Державна наукова установа “Інститут інноваційних технологій і змісту освіти” реорганізована шляхом поділу. На його базі утворені державні наукові установи:

   Інститут модернізації змісту освіти  (http://www.imzo.gov.ua/) та Інститут освітньої аналітики, з віднесенням їх до сфери управління Міністерства освіти і науки України. (Постанова Кабінету Міністрів України від 26 листопада 2014 р. № 687 “Про утворення Інституту модернізації змісту освіти та Інституту освітньої аналітики”).

Робоча нарада з питань видання навчально-методичної літератури

 

3 червня 2010 року у приміщенні Інституту інноваційних технологій і змісту освіти Міністерства освіти і науки України відбулася робоча нарада директорів провідних видавництв України з питань видання навчально-методичної літератури для вищих навчальних закладів. Метою проведення наради стала необхідність вироблення нової спільної стратегії, форм співпраці та взаємодії між Міністерством та видавництвами щодо забезпечення підручниками вищої школи.

Близько 180 назв навчальних книг соціально-гуманітарного напрямку було видано протягом 2008/09 навчального року у рамках програми  «Українська книга», діяльність якої координує Держкомтелерадіо. У 2009 році Міністерством освіти і науки України було розроблено та затверджено галузеву програму «Підручник вищої школи», яка розрахована на 2010-2012 роки та містить близько 567 назв навчально-методичної літератури. Структура програми «Підручник вищої школи» складається з 14 укрупнених галузей знань, кожна з яких містить визначену кількість підручників та посібників. Проте в бюджеті на 2010 рік фінансування на видання навчальної літератури для вищих навчальних закладів України не передбачено.

Для створення програми, на попередньому етапі, було вивчено ринок підручників для вищої школи, зроблено запити до вищих навчальних закладів України з метою здійснення аналізу забезпеченості навчального процесу літературою. Аналіз показав, що ВНЗ України забезпечені навчально-методичною літературою на 73%: соціально-гуманітарний напрямок забезпечено найкраще – 91%; економічний – 84%.; природничо-математичний – 62%; інженерно-технічний – 55%. Передусім не вистачає словників, словників-довідників. Відомості, отримані під час моніторингу, було передано на відповідні комісії НМР МОН України та відібрано авторські колективи для створення підручників, зокрема для дисциплін, з яких відсутня навчальна література українською мовою.

Видавництво «Юрінком Інтер», яке спеціалізується на виданні юридичної літератури, проводить власні маркетингові дослідження для вивчення забезпечення підручниками різних галузей права. «Майже вся література, яку ми видруковуємо, продається в торгівельну мережу. До ВНЗ йде приблизно 20% підручників. Цей відсоток збільшується у разі здійснення попередньої домовленості з вищим навчальним закладом. Сьогодні зі шкільним підручником питання вирішено: видається збірка наказів, де прописано: «використовувати в учбовому процесі певну книгу», «рекомендовано для додаткового використання». І видавці точно знають потребу у літературі. У вищій школі теж необхідно створити таку систему»,– зазначила Ковальська Людмила Федорівна, директор видавництва «Юрінком Інтер».

Під час виступів постало питання ефективності використання програми «Підручник вищої школи». На думку Карасьова Володимира Івановича, директора видавництва «Знання», є можливість виявлення неякісних підручників, які отримали гриф МОН: «Слід звернути особливу увагу на процедуру відбору якісних підручників. Цього можна досягти одним шляхом – видавати підручники у профільних видавництвах». Окремим пунктом, на якому наголосив Володимир Карасьов, є наявність посередників, діяльність яких зовсім не покращує якість видавничої продукції.

На переконання директора видавництва «Академія» Теремка Василя Івановича, у зв’язку з переходом до Болонської системи та зміною навчальних планів ВНЗ України, необхідно більш ретельно вивчити потребу у підручниках, більш системно відпрацьовувати проблему.

До висловлювань щодо якісної освіти як основи державної політики долучився Савчук Андрій Олександрович, директор видавництва «Вища школа». Він наголосив на необхідності створення спільної робочої групи, яка б координувала і реалізовувала програму «Підручник вищої школи».

Найголовнішим завданням Міністерства освіти і наук України, на думку Мельника Ігоря Андрійовича, директора видавництва «Світ», має створення чіткого рекомендованого переліку навчальної літератури для ВНЗ. Актуальним на сьогодні є створення електронного форуму з метою збору пропозицій від вищих навчальних закладів щодо потреби у підручниках. Завдяки зібраним даним стало б можливе узгодження попиту на ринку та видання необхідної літератури.

За підняття проблеми забезпечення вищої школи підручниками на більш високий рівень висловилася Бойко Олена Олександрівна, директор видавництва «Либідь»: «З жодної дисципліни немає підручника, який би вважався зразковим. Такого ставлення до підручника, як сьогодні, не має бути». На її думку, галузева програма «Підручник вищої школи» має містити перспективне бачення та визначати, яку саме літературу потребують ВНЗ.

Майже всі провідні університети України мають власні видавничі бази, які забезпечують навчальний процес необхідною літературою. Проте якість навчальної літератури, яку вони випускають, як правило, незадовільна, адже у великому видавництві лише кількість штатних редакторів складає близько 10-15 осіб. Учасників робочої наради об’єднала думка щодо необхідності формалізувати критерії до видавництв, які можуть виконувати державне замовлення.

Згідно висловлених зауважень, були прийняті рішення:

·        Підготувати проект наказу щодо створення постійнодіючої робочої групи;

·        Ввести до складу Вченої ради Інституту Теремка В.І., директора видавництва «Академія»;

·        Підготувати проект наказу по інституту щодо створення віртуального об’єднання «Вища школа» на сайті Інституту, розробити положення;

·        Здійснити офіційну публікацію підручників для ВНЗ, які мають гриф МОН;

·        Переглянути та підготувати нову редакцію програми «Підручник вищої школи»;

·        Наступне засідання робочої групи провести у вересні 2010 року.

 

 

Директор Інституту

інноваційних технологій і змісту освіти             О.А. Удод

 

Додати коментар


Захисний код
Оновити