Державна наукова установа “Інститут інноваційних технологій і змісту освіти” реорганізована шляхом поділу. На його базі утворені державні наукові установи:

   Інститут модернізації змісту освіти  (http://www.imzo.gov.ua/) та Інститут освітньої аналітики, з віднесенням їх до сфери управління Міністерства освіти і науки України. (Постанова Кабінету Міністрів України від 26 листопада 2014 р. № 687 “Про утворення Інституту модернізації змісту освіти та Інституту освітньої аналітики”).

Бобровицький коледж економіки  та менеджменту ім. О. Майнової

 

Мартишевська В.Г., викладач

 

Робота куратора щодо підготовки студентської молоді до майбутнього батьківства

 

Одне із основних завдань куратора групи  полягає у підготовці молоді до майбутнього батьківства та сімейного життя. Важливу роль у даному питанні відіграє сім’я, тому куратор групи вивчає клімат кожної сім’ї, загальні відомості про членів родини, рівень педагогічної культури батьків, емоційні зв’язки родини, готує стислу характеристику її членів та особливу увагу звертає  на неповні сім’ї.

Підібираю анкети для батьків „Ви і Ваші діти”, „Чи знаєте Ви один одного?”

Анкета для батьків “Ви і Ваші діти”

1.                Загальна сімейна атмосфера:

а) дружелюбна;

б) інколи бувають сварки;

в) постійна напруженість;

2.           Чи завжди члени сім’ї дотримуються єдиних вимог до дитини:

а) завжди;

б) інколи;

в) інколи буває незлагодженість.

3.           Якої системи виховання Ви дотримуєтесь?

а) суворість;

б) все в міру;

в) поблажлевість;

4.           Як відгукується Ваш син (донька) на слова дорослих?

 а) виконує відразу;

б) потрібно перевірити вимогу;

в) підкоряється з небажанням;

5.           Чи хоче ваш син (донька) вчитися, прибирати за собою, самостійно  допомагати батькам ?

а) здебільшого хоче;

б) буває по- різному;

в) не хоче;

6.           Як ваша дитина здебільшого займається розумовою роботою?

а) самостійно;

б) деякий час працює самостійно, а потім звертається до дорослого;

в) зразу чекає допомоги;

7.           Як ваша дитина себе поводить, якщо в неї що-небудь не виходить?

а) продовжує самостійно пошуки;

б) стає нетерплячою, звертається за допомогою;

в) залишає, переключається на інше;

8.           Виконуючи завдання, як ваша дитина реагує на схвалення- несхвалення дорослих?

а) радіє;

б) зовні стримана- не переживає;

в) байдужа;

9.            Якщо ваша дитина нетерпляча, вважаєте Ви це рисою її характеру чи віковим явищем?

10.      Як ви дієте, якщо Ваша дитина особливо добре поводить себе?

а) хвалите;

б) заохочуете;

в) не звертаєте уваги.

 

Анкета “Чи знаєте Ви один одного?”

Анкета для батьків

1.     Які якості Ви хочете виховати у дитині?

2.     За що Ви хвалите, за що караєте дитину?

3.     Як заохочуєте? Як караєте?

4.     Які якості характеру Вам не подобаються?

5.     Чим захоплюється Ваша дитина, її улюблене заняття?

Анкета для дітей

1.      Які якості твого характеру подобаються твоїм батькам?

2.      За що тебе хвалять, за що сварять і карають?

3.      Як тебе заохочують, карають?

4.      Які якості твого характеру не подобаються батькам?

5.      Чим ти захоплюєшся, твоє улюблене заняття?

 

На підставі проведеної діагностики родини куратор розробляє тематику виховних годин, конференцій, бесід. Проводжу бесіди на таку тематику: “Сім’я - основа здорового суспільства”, “Ода жінці”, “Про шлюб і сім’ю України”, “Жінка – одвічна загадка природи”, “Жінки на продаж”. Також проводяться заходи на яких студенти знайомляться з законодавством про шлюб і сім’ю, основами етики і психології сімейного життя, формування готовності до одруження і виховання майбутніх дітей.

