Державна наукова установа “Інститут інноваційних технологій і змісту освіти” реорганізована шляхом поділу. На його базі утворені державні наукові установи:

   Інститут модернізації змісту освіти  (http://www.imzo.gov.ua/) та Інститут освітньої аналітики, з віднесенням їх до сфери управління Міністерства освіти і науки України. (Постанова Кабінету Міністрів України від 26 листопада 2014 р. № 687 “Про утворення Інституту модернізації змісту освіти та Інституту освітньої аналітики”).

Відділ змісту та технології навчання молодших спеціалістів

1. Основні завдання відділу:

1.1. Аналіз сучасної системи підготовки молодших спеціалістів в Україні і у світовій практиці.

1.2. Організація розробки, експертизи, затвердження та науково-методичний супровід впровадження галузевих стандартів вищої освіти освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста, удосконалення змісту навчання і організації  навчального процесу, впровадження інноваційних технологій навчання.

1.3. Участь у створені нормативно-правової, методичної бази організації навчального процесу у вищих навчальних закладах, які здійснюють підготовку молодших спеціалістів. Вивчення проблем та досвіду ступеневої освіти, розроблення пропозицій щодо її вдосконалення. Удосконалення змісту загальноосвітньої підготовки молодших спеціалістів на основі базової загальної середньої освіти, організація розроблення, експертизи та затвердження навчальних програм, навчальних посібників із предметів загальноосвітньої підготовки.

1.4. Координація роботи навчально-методичних центрів (кабінетів) міністерств і відомств, що мають у своєму підпорядкуванні  навчальні заклади; організаційно-наукова, методична та консультативна допомога вищим навчальним закладам, Радам директорів, базовим навчальним закладам, методичним об’єднанням викладачів і керівників навчальних закладів з питань організації навчального процесу, впровадження галузевих стандартів, розроблення стандартів вищого навчального закладу, навчальних планів, навчальних програм дисциплін.

Вивчення та розповсюдження досвіду роботи навчальних закладів, окремих викладачів.