Державна наукова установа “Інститут інноваційних технологій і змісту освіти” реорганізована шляхом поділу. На його базі утворені державні наукові установи:

   Інститут модернізації змісту освіти  (http://www.imzo.gov.ua/) та Інститут освітньої аналітики, з віднесенням їх до сфери управління Міністерства освіти і науки України. (Постанова Кабінету Міністрів України від 26 листопада 2014 р. № 687 “Про утворення Інституту модернізації змісту освіти та Інституту освітньої аналітики”).

Методичні рекомендації
щодо вивчення у 2010–2011 навчальному році
світової літератури
у вищих навчальних закладів І-ІІ рівнів акредитації,
які здійснюють підготовку молодших спеціалістів
на основі базової загальної середньої освіти

 

 >> Завантажити <<