Державна наукова установа “Інститут інноваційних технологій і змісту освіти” реорганізована шляхом поділу. На його базі утворені державні наукові установи:

   Інститут модернізації змісту освіти  (http://www.imzo.gov.ua/) та Інститут освітньої аналітики, з віднесенням їх до сфери управління Міністерства освіти і науки України. (Постанова Кабінету Міністрів України від 26 листопада 2014 р. № 687 “Про утворення Інституту модернізації змісту освіти та Інституту освітньої аналітики”).

Сосницький сільськогосподарський технікум бухгалтерського обліку (Чернігівська обл.)

Викладач Зубар К. І.

ПРО ОСОБЛИВОСТІ ВИКЛАДАННЯ ДИСЦИПЛІНИ

"СІМЕЙНО-ПОБУТОВА КУЛЬТУРА

ТА ДОМАШНЯ ЕКОНОМІКА"

 

У теперішній час уміння сімей управляти своїми ресурсами набуває все більшого значення, бо воно дозволяє їм вижити в складних економічних умовах.

Тому вивчення дисципліни «Сімейно-побутова культура та домашня економіка» (далі СПК), яка дає можливість виробити ці вміння та набути знань, вчить приймати і виконувати рішення, виходячи з ціннісних орієнтацій, спрямованих на покращання якості життя сімей в Україні, є важливим і необхідним.

СПК та домашня економіка є своєрідною навчальною дисципліною, яка торкається всіх важливих аспектів ведення домашнього господарства і у зв'язку з цим спрямовує свої зусилля на покращання матеріального та духовного благополуччя в сім'ї.

Методичні основи спецкурсу підвищують інтерес до вивчення дисципліни  студентської аудиторії, адже у 16-18 років кожна молода людина вже стоїть перед реальністю створення сім'ї і бажанням зробити її міцною і щасливою на роки.

Заняття з СПК мають бути особливими, зовсім не схожими на інші заняття в навчальному закладі, оскільки вони покликані підготувати студентську молодь до дорослого життя.

Виходячи з цього, викладач домашньої економіки має подбати про підбір найраціональніших методів викладання цієї дисципліни, зробивши сам процес викладання змістовним і цікавим. З першого заняття слід викликати інтерес до курсу, детально продумавши своє вступне слово, у короткій формі викласти короткий зміст вивчаємих тем, показати їх важливе життєве значення, запропонувати розглянути декілька варіантів розв'язків якоїсь важливої ситуації, дати можливість висловити свої думки студентам з цього приводу. Необхідно встановити з аудиторією контакт і налагодити відносини з позиції співробітництва в обговоренні проблемних ситуацій з життя, гострих питань при вивченні окремих тем зокрема та курсу домашньої економіки в цілому.

Навчальний матеріал, який вивчається на заняттях, повинен бути доступним і корисним для студентів, торкатись вирішення щоденних проблем, які виникають у сім'ї в різних сферах її життєдіяльності.

Викладання дисципліни слід будувати на проблемних ситуаціях, які студенти можуть ставити викладачеві в усній чи письмовій формі. У письмовому вигляді ставляться питання, які хвилюють молодь, але запитати вголос вони не наважуються через сором'язливість, небажання опинитись у незручному становищі. В деяких випадках слід залучати  студентську аудиторію до пошуків правильної відповіді на запитання. У таких випадках, як правило, виникає дискусія, де кожен може висловити свою точку зору, переглянути об'єктивно свої життєві позиції, змінити свої погляди чи, навпаки, ще більше переконатись у їх правильності.

При викладанні спецкурсу рекомендується практикувати диспути, перевага яких у тому, що попередня підготовка виступів, їх продуманість обумовлюють високий теоретичний рівень виступів студентів, де вони вчаться мислити, прагнуть довести правильність своїх суджень і оцінок при розв'язанні складних і важливих для сім'ї господарських проблем.

Великі можливості при викладанні домашньої економіки мають рольові ігри. Їх доцільно використовувати в розділах "Економіка сім'ї", "Основи споживчих знань", "Сім'я". Цінність ігрової форми проведення занять у тому, що вони допомагають студентам набувати тих чи інших навичок, сприяють закріпленню вже набутих. Під час рольової гри викладач повинен спостерігати, вести записи, а потім проаналізувати успіх чи невдачі її учасників. Аналіз і зауваження мають бути виваженими і аргументованими, тактовними.

