Державна наукова установа “Інститут інноваційних технологій і змісту освіти” реорганізована шляхом поділу. На його базі утворені державні наукові установи:

   Інститут модернізації змісту освіти  (http://www.imzo.gov.ua/) та Інститут освітньої аналітики, з віднесенням їх до сфери управління Міністерства освіти і науки України. (Постанова Кабінету Міністрів України від 26 листопада 2014 р. № 687 “Про утворення Інституту модернізації змісту освіти та Інституту освітньої аналітики”).

Сумський державний університет ім. А.С.Макаренка

 

Світайло Н.Д.

Керівник Координаційного центру гуманітарної політики

 

Діяльність Центру підтримки сімї при університеті

 

Одним із актуальних напрямів підтримки і особливого захисту молодих сімей є створення можливостей для плідного поєднання навчання з сімейними обов’язками, підтримки студентської сім’ї.

В цьому напряму Сумським державним університетом окреслено власну позицію щодо сім’ї. Університет визнає право одружених студентів, їх потреби щодо виконання сімейних обов’язків без конфлікту з навчанням та створює для цього відповідні умови.

У 2011 році Сумський державний університет взяв участь у конкурсі Програми рівних можливостей та прав жінок в Україні з Проектом «Студентський лелека», метою якого є забезпечення рівних можливостей для студентів у дотриманні їх права на навчання, самореалізацію, сімейне життя, виховання дітей, здоров’я.

Поставлену мету було досягнуто через реалізацію наступних кроків:

-               дослідження соціального портрету студентської сім’ї;

-               створення оргкомітету з числа студентського самоврядування навколо ініціативи доброзичливості до студентських сімей, результатом стало налагодження співпраці зі студентською профспілкою, формування групи волонтерів та створення студентської соціальної служби;

-               розвиток практики звернень студентства до юридичного, психологічного, медичного та пов’язаного з організацією навчання консультування (група Консультативної долікарської допомоги при студентській соціальній службі університету, студентська юридична клініка, практичний психолог-консультант, соціальний педагог);

-               створення дружнього до сім’ї середовища в університеті (створення кімнати для батьків з дітьми Центру підтримки сім’ї);

-               формування у студентської молоді традицій відповідального ставлення до батьківства (проведення дебатів серед студентів «Батьківство чи кар’єра?», циклів психологічних тренінгів «Основи сімейного щастя», виступи на місцевому радіо за темою «Сімейні цінності у житті студентської молоді», семінари для студентів І курсу університету щодо формування у молоді відповідального ставлення до майбутнього подружнього життя, виконання функцій батька і матері, розподіл соціальних ролей у сім’ї та ін);

-               сприяння збереженню здоров’я  молоді через профілактику шкідливих звичок,  залучення до спортивних заходів;

-               проведення інформаційної кампанії з популяризації практик дружніх до сім’ї ініціатив у ВНЗ (Проект було презентовано на Всеукраїнському тренінгу на тему «Планування роботи і методика проведення інформаційно-просвітницьких заходів профілактичного спрямування», виїзні семінари соціальної спрямованості, які включали консультування з питань реалізації університетом соціальної політики, проведення тренінгів та ін.).

Проект

 

ПОЛОЖЕННЯ

про Центр підтримки сім’ї при Сумському державному університеті

1. Загальні положення

1.1. Центр підтримки сім’ї Сумського державного університету (надалі – Центр) діє в рамках ініціативи «СумДУ – заклад, дружній до сім’ї» як комплекс надання послуг для родин студентів та співробітників, а також решти студентів та співробітників, незалежно від їх сімейного статусу. Послуги Центру  надаються педагогами, психологами та іншими фахівцями (із залученням волонтерів) у відповідності до потреб молоді/сімей/батьків.

Послуги Центру спрямовуються на:

- створення в університеті сприятливої атмосфери для поширення і підтримки родинних цінностей, моральне виховання молоді;

- навчання, консультування та безпосередню допомогу сім’ям у створенні оптимальних умов для гармонійного поєднання сімейних обов’язків з професійними/пов’язаними з навчанням;

- підготовку молоді до створення у майбутньому сімей та народження здорових дітей;

- формування у співробітників та студентів навичок здорового способу життя.

1.2. Центр підтримки сім’ї функціонує у структурі  Координаційного  центру гуманітарної політики Сумського державного університету .

