Державна наукова установа “Інститут інноваційних технологій і змісту освіти” реорганізована шляхом поділу. На його базі утворені державні наукові установи:

   Інститут модернізації змісту освіти  (http://www.imzo.gov.ua/) та Інститут освітньої аналітики, з віднесенням їх до сфери управління Міністерства освіти і науки України. (Постанова Кабінету Міністрів України від 26 листопада 2014 р. № 687 “Про утворення Інституту модернізації змісту освіти та Інституту освітньої аналітики”).

Ужгородський комерційний технікум

 

Сімех Р. В. академнаставник, викладач правознавчих дисциплін, спеціаліст І категорії

Огарь Е. І., академнаставник, викладач органічної та неорганічної хімії, спеціаліст вищої категорії.

Бердар Т. І., академнаставник, практичний психолог технікуму, спеціаліст II категорії.

Макарова О. М., лікар технікуму.

Голубка С. М., вихователь студентського гуртожитку

 

Програма студентського об’єднання технікуму

«МОЛОДЬ ХХІ – ПРОТИ НАСИЛЛЯ, ЗА ЗДОРОВИЙ СПОСІБ ЖИТТЯ ТА ПРАВОВИЙ ДЕРЖАВНИЙ ЗАХИСТ»

 

Домашнє насильство неможливо пояснити тільки економічними негараздами, бідністю чи алкоголізмом, тому що ці чинники лише посилюють агресивну поведінку домашніх насильників, але не є його причинами. Воно відбувається серед людей різних національностей, різного фінансового й соціального статусу, в сім'ях віруючих і невіруючих, серед людей похилого віку й серед молоді.

Домашнє насильство можна визначити як явище, яке витікає з дії, поведінки однієї людини стосовно іншої і має такі аспекти:

- насильство виникає з дій людини, які не є випадковими і здійснюється за попереднього наміру;

- суть насильства полягає в порушенні насамперед особистих прав і свобод конкретної людини;

- насильство є таким порушенням прав і свобод людини, яке унеможливлює її самозахист;

- насильство обов'язково призводить до певної шкоди, причому, її довести буває досить складно.

Нажаль сьогодні в суспільстві відмічаються непоодинокі випадки домашнього насильства над дітьми. В результаті яких дитина, підліток зазнає тяжких травм, що мають згубні наслідки для її подальшого фізичного та психічного здоров'я. Особлива небезпека полягає в тому, що підлітки найчастіше беруть приклад із батьків і в майбутньому в своїх родинах поводяться так само жорстоко. Для суспільства це небезпечно ще й тим, що діти, які спостерігали за насильством у сім'ї, переносять цей негативний досвід у власне життя. Така сім'я виховує для суспільства агресора, який зважає, що людину можна принижувати, а на слабшого потрібно піднімати руку. Внаслідок цього зростає підліткова злочинність від якої вже страждає все суспільство.

Особливість виховної роботи в закладах І рівня акредитації полягає в тому, що студентами закладу стають випускники шкіл з різним рівнем навченості, вихованості, психофізичними та інтелектуальними особливостями і нахилами.

Спостерігаючи поведінку студентів в період адаптації бачимо певні труднощі комунікативного характеру, елементи агресивності, сором'язливості га гіперактивності. В той же час є прояви нігілізму з питань сімейного та правового виховання.

Саме тому академнаставники бачать свою виховну роботу в поєднанні виховання і самовиховання, самореалізація та самоутвердження.

Самовиховання слід розглядати як саморозвиток, в якому згідно з вимогами суспільства загальнолюдські, моральні цінності стають цілями і інтересами самої людини й, водночас, нівелюються недоліки власної поведінки.

Основними етапами самовиховання:

-        усвідомлення студентами вимог до своєї діяльності;

-        самопізнання і критична самооцінка своєї діяльності та поведінки;

-        робота над собою та вироблення правил правильної суспільної поведінки;

-        уміння здійснювати самоконтроль та самооцінку своїх дій, вчинків та поведінки.

Наше завдання бачимо в: <

-        переконанні та вияву почуття самокритичності;

-        піднесенню самоповаги та поваги і толерантності до інших;

-        виробленні навичок самоконтролю та вольового самовиховання;

-        розвитку гармонійного та різнобічного самовиховання;

-        наданні допомоги психологічної, медичної та правової готовності бо активної цілеспрямованої системної роботи над собою.

