Державна наукова установа “Інститут інноваційних технологій і змісту освіти” реорганізована шляхом поділу. На його базі утворені державні наукові установи:

   Інститут модернізації змісту освіти  (http://www.imzo.gov.ua/) та Інститут освітньої аналітики, з віднесенням їх до сфери управління Міністерства освіти і науки України. (Постанова Кабінету Міністрів України від 26 листопада 2014 р. № 687 “Про утворення Інституту модернізації змісту освіти та Інституту освітньої аналітики”).

15-16 березня 2012 року на базі Севастопольського інституту банківської справи Української академії банківської справи Національного банку України відбулось розширене засідання Науково-методичної комісії з права Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України, присвячене розгляду проекту Галузевого стандарту підготовки молодшого спеціаліста з права: освітньо-кваліфікаційної характеристики і освітньо-професійної програми.

В роботі засідання взяли участь судді, працівники органів Державної судової адміністрації і Міністерства юстиції України, органів місцевого самоврядування, а також представники 48 навчальних закладів І-П рівня акредитації, які здійснюють підготовку молодших спеціалістів з права.

Голова Науково-методичної комісії з права д.ю.н., професор, академік НАПН України Ю. П. Битяк, звернув увагу на те, що основними завданнями вищих навчальних закладів є надання доступу до високоякісної вищої освіти з одночасним забезпеченням конкурентоспроможності і академічної мобільності підготовлених фахівців. Зважаючи на це, першочерговим є чітке визначення переліку первинних посад, які можуть обіймати молодші спеціалісти, що дозволить визначити перелік необхідних для виконання професійних функцій компетенцій та шляхи їх набуття через оволодіння освітньо-професійною програмою підготовки. Одночасно необхідно забезпечити можливість ступеневої підготовки фахівця від молодшого спеціаліста до бакалавра, магістра (спеціаліста).

У виступі голови робочої групи з розробки стандартів підготовки молодшого спеціаліста з права, директора Кримського юридичного інституту Національного університету «Юридична академія України імені Ярослава Мудрого», д.ю.н., професора, академіка НАПН України Н. О. Гуторової було надано докладний аналіз проектів освітньо-кваліфікаційної характеристики та освітньо-професійної програми підготовки молодшого спеціаліста з права та зазначені проблеми, які необхідно вирішити для затвердження стандартів.

Голова Апеляційного Суду м. Севастополя С. В. Погребняк підкреслив важливість підготовки молодших спеціалістів з права як фахівців, які здійснюють організаційно-технічний супровід юридичної діяльності (роботу секретарів, архіваріусів, діловодів, судових розпорядників тощо).

Начальник відділу змісту та технологій навчання молодших спеціалістів Інституту інноваційних технологій і змісту освіти Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України Л. О. Котоловець зазначила, що представлений проект Галузевого стандарту підготовки молодших спеціалістів з права може бути взятий за основу, а його доопрацювання має відбутися з урахуванням запровадження в Україні Національної рамки кваліфікацій, затвердженої Постановою Кабінету Міністрів України від 23 листопада 2011 р. № 1341.

Заступник голови Науково-методичної комісії з права, д.ю.н., професор, член-кореспондент НАПН України А. Г. Бобкова внесла пропозиції щодо вдосконалення освітньо-професійної програми.

В обговоренні взяли участь члени Науково-методичної комісії з права, а також представники вищих навчальних закладів І-П рівня акредитації, які здійснюють підготовку молодших спеціалістів з права.

Підсумовуючи роботу учасників конференції комісія прийняла рішення прийняти представлені проекти освітньо-кваліфікаційної характеристики і освітньо-професійної програми підготовки молодшого спеціаліста з права за основу, доручити голові робочої групи д.ю.н., проф. Н. О. Гуторовій здійснити їх доопрацювання з урахуванням висловлених пропозицій, а також направити до зацікавлених міністерств і відомств України пропозиції щодо розширення переліку первинних посад, які може обіймати молодший спеціаліст з права.

Додати коментар


Захисний код
Оновити