Цікавою формою проведення занять з домашньої економіки є консультації. Ця форма повинна використовуватись частіше, бо вона є дуже ефективною. На такі заняття викладач запрошує спеціалістів: кулінара, лікаря-дієтолога, агронома-садівника,   педагога,   психолога, юриста та ін.

Такі консультації викликають у студентів великий інтерес, під час них відбувається жваве спілкування, розглядаються життєво важливі ситуації та питання.

Цей спецкурс має на меті вироблення практичних умінь та навичок, які необхідні в сімейному житті. Таких, наприклад, як навички приготування їжі і раціонального харчування, уміння облаштовувати своє помешкання, планувати сімейний бюджет тощо. Програма курсу домашньої економіки в кінці кожного розділу подає перелік практичних занять. Ось деякі з них:

·        розробка проекту кухні,

·        варіанти розміщення меблів та обладнання,

·        планування садиби та присадибної ділянки,

·        ознайомлення з інвентарем для садово-городніх ділянок,

·        приготування страв української національної кухні,

·        випікання хліба тощо та інш.

Не останнє місце займають різноманітні конкурси:

-         на краще планування сімейного бюджету,

-         на краще складання меню для сім'ї на день, тиждень,

-         проведення родинного свята.

Доцільно застосовувати тестування та анкетування при проведенні цілого ряду практичних занять. Оскільки практичні заняття передбачають формування практичних умінь та навичок, то при їх проведенні академічна група мала б поділятись на дві підгрупи по 12-13 осіб у кожній. Неможливість такого поділу значно знецінює результативність практичних занять.

У Сосницькому сільськогосподарському технікумі бухгалтерського обліку дисципліна «Сімейно-побутова культура та домашня економіка» вивчається на ІІ курсі на всіх спеціальностях згідно чинної Програми (Додаток А).

Варто додати, що в цьому напрямі у технікумі організовується:

-          шоу «Способи виживання молодої сім’ї в екстремальних умовах»; «Зустрічаємо майбутню свекруху»;

-         конкурси на кращий кулінарний витвір (конкурси салатів, українських страв, пісних страв, тортів, канапок тощо);

-          конкурс сервірування та краще оформлення столу за допомогою серветок;

-         проведення «занять на виробництві» ( вибір пральних засобів у магазинах та на ринку за параметрами якості тощо);

-         планування бюджету на 1 особу і на конкретну сім’ю (на певний місяць);

-         планування висадки та висівання рослин на городі та на грядках за сумісністю.

Студенти окремих груп готують тематичні шоу для виступу в гуртожитку, тобто беруть участь у роботі клубу «Господарочка».

РЕЗУЛЬТАТИ СПОСТЕРЕЖЕНЬ ВИКЛАДАЧА

Специфіка нашого навчального закладу та переважання в ньому сільської молоді зумовлюють і специфічне відношення до дисципліни «СПК та домашня економіка». Значний відсоток сільських юнаків та дівчат добре розуміються на особливостях домашнього городництва й овочівництва, окремі з них мають фундаментальні знання про створення домашньої ферми. Не лише дівчата, а й окремі юнаки з задоволенням демонструють вміння сервірувати стіл, складати серветки, причому з великим мистецтвом, особливо ті, хто захоплюється технікою орігамі.

Інші студенти з непідробним інтересом планують та обліковують сімейні прибутки та витрати й здивовано задаються питанням: «А як же мама (це найчастіший варіант запитання, він свідчить про керівну роль господині в плануванні бюджетних витрат) «викручується»?».

Та найбільшу увагу й бажання інтерактивного спілкування виявляють студенти-другокурсники в ході вивчення теми «Сім’я».  Тому вважаю за доцільне перенести тему з останньої позиції тематичного плану хоча б на передостанню, щоб мати змогу обговорити головні віхи, проблеми, особливості сімейного життя всіх бажаючих. Саме тут відкриваються таємниці багатьох підлітків: чому одні з них соромливі, інші мовчазні, інші важкі в спілкуванні, ще інші – розкуті й «без гальм».

Саме в цей час студенти відчувають, що стали ближчими, ріднішими, стали студентська сім’я, у якої мають місце спільні переживання за окремих своїх друзів і за кожного члена групи. Студенти збагачуються особливою інформацією про кожного: які вони господарі чи господині, наскільки економні чи щедрі, чи марнотратні, як вони відносяться до грошей, до батьків, до дітей та стареньких, чи вміють бути мирними, прощати, утішати; вони починають по-іншому, глибше бачити одне одного. А коли мова заходить про подружнє життя, про майбутніх дітей,  про шкідливість та про гріх абортів – повірте, жоден студент не залишається байдужим до цієї теми.