На першому курсі навчання проводяться виховні години, на яких присутніми є батьки. Наприклад, родинне свято „Тільки родина, як зірка єдина – твій порятунок, надійний причал”, де батьки не тільки є глядачами даного дійства, але й співучасниками: вони розповідають про сімейні традиції, співають родинні пісні, власним прикладом показують особливості сімейного виховання та батьківства.

Під час навчання проводяться  круглі столи, дискусії, семінари на такі теми: Шануй батька і матір свою, Батьки мої”, Від роду до роду”.

Конкурси: “Майбутні дружини”, “Майбутні батьки”. Виховні театралізовані заходи: “Сватання”, “Обрядові звичаї”, “Українське весілля”, “З чого починається і як проводиться таїнство шлюбу”, які на деякий час переносять студентів у таїнство сімейного життя.

 

Куратор використовує у своїй роботі інші форми роботи. Наприклад:

   „Дерево родоводу” - зустріч представників різних поколінь (батьки, діди-бабусі, прадіди), роздуми над проблемами виховання, звернення до джерел народної педагогіки.

  “У сімейному колі” - анкетування батьків, індивідуальна робота, допомога родинам через консультації, практичні поради, зустрічі з лікарями, психологами, юристами.

  “Родинний міст” - зустріч із батьками та обговорення проблем виховання.

  “Народна світлиця” - звернення до народних традицій, формування особистості  через природу, спілкування батьків із вихованцями, спільну діяльність батьків, студентів і педагогів.

  “Вечір великої родини” - участь беруть батьки, студенти, викладачі: організація відпочинку, ігри театральні вистави тощо; альбом-естафета „Як ми відпочиваємо”, досвід організації відпочинку в родині.

  “Дискусійний клуб” - обговорення проблем виховання студентів

  Клуб “Сімейна скринька”—добірка матеріалів із досвіду родинного виховання.

  ”Батьківський ринг” - взаємонавчання, взаємозбагачення членів родини, розв'язання проблемних ситуацій.

  “Аукціон ідей родинної педагогіки” - презентація ідей родинної педагогіки і набір показників її схвалення.

  “Батьківська школа” - організовується у формі клубу; передбачається проведення диспутів, банків ідей, випуски рукописних газет, інформаційних бюлетенів, бесіди, добірки літератури, надання практичної допомоги.

  “Азбука родинного виховання” - обговорення проблем і труднощів виховання у неповних сім'ях, виступи фахівців - лікарів, юристів, психологів, надання батькам індивідуальної допомоги.

  “Дні довіри” - у визначені дні індивідуальні консультації лікаря, психолога для батьків.

У зв’язку з вищезазначеним, приходимо до висновку, що робота з молоддю щодо підготовки до батьківства  повинна бути комплексною – синтезувати досягнення різних галузей, зокрема психології, медицини, педагогіки, соціології і головним принципом якої має бути  наступність.

 

Література

1. Вовчик-Блакитна М. В. Підготовка молоді до сімейного життя . К.,1984

2. Батьків не обирають... (проблеми відповідального батьківства в сучасній Україні), К.: А.Л.Д., 1997.

3. Бондарчук О. І. Психологія сім'ї: Курс лекцій. - К.: МАУП, 2001.

4. Громадська програма запобігання насильству в сім'ї. — Проект "Гармонія", Львів, 2000.

5. Капська А. Й. Соціальна робота: деякі аспекти роботи з дітьми та молоддю: Навчально-методичний посібник — К.: УДЦССМ, 2001.

6. Конвенція про права дитини. — К., 1995

7. Сімейно- побутова культура та домашня економіка: Навчальний посібник / За ред. Т. Б. Гриценко, Т. Д. Іщенко, Т. Ф. Мельничук.- К.,2004

8. Танчин І. З. Соціологія : Навч. посіб.- 2-ге вид., перероб. і доп. –К., 2007

Додати коментар


Захисний код
Оновити