Державна наукова установа “Інститут інноваційних технологій і змісту освіти” реорганізована шляхом поділу. На його базі утворені державні наукові установи:

   Інститут модернізації змісту освіти  (http://www.imzo.gov.ua/) та Інститут освітньої аналітики, з віднесенням їх до сфери управління Міністерства освіти і науки України. (Постанова Кабінету Міністрів України від 26 листопада 2014 р. № 687 “Про утворення Інституту модернізації змісту освіти та Інституту освітньої аналітики”).

ХІІІ Всеукраїнська науково-практична конференція «Законодавство України: проблеми та перспективи розвитку»

29 березня 2012 року у Київському університеті права Національної академії наук України відбулася ХІІІ Всеукраїнська науково-практична конференція студентів та молодих учених «Законодавство України: проблеми та перспективи розвитку».

У роботі конференції взяли участь: представники навчальних закладів, установ, вузів-партнерів університету, зокрема: Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України; Польська асоціація конституційного права; Інститут держави і права ім. В. М. Корецького; Рівненський інститут КУП НАН України; Львівський національний університет імені Івана Франка; Інститут політології і права Національного педагогічного університету ім. М. П Драгоманова; Донецький національний університет; Національний університет «Одеська юридична академія»; Національний університет ДПС України; коледж Подільського державного аграрного університету.

З вітальним словом до учасників конференції на пленарному засіданні звернувся ректор Київського університету права НАН України, професор, Заслужений юрист України Юрій Бошицький, в якому зазначив, що якість та ефективність національного законодавства забезпечують гармонійний розвиток суспільства, послідовність розвитку державності в умовах трансформації більшості сфер життєдіяльності суспільства, надають змогу не допускати появу кризових явищ у різноманітних сферах суспільних відносин.

На адресу організаторів та учасників конференції надійшли листи привітання від Академіка-секретаря Відділення історії, філософії та права НАН України, академіка НАН України О. С. Онищенко, Голови Союзу юристів України, Президента Всесвітньої організації юристів В. О. Євдокимова.

На пленарному засіданні виступили:

Юрій Шемшученко, директор Інституту держави і права, академік НАН України. У доповіді піднімались питання розробки концепції правової політики та удосконалення Конституції України.

Анжей Шміт, Президент Польської асоціації конституційного права, член Сенату Університету Гданська, Вчений секретар редакційної ради журналу «Огляд Сейм». У своєму виступі він розповів про роль законодавства в процесі правового регулювання суспільних відносин у Польщі.

Юрій Сафонов, д. е. н., начальник відділу соціально-гуманітарної освіти Інституту інноваційних технологій і змісту освіти Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України. У виступі він зазначив, що основним змістом діяльності класичного університету на сучасному етапі повинно стати формування інноваційного, гуманістичного освітньо-виховного середовища, що, в свою чергу, передбачає фахову глибину і інноваційні технології в системі освіти та науки з метою інтеграції у європейський освітянський простір. Науково-дослідна діяльність є одним із головних засобів досягнення державних стандартів якості підготовки фахівців з вищою освітою та реалізується шляхом інтеграції навчально-виховного процесу і науки, проведення різного формату наукових заходів із залученням до участі в них науково-педагогічних працівників та студентської молоді.

Після пленарного засідання продовжувалась робота в секціях з наступних питань:

- Теорія та історія держави і права. Історія політичних та правових вчень.

Філософія права ;

- Проблеми розвитку конституційного, адміністративного, фінансового, інформаційного та екологічного законодавства;

- Проблеми розвитку цивільного та цивільно-процесуального законодавства, трудового, сімейного, міжнародно-правового законодавства та законодавствау сфері інтелектуальної власності;

- Проблеми розвитку господарського та господарсько-процесуального законодавства;

         - Проблеми розвитку кримінального право та кримінально-процесуального законодавства ;

         - Міжнародне право. Порівняльне правознавство.

Всього було заслухано та обговорено 152 доповіді, тези яких будуть видані у збірнику матеріалів конференції.

Обмін досвідом, думками, аналіз процесів та проблем національної системи законодавства, які характерні для сучасного стану функціонування та розвитку суспільства, держави та права, надали можливість присутнім на ХІІІ Всеукраїнській науково-практичній конференції «Законодавство України: проблеми та перспективи розвитку» напрацювати та схвалити рекомендації, які будуть розіслані провідним установам України.

Додати коментар


Захисний код
Оновити