1.3. Діяльність Центру ґрунтується на глобальних зобов’язаннях України щодо Конвенції ООН про права дитини, Конвенції ООН щодо подолання всіх форм дискримінації по відношенню до жінок та державних нормативно-правових актів.

1.4. У своїй діяльності Центр керується чинним законодавством України, галузевими та міжгалузевими нормативно-правовими актами, Статутом університету і даним Положенням.

        2. Основні завдання та функції Центру

2.1.                Періодичне ознайомлення з потребами студентської молоді, студентських сімей/сімей співробітників.

2.2.                Розробка програм навчання молоді/сімей/батьків на підставі проведених досліджень і аналізу стану та потреб цільової групи з використанням програмних документів МОН щодо роботи з молоддю, розвитку дітей, рекомендацій Всесвітньої організації охорони здоров’я та інших науково- методичних розробок.

2.3.               Організація навчально-методичної роботи серед психологів, педагогів, фахівців та волонтерів  Центру за узгодженими програмами, обмін досвідом та поширення кращих практик через систему  семінарів, тренінгів, дебатів,  і т.д..

2.4.                Створення та поповнення інформаційно-методичної бази Центру та організаційно-методичне забезпечення роботи Кімнати тимчасового перебування дітей.

2.5.               Проведення постійного моніторингу роботи Центру (реєстр консультацій, залучених фахівців, відвідувачів, оцінка охоплення тощо).

2.6.               Співпраця з органами місцевої влади, управліннями у справах сім'ї, дітей та молоді, освіти і науки, засобами масової інформації з питань захисту інтересів і прав молоді, сімей та їх членів, репродуктивного здоров'я населення.

2.7.               Забезпечення взаємодії з іншими структурними підрозділами (кафедрами/відділами),  а також установами за межами університету – ВНЗ, державними та громадськими організаціями,  службами та  відомствами.

2.8.               Вивчення та поширення міжнародного, національного досвіду та співпраця з міжнародними організаціями за напрямками діяльності Центру.

2.9.               Організація роботи Кімнати тимчасового перебування дітей (безпосередня робота з дітьми під час тимчасового перебування, супровід, консультації, безпека тощо).  

2.10.           Проведення заходів, спрямованих на зростання рівня інформованості населення за  основними напрямами роботи центру.

2.11.           Співпраця зі студентським самоврядуванням, студентською соціальною службою та профспілками  у забезпеченні комфортних умов проживання для сімейних студентів та в організації  інформаційно-просвітницьких і превентивних заходів (конкурси фото, відео, есе, акції проти  насильства у сім’ї, спортивні та розважальні свята сімейного типу).

2.12.           Залучення коштів донорських і спонсорських організацій та розширення кола партнерів Центру з метою забезпечення його сталого фінансування та розвитку.

 

 3. Напрями діяльності Центру

3.1. Метою Центру є забезпечення в університеті сприятливого соціального та інформаційного середовища та відповідних умов для збалансованого поєднання сімейних обов’язків одружених студентів з навчанням, а також для підготовки студентської молоді до майбутнього сімейного життя, відповідального батьківства.

3.2. Основні напрямки діяльності Центру:

-       забезпечення консультативної допомоги молоді/сім’ям/батькам з питань міжособистісних стосунків, створення сім’ї, відповідального батьківства, виховання та розвитку дитини через надання юридичних, психологічних та соціальних консультацій відповідно до індивідуальних потреб клієнтів;

-       забезпечення консультативної допомоги батькам з дітьми з питань сприяння гармонійному розвитку дитини;

-       підготовка і проведення навчальних семінарів для молоді/сімей/батьків за програмою сімейно-родинного виховання із залученням психолога, педагога та інших фахівців;

-       організація творчих занять для дітей зі студентських сімей/сімей співробітників та спільних занять дітей з батьками для навчання батьків методам сприяння розвитку дитини;

-       проведення масових культурно-оздоровчих заходів для родин з дітьми;

-       подолання гендерних стереотипів і популяризації ролі батька в питаннях догляду та розвитку дитини через проведення тематичних масових заходів, конкурсів, дебатів, тренінгів, лекторіїв «Мама-тато-школа»;

-       розробка, збір, аналіз та поширення інформації з питань підготовки до відповідального створення сім’ї та батьківства через використання  інформаційних технологій (сайт СумДУ, соціальні мережі, електронна розсилка «Вчимося бути сім’янинами та батьками» та інші);

-       підготовка та навчання співробітників центру та волонтерів, співпраця зі шкільними психологами та соціальними педагогами в рамках основних напрямків діяльності Центру;

-       організація і проведення громадських культурно-просвітницьких заходів в рамках узгоджених національних, обласних та міських програм (акція «16 днів проти насильства», День сім’ї, День матері, День батька і т.д.).

