Державна наукова установа “Інститут інноваційних технологій і змісту освіти” реорганізована шляхом поділу. На його базі утворені державні наукові установи:

   Інститут модернізації змісту освіти  (http://www.imzo.gov.ua/) та Інститут освітньої аналітики, з віднесенням їх до сфери управління Міністерства освіти і науки України. (Постанова Кабінету Міністрів України від 26 листопада 2014 р. № 687 “Про утворення Інституту модернізації змісту освіти та Інституту освітньої аналітики”).

15-16 березня 2012 року в Національному технічному університеті України «Київський політехнічний інститут» відбулася Міжнародна науково-практична конференціїя молодих учених та студентів «Біомедична інженерія та технології».

Організаторами виступили: Міжуніверситетський медико-інженерний факультет Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут», Всеукраїнська громадська організація «Українська асоціація біомедичних інженерів і технологів» за підтримки Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України, Інституту інноваційних технологій і змісту освіти.  

У конференції взяли участь 150 учасників від України, Російської Федерації, Швейцарії, Чехії.

Пленарне засідання відкрив та виступив із вітальним словом д.мед.н., проф. В. Б. Максименко.

Після пленарного засідання продовжувалась робота в 4-х секціях за такими тематичними напрямками:

- біомедичні інженери і технологи в охороні здоров’я та спорті;

- інформаційні і комунікаційні системи в охороні здоров’я.

- клінічна інженерія;

- досвід роботи клінічного інженера в лікувальному закладі;

- медична фізика;

- перфузіологія;

- матеріали медичного призначення;

- біомедична інженерія в аудіології, офтальмології, стоматології;

- реабілітаційна інженерія та протезування;

- біомеханіка та інженерія спорту;

- експертиза та сертифікація медичної техніки і виробів медичного

призначення;

- взаємодія науково-навчальних закладів із виробниками,

постачальниками та користувачами медичної техніки.

У доповідях учасників розглядалися питання, що пов’язані із дослідженнями у галузі біомедичної інженерії, медичної та біологічної інформатики, кібернетики та телемедицини. Приводилися результати досліджень у таких напрямках як клінічна інженерія, медична фізика, перфузіологія, реабілітаційна інженерія та протезування, біомеханіка та інженерія спорту. Окремі доповіді були присвячені матеріалам медичного призначення, інформаційним та комунікаційним системам в галузі охорони здоров’я.

         Конференція дала можливість проаналізувати співпрацю науково-освітніх закладів із виробниками, постачальниками та користувачами медичної техніки, досвід роботи біомедичного інженера і технолога у системі охорони здоров’я та у спорті.

Всього було заслухано та обговорено 129 доповідей, тези яких видані у збірнику конференції.

           


16 березня 2012 року у рамках конференції також відбувся семінар компанії «ОПТЕК». На семінарі виступили співробітники компанії «ОПТЕК»:

- Торчинский Л. Г. з доповіддю «Лазерная сканирующая микроскопия в биологических и медицинских исследованиях»;

- Башкова И. А з доповіддю «Современные решения для анализа трибологических и механических свойств материалов;

- Оноприенко Е. В. з доповіддю «Современная оптическая микроскопия для

материаловедения».

Учасники конференції ознайомились з обладнанням Zeiss.

Семінар відбувся за участі: декана факультету електроніки, проф., д.т.н. Жуйкова В. Я; зав. кафедри фiзичної та бiомедичної електроніки, проф., д.т.н. Тимофєєва В. І.; декана інженерно-фізичного факультету, проф., д.т.н. Лободи П. І.; декана приладобудівного факультету, проф., д.т.н. Тимчика Г. С.; декана факультету біотехнології і біотехніки,  проф. д.біол.н., Дугана О. М.

У конференції брала участь співробітник Інституту інноваційних технологій і змісту освіти Дорошенко Т. М.

Додати коментар


Захисний код
Оновити