Державна наукова установа “Інститут інноваційних технологій і змісту освіти” реорганізована шляхом поділу. На його базі утворені державні наукові установи:

   Інститут модернізації змісту освіти  (http://www.imzo.gov.ua/) та Інститут освітньої аналітики, з віднесенням їх до сфери управління Міністерства освіти і науки України. (Постанова Кабінету Міністрів України від 26 листопада 2014 р. № 687 “Про утворення Інституту модернізації змісту освіти та Інституту освітньої аналітики”).

На виконання Указу Президента України від 24 березня 2012 року №212/2012 «Про Стратегію державної політики сприяння розвитку громадянського суспільства в Україні та першочергові заходи щодо її реалізації» Інститутом інноваційних технологій і змісту освіти узагальнено інноваційний досвід роботи і рекомендується для використання у навчально-виховному процесі ВНЗ.

 

Досвід роботи ВНЗ щодо громадянського виховання студентської молоді

 

Зміст

 

Могилів-Подільський технолого-економічний коледж Вінницького національного аграрного університету.

Г.Т. Главацька Реалізація державної політики сприяння розвитку громадського суспільства в Україні у Могилів-Подільському технолого-економічному коледжі

 

Національний університет «Острозька академія»

Р.В.Каламаж Шляхи реалізації державної політики сприяння розвитку громадянського суспільства у ВНЗ.

 

Луганський державний університет внутрішніх справ імені Е.О. Дідоренка

Віленська Е. В. Діяльність з реалізації основних напрямів державної політики сприяння розвитку громадянського суспільства в Україні

 

Лисичанський ордена Трудового Червоного Прапора гірничий технікуму

Гудкова І. В. Діяльність ВНЗ щодо формування в Україні громадянського суспільства на прикладі роботи  ради музею історії Лисичанського гірничого технікуму

 

Чернігівський державний технологічний університет

Гаркун В.В. Діяльність Чернігівського державного технологічного університету з питань подолання дискримінації серед студентів

 

Індустріально-педагогічний технікум Конотопського інституту Сумського державного університету (ІПТ КІ СумДУ)

Калинкіна С.І. Психолого-педагогічна робота  з питань подолання ксенофобії та дискримінації серед студентів

 

Вінницький будівельний технікум

Демида К. «ВІД УПЕВНЕНОСТІ ДО ГАРМОНІЇ» Тренінг особистісного зростання для студентів.

 

Костопільський будівельно-технологічний технікум Націанольного університету водного господарства та природокористування

Зулайкхі Т.В. Форми і методи роботи в Костопільському будівельно-технологічному технікумі щодо формування у студентів громадянської позиції

 

Прилуцьке медичне училище

Щисловський Г. Місце правової освіти в формуванні молодого спеціаліста

 

Чернігівський юридичний коледж Державної пенітенціарної служби України

Чебоненнко С.О. Шляхи громадянського виховання курсантів

 

Барський гуманітарно-педагогічний коледж імені  Михайла Грушевського (Вінницька обл.)

Восколуп В.П. Соціально-правова робота зі студентами з формування навчально-виховної діяльності пріоритетів щодо прав і свобод людини

 

Вінницький національний технічний університет

Писклярова А. В. Шляхи формування активної громадянської позиції у студентів

 

Рівненський державний гуманітарний університет Дубенський коледж Рівненського державного гуманітарного університету

Р.М. Постоловський Організація правової освітньо-виховної роботи

 

Технічний коледж Національного університету водного господарства та природокористування

Волкодав Д.О. Студентське самоврядування як основа формування громадянської позиції студентів Технічного коледжу Національного університету водного господарства та природокористування

 

Прилуцьке медичне училище

Людмила Чернюк Формування правового світогляду студентів та запобігання правопорушень і злочинності

 

Житомирський державний університет імені Івана Франка

Навчальна програма для студентів спеціальності 6.010106 «Соціальна педагогика» Основи формування міжкультурної толерантності (Укладач: асистент Палько І.М.)

Додати коментар


Захисний код
Оновити