-       ініціювання та проведення інформаційно-просвітницьких заходів, спрямованих на  підтримку традицій і родинних цінностей та сімейно-родинне виховання.

        4. Основні права Центру

        4.1. Отримувати інформацію, аналітичні матеріали з інших  відділів та служб  університету з питань, що стосуються  напрямків роботи Центру.

        4.2. Залучати спеціалістів та консультантів з числа співробітників університету для виконання завдань, закріплених за Центром.

        4.3. Організовувати чи ініціювати консультації та заходи  з інших  питань, які знаходяться у руслі діяльності Центру.

        4.4. Брати участь у навчанні, стажуванні і підвищенні кваліфікації, організовувати обмін досвідом з відповідними фахівцями, експертами, установами освітнього профілю, недержавними громадськими організаціями.

        4.5. Залучати додаткові джерела фінансування (донорська та спонсорська підтримка, цільове фінансування заходів та інше) для забезпечення сталої роботи Центру і його розвитку.

        4.6. Розробляти та поширювати інформаційно-освітні матеріали, які стосуються напрямів діяльності Центру і не суперечать виконанню статутних завдань..

        4.7. Проводити інформаційно-освітні заходи для населення міста та області в рамках реалізації цільових програм та програми «СумДУ-сумчанам».

5. Структура та кадрове забезпечення

5.1. У своїй повсякденній діяльності Центр підтримки сім’ї підпорядковується керівнику Координаційного центру гуманітарної політики університету. До безпосередньої роботи у ЦПС залучаються виключно фахівці, які мають досвід роботи та відповідну підготовку за поданням керівника Координаційного центру гуманітарної політики для  безпосередньої організації роботи центру може призначатися відповідальний фахівець-керівник ЦПС з числа співробітників Психологічної служби університету.

5.2. Відповідальний фахівець-керівник ЦПС у своїй роботі керується існуючим законодавством, директивними і нормативними актами, що регламентують діяльність закладів освіти, наукових закладів, наказами та розпорядженнями МОН України, наказами та розпорядженнями ректора, Статутом університету, посадовою інструкцією та цим Положенням.

5.3. Керівник ЦПС розробляє і подає на затвердження керівнику КЦГП пакет послуг Центру підтримки сім’ї, програми навчань та консультацій, веде документацію та листування, вирішує організаційні питання.

6. Організація та забезпечення роботи Центру

6.1. Послуги, які надаються Центром, здійснюються на безоплатній основі.

6.2. Матеріально-технічне забезпечення Центру здійснюється Сумським державний університетом. Для реалізації окремих напрямів діяльності залучаються ресурси  грантових програм та благодійних фондів.

6.3. Основна діяльність ЦПС забезпечується фахівцями Психологічної служби університету. Для виконання окремих завдань Центру залучаються інші співробітники Сумського державного університету, волонтери та активісти громадських організацій на основі спільної угоди між ними.

         6.4. Режим роботи Центру встановлюється з урахуванням максимальної зручності для студентів/співробітників університету.

7. Відповідальність

У своїй роботі фахівці Центру повинні дотримуватися вимог, наказів та методичних рекомендацій МОН України.

7.1. Фахівці, що супроводжують дітей у Кімнати тимчасового перебування дітей несуть безпосередню відповідальність за безпеку дітей, які перебувають під наглядом. 

 

        8. ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ

Положення вводиться в дію з дня його затвердження наказом ректора.

Зміни та доповнення до даного Положення можуть вноситися наказом ректора або наказом ректора за рішенням вченої ради університету.

Дія Положення скасовується наказом ректора або наказом ректора за рішенням вченої ради.

Як документ нормативної бази СумДУ Положення про Центр підтримки сім’ї розміщується у відповідному реєстрі.

 

Схвалено вченою радою СумДУ

Протокол № ___ від ____  2012 року

 

Вчений секретар                                               

Погоджено:

Додати коментар


Захисний код
Оновити