Державна наукова установа “Інститут інноваційних технологій і змісту освіти” реорганізована шляхом поділу. На його базі утворені державні наукові установи:

   Інститут модернізації змісту освіти  (http://www.imzo.gov.ua/) та Інститут освітньої аналітики, з віднесенням їх до сфери управління Міністерства освіти і науки України. (Постанова Кабінету Міністрів України від 26 листопада 2014 р. № 687 “Про утворення Інституту модернізації змісту освіти та Інституту освітньої аналітики”).

Відділ природничо-наукової освіти

№ п.п.

 

Керівник

Тел.

Відділ природничо-наукової освіти

Прокопов Сергій

Васильович             

1.

Сектор фізико-математичної та технологічної освіти

Дараган Тетяна Петрівна

 

2.

Сектор природничої, медичної та аграрної освіти

Тимошенко Наталія Іванівна

 

 

1. Основні завдання відділу:

 

1.1.   Сприяння реалізації державної політики у галузі,     природничої, фізико-математичної, технологічної,      медичної та аграрної освіти,    зокрема з питань організації науково-методичного забезпечення навчання та підготовки фахівців у вищих навчальних закладах України (ВНЗ) ІІІ-ІУ рівнів акредитації. Формування пропозицій щодо розвитку та удосконалення змісту навчання і виховання молоді для всіх освітніх і освітньо-кваліфікаційних рівнів: бакалавр, спеціаліст, магістр.

 

1.2.    Розроблення та удосконалення концепцій вищої природничої,   фізико-математичної,   технологічної,   медичної та аграрної освіти.

 

1.3.   Координація роботи вищих навчальних закладів ІІІ-ІУ рівнів акредитації щодо впровадження державних вимог до обсягу і змісту природничої,  фізико-математичної, технологічної, медичної та аграрної освіти.

 

1.4.   Дослідження тенденцій розвитку і аналізу стану вітчизняної та зарубіжної систем освіти з метою інтеграції системи освіти України в світову; вивчення досвіду міжнародних професійних організацій щодо удосконалення підготовки фахівців.

 

1.5.   Впровадження новітніх методів і технологій навчання та виховання.

1.6.   Нормативно-правове та інформаційне забезпечення підготовки фахівців: розробка проектів постанов, положень, наказів, інструктивних листів та ін., спрямованих на удосконалення та розвиток вищої природничої, фізико- математичної, технологічної,   медичної та аграрної освіти;    підготовка  інформації та інформаційно-аналітичних матеріалів з питань, що віднесені до компетенції відділу.

 

 2.   Відділ бере участь у виконанні плану дій щодо поліпшення якості фізико-математичної освіти на 2009-2012 роки.