З метою реалізації державної цільової соціальної програми «Молодь н» та Національної програми «Стоп насильству» продовжити інформаційно-просвітницьку роботу серед студентської молоді створивши студентське об'єднання технікуму «Молодь XXI - проти насилля, за здоровий спосіб життя та правовий державний захист». Саме це спонукало нас скласти програму просвітницько-виховного у. в якій є добірка тем психологічного, сімейного, правового, ого, медичного аспектів. Навчально-виховна робота буде литися як традиційними, так і нетрадиційними методами. Зокрема, це:

-   проблемні та тематичні лекції;

-   тренінги;

-   корекційні заняття;

-   індивідуальні та групові консультування;

-   аналіз проблемних ситуацій;

-   навчальні і ділові ігри.

До роботи по реалізації програми будуть залучені спеціалісти: соціальні педагоги, юристи, працівники правоохоронних органів, ставники та медичні працівники різного фаху.

Розділ І. Психофізичні біологічні та інтелектуальні особливості і нахили молоді

 Тема 1.1. Психофізіологічні та інтелектуальні особливості підлітків та молоді

Тема 1.2. Сутність та види насильства в сім'ї, фактори, які їх обумовлюють - соціально-культурні чинники; гендерні стереотипи; шкідливі психологічні та економічні чинники; нехтування інтересами та дитини.

Тема 1.3. Правові аспекти насилля в сім'ї: кримінально-правова, цивільна та адміністративна відповідальність за насильницькі діяння.

Тема 1.4. Форми та наслідки насилля в сім'ї - для суспільства, членів і кривдника.

Тема 1.5. Світові тенденції в житті молоді.

Тема 1.6. Гендерна політика в Україні: стан, проблеми та шляхи вдосконалення.

Розділ II. Шлюбно-сімейне виховання

Тема  2.1.  Правові  аспекти  шлюбного законодавства:  шлюбний контракт, громадянський шлюб і випадки недійсності шлюбу.

Тема 2.2. Майнові права і обов'язки батьків та дітей.

Тема 2.3. Особисті немайнові права і обов'язки батьків та дітей.

Тема  2.4.   Загальні  положення  про  право  власності:   набуття, припинення. спільна власність.

Тема 2.5. Особливості законодавчого регулювання інтелектуальної власності.

Тема 2.6. Правові шляхи вирішення питань спадкування.

Тема 2.7. Правове регулювання трудових відносин в Україні: трудовий договір, оплата праці, норми тривалості робочого часу, порядок трудових спорів.

Теча 2.8. Особливості праці вагітних жінок та осіб, які поєднують з навчанням.

Теча 2.9. Нормативно-правове забезпечення підприємництва в Україні.

Тема 2.10. Особливості кримінальної відповідальності та покарання неповнолітніх. Кримінальна відповідальність за злочини проти волі, честі та гідності особи.

Тема 2.11. Торгівля людьми або інші незаконні угоди, щодо передачі та юридичні наслідки таких діянь.

2.12. Злочини проти статевої свободи та статевої недоторканості особи.

Розділ III. Нормативно-правове регулювання захисту інтересів громадян України за кордоном

Тема 3.1.  Загальна характеристика правового захисту інтересів України за кордоном.

Тема 3.2. Порядок звернення громадян України до дипломатичних представництв та консульств.

Тема 3.3. Захист прав громадян України, які виїжджають на навчання  та роботу за кордон.

Розділ IV. Вибираю здоровий спосіб життя

 Тема 4.1. Загальна профілактична робота по попередженню інфекційних захворювань підлітків та молоді.

Тема 4.2. Статеве життя: збудники, шляхи ураження, клінічні ознаки та міри  профілактики.

Тема 4.3. Шкідливі звички та їх наслідки:

-         паління та алкоголь і їх вплив на організм;

-         наркотичні засоби, класифікація та їх механізм дії в організмі людини;

-         гшоденація, ожиріння, анорексія, їх суть і шляхи профілактики.

Тема 4.4. Особиста гігієна як шлях до захисту організму від інфекційних захворювань.

Додати коментар


Захисний код
Оновити