Державна наукова установа “Інститут інноваційних технологій і змісту освіти” реорганізована шляхом поділу. На його базі утворені державні наукові установи:

   Інститут модернізації змісту освіти  (http://www.imzo.gov.ua/) та Інститут освітньої аналітики, з віднесенням їх до сфери управління Міністерства освіти і науки України. (Постанова Кабінету Міністрів України від 26 листопада 2014 р. № 687 “Про утворення Інституту модернізації змісту освіти та Інституту освітньої аналітики”).

Відділ наукової та творчої роботи студентів

№ п.п.

 

Керівник

Тел.

Відділ наукової та творчої роботи студентів

Юдіна Світлана

Павлівна              

1.

Сектор нормативно-правового забезпечення науково-дослідної роботи студентів

Дорошенко Тетяна Миколаївна

 

2.

Сектор організаційно-методичного забезпечення проведення олімпіад, наукових (творчих) конкурсів та конференцій

Журавльова Наталія Василівна

 

 

1.  Основні завдання відділу:

 

 1.1.  Нормативно-методичне забезпечення наукової і творчої діяльності студентів у вищих навчальних закладах ІІІ- ІV рівнів акредитації.

 

1.2. Організація заходів щодо пошуку, відбору та підтримці обдарованої студентської молоді, проведення міжнародних та всеукраїнських студентських олімпіад, конкурсів наукових робіт студентів, турнірів, творчих студентських заходів тощо.

 

1.3.  Формування щорічного Плану проведення  міжнародних , всеукраїнських  науково-практичних конференцій та семінарів молодих учених і студентів.

 

1.4.  Участь в організації і проведенні міжнародних, всеукраїнських виставок (ярмарок) з метою поширення  інформації про досягнення у вищій школі.

 

2. Відділ бере участь у реалізації Державної цільової програми роботи з обдарованою молоддю на 2007-2010 роки.