганізована шляхом поділу. На його базі утворені державні наукові установи:

   Інститут модернізації змісту освіти  (http://www.imzo.gov.ua/) та Інститут освітньої аналітики, з віднесенням їх до сфери управління Міністерства освіти і науки України. (Постанова Кабінету Міністрів України від 26 листопада 2014 р. № 687 “Про утворення Інституту модернізації змісту освіти та Інституту освітньої аналітики”).

Міністерство освіти і науки

Інститут інноваційних технологій і змісту освіти

Спілка голів обласних Рад директорів

ВНЗ І-ІІ рівнів акредитації України

Методичне ОБ’ЄДНАННЯ голів студентських

профкомів ВНЗ І-ІІ рівнів акредитації м.Києва

 

 

Взаємодія вищих навчальних закладів і

громадських організацій щодо формування

здорового способу життя у студентської молоді

 

Збірник матеріалів

Всеукраїнського науково-практичного семінару

 

Київ – 2014

 

Схвалено для використання в закладах освіти Комісією з виховної роботи у вищих навчальних закладах Науково-методичної ради Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України (протокол №4 від 4 вересня 2013 року).

Упорядники:

Ївженко Ю.В. – начальник відділу Інституту інноваційних технологій і змісту освіти МОН України

Буянова Г.В. – методист вищої категорії сектору соціально-педагогічної роботи зі студентами Інституту інноваційних технологій і змісту освіти МОН України

За загальною редакцією:

Удалової О.А., канд. пед. наук., завідувачки сектору соціально-педагогічної роботи зі студентами Інституту інноваційних технологій і змісту освіти МОН України.

У збірнику розглядаються питання з проблем формування здорового способу життя серед студентів ВНЗ в системі взаємодії вищих навчальних закладів і громадських організацій.

Рекомендовано для педагогічних працівників ВНЗ, соціальних педагогів, практичних психологів, слухачів інститутів післядипломної педагогічної освіти, студентів педагогічних ВНЗ.

Додати коментар


Захисний код
Оновити