Державна наукова установа “Інститут інноваційних технологій і змісту освіти” реорганізована шляхом поділу. На його базі утворені державні наукові установи:

   Інститут модернізації змісту освіти  (http://www.imzo.gov.ua/) та Інститут освітньої аналітики, з віднесенням їх до сфери управління Міністерства освіти і науки України. (Постанова Кабінету Міністрів України від 26 листопада 2014 р. № 687 “Про утворення Інституту модернізації змісту освіти та Інституту освітньої аналітики”).

28-29 листопада 2013 року на базі Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут» Всеукраїнською мережею центрів ґендерної освіти при ВНЗ та фондом імені Фрідріха Еберта було проведено Науково-практичний семінар «Інновації та кращі практики ґендерної освіти».

Відкрила семінар Юлія Стребкова, заступник директора з науки та методології Українського центру ґендерної освіти при Національному технічному університеті України «Київський політехнічний інститут».

З вітальним словом до учасників заходу звернулась Олена Давліканова, координаторка програм Представництва Фонду ім. Фрідріха Еберта в Україні.

Модераторкою семінару була Олена Малахова, директор Ґендерного центру, завідувачка кафедри ґендерночутливих технологій в освіті Харківського національного педагогічного університету імені Г.С. Сковороди.

Тетяна Ісаєва, координаторка Всеукраїнської мережі центрів ґендерної освіти ВНЗ привітала учасників та презентувала посібник «Формування у молоді ґендерно відповідальної поведінки (на прикладі українських ВНЗ)». Також вона розповіла про розробку Концепції та моделі ґендерно чутливого ВНЗ; розробку кваліфікаційних вимог щодо ґендерної компетенції до Національної рамки кваліфікації; розширення та зміцнення мережі; про проекти, що реалізуються за ініціативи центрів – членів мережі та продукти, які створено спільними зусиллями.

Продовжила захід Ніна Світайло, голова Ґендерного ресурсного центру Сумського державного університету. Вона презентувала посібник «Формування у молоді ґендерно відповідальної поведінки (на прикладі роботи українських ВНЗ)», також розповіла про проект «Студентський лелека», який здійснюється у їхньому навчальному закладі у рамках розширеної ініціативи «Університет дружний до сім’ї». Ознайомитись з матеріалами можна на сайті: http://leleka.sumdu.edu.ua.

У рамках заходу було проведено Естафету Центрів ґендерної освіти ВНЗ «Найкращі практики ґендерної освіти». Досвід роботи представляли:

· Олена Луценко, Лабораторія ґендерних досліджень, Сумський державний педагогічний університет імені А. С. Макаренка «Упровадження ґендерного підходу у викладання дисциплін соціально-гуманітарного циклу у ВНЗ м. Сум та області»;

· Тетяна Коробкіна, Центр ґендерної освіти Харківського національного університету радіоелектроніки «На шляху до ґендерно чутливого ВНЗ: досвід Центру ґендерної освіти Харківського національного університету радіоелектроніки»;

· Тетяна Смирнова, Ґендерний ресурсний центр Севастопольського національного технічного університету «Досвід ґендерних ресурсних центрів ВНЗ Севастополя з реалізації ґендерної політики України»;

· Наталія Коніщева, директор Ґендерного центру «Досвід роботи ґендерного центру Донбаського державного педагогічного університету щодо виховання ґендерночутливої молоді»;

· Галина Єрко, Центр ґендерної освіти Луцького педагогічного коледжу; Наталія Рябушинцева, Волинський інститут імені В'ячеслава Липинського Міжрегіональної Академії управління персоналом «Впровадження ґендерних підходів у навчальний процес. Волинська область»;

· Марина Яценко, координатор проекту «Трамвай рівних можливостей» Харківського національного педагогічного університету імені Г.С. Сковороди «Робота університетської шкільної кафедри ґендерно чутливих технологій (м. Лозова)».

Також було проведено дискусію «Ґендерна складова компетенцій ОКХ державних службовців та фахівців».

Крім того, Олена Удалова, завідуюча сектором соціально-педагогічної роботи зі студентами Інституту інноваційних технологій і змісту освіти Міністерства освіти і науки України, доповідала з питань підвищення компетенції педагогічних працівників ВНЗ з питань забезпечення рівних прав і можливостей жінок і чоловіків.

Юлія Стребкова, заступник директора з науки та методології Українського центру ґендерної освіти при Національному технічному університеті України «КПІ», провела майстер-клас «Інтерактивні методики викладання курсу “Гендерні дослідження”».

Перший день заходу завершився мозковим штурмом  «Цілі розвитку Мережі Центрів гендерної освіти на 2014 р.» та розробкою плану дій по сферах діяльності. «План заходів Мережі на 2014 рік».

Другий день семінару відкрила Інтерактивна виставка «Геть дискримінацію!»

Привітав Учасників семінару Сергій Шукаєв – керівник відділу міжнародних проектів Національного технічного університету України «КПІ».

Ніна Світайло, Ґендерний ресурсний центр Сумського державного Університету представила «Міжнародний досвід щодо впровадження ґендерних підходів у систему вищої освіти».

Тетяна Ісаєва, Всеукраїнська мережа Центрів ґендерної освіти  ВНЗ, розповіла про впровадження ґендерних підходів в систему вищої освіти як частини її модернізації.

Проблеми та шляхи створення ґендерно чутливого освітнього середовища окреслила Олена Малахова, директор Ґендерного центру Харківського національного педагогічного університету імені Г.Сковороди.

Галина Фесенко, Харківський національний університет міського господарства ім. О. М. Бекетова, доповіла щодо формування ґендерної компетентності студентства, окреслила проектно-орієнтовані стратегії Харківського національного університету міського господарства імені О. М. Бекетові.

Тетяна Смирнова, Ґендерний ресурсний центр Севастопольського національного технічного університету, представила досвід ґендерних ресурсних центрів ВНЗ Севастополя з реалізації ґендерної політики України.

Галина Буянова, представниця Інституту інноваційних технологій і змісту освіти презентувала навчально-методичний посібник «Захист прав людини: навчально-виховна діяльність ВНЗ», в якому висвітлюється інноваційний досвід роботи ВНЗ щодо організації навчально-виховної діяльності зі студентами з проблем захисту прав людини та превентивного виховання студентської молоді.

Далі захід продовжив майстер-клас “Застосування мультимедійних технологій для ґендерної освіти”, який провела Марія Дмитрієва, експертка Київського інституту ґендерних досліджень.

Ольга Лабур, заступниця директора з міжнародної співпраці Українського центру ґендерної освіти при Національному технічному університеті України «Київський політехнічний інститут» підняла тему інформаційного забезпечення для ґендерної освіти та  презентувала програму «BERIT 1.3».

Розкрила питання дослідження ґендерної складової в полікуртурному студентському середовищі медичного ВНЗ Людмила Насонова, заступниця директора Центру гендерної освіти Харківського національного медичного університету.

Семінар завершився підведенням підсумків.

Додати коментар


Захисний код
Оновити