Позитивний ефект має застосування ігрової діяльності. Адже ігрові дії поступово переростають у реальні, багатьма студентами переносяться в повсякденне життя, сприяють формуванню чуйності, вияву турботливості, взаємоповаги, взаємодопомоги, кращому розумінню одне одного. Шоу «Як молодому подружжю вижити в екстремальних умовах» виховує волю, збагачує внутрішній світ, виробляє прагнення до самовиховання. Студенти розкриваються перед умовною «дружиною», «другом» чи «чоловіком», «тещею» чи «свекрухою», прагнуть бути кращими, щирими, культивують почуття гумору, висловлюють позитивні міркування про майбутню поведінку в сім’ї.

Викладач щоразу впевнюється, що немає безнадійно байдужих студентів, що в кожного є особливості. Правильний педагогічний підхід – і вже перед тобою не бешкетник чи лінивець, а майже сформований господар; не байдужа дівчина, а охайна, залюблена в чистоту та порядок господинька…

Це та дисципліна, де немає невстигаючих, навпаки, тут кожен воліє показати себе з найкращого боку, продемонструвати власні знання, вміння, набути нових. І якщо студент(ка) не пам’ятає, як класифікуються групи сімейних  витрат, то буде знати досить багато про ведення домашнього господарства

В даний час даний курс є вагомим важелем у справі підготовки не лише спеціаліста-аграрія з широким кругозором, а громадянина і майбутнього члена сім’ї.

Розуміння сімейних та загальнолюдських цінностей, здоровий спосіб життя, вміння цивілізовано спілкуватися, самопожертва, відсікання егоїзму й поганих звичок, любов та повага до всіх і кожного – ось ті якості, що забезпечать формування особистості майбутнього спеціаліста і громадянина України

.ЛІТЕРАТУРА

1.     Вишневський С.А. Про особливості викладання курсу «Домашня економіка» - Проблеми освіти, НМЗ, вип..29, 2002, с.133-136

 

Додаток А

 

ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН

 „Сімейно-побутова культура та домашня економіка”

 для студентів ІІ курсу 21-22, 26-27 груп стаціонарного відділення

спеціальностей «Бухгалтерський облік», „Фінанси і кредит”, «Економіка підприємства»

 

І семестр 2011-2012 н.р.

№ пп

Назва теми

Вид заняття

К-ть год

 

 

теоретичне

2

                                  Вступ. Т.1. Домоводство                                                          4 (2;2)

1

Вступ. Житло та його утримання. Догляд за речами домашнього вжитку.

теоретичне

2

2

Ознайомлення із сучасними миючими засобами для чищення одягу і взуття. Розробка проекту кухні

практичне

2

                Т.2. Садиба. Ведення присадибного господарства                               4 (2;2)

3

Планування та благоустрій садиби. Присадибне садівництво.  Присадибне тваринництво.

теоретичне

2

4

Домоводство. Садиба

семінарське

2

                                   Т.3. Харчування                                                                       8 (4;4)

5

Історичний аспект харчування. Сервірування столу

теоретичне

2

6

Зберігання харчових продуктів

теоретичне

2

7

Ознайомлення з основами домашнього консервування

практичне

2

8

Ознайомлення з правилами сервіровки столу. Конкурс „Гості на порозі”

практичне

2

                                 Т.4. Економіка сім’ї                                                                   4 (2;2)

9

Бюджет сім’ї

теоретичне

2

10

Ознайомлення з оформленням та веденням господарчої і касової книжок. Конкурс на краще планування сімейного бюджету

практичне

2

                            Т.5. Основи споживчих знань                                                      4 (2; 2)

11

Споживачі та їх інтереси. Захист прав споживачів

теоретичне

2

12

Харчування. Економіка сім’ї. Основи споживчих знань

семінарське

2

                                           Т.6. Сім’я                                                                           4 (2;2)

13

Закон і сім’я. Неблагополучна сім’я. Здоров’я сім’ї.

теоретичне

2

14

Психологічний клімат у сім’ї. Зустріч з психологом

практичне

2

ВСЬОГО

в т.ч. теоретичних

практичних

з них семінарських

самостійних

56

14

14

4

28

 

Додати коментар


Захисний код
Оновити