Державна наукова установа “Інститут інноваційних технологій і змісту освіти” реорганізована шляхом поділу. На його базі утворені державні наукові установи:

   Інститут модернізації змісту освіти  (http://www.imzo.gov.ua/) та Інститут освітньої аналітики, з віднесенням їх до сфери управління Міністерства освіти і науки України. (Постанова Кабінету Міністрів України від 26 листопада 2014 р. № 687 “Про утворення Інституту модернізації змісту освіти та Інституту освітньої аналітики”).

13-15 березня 2012 року на базі Донецького національного технічного університету відбулась науково-практична конференція ІІ туру Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робiт у галузі науки «Екологія та екологічна безпека».

Всього на Конкурс було представлено 154 роботи з 83 вищих навчальних закладів України. Зокрема, вони були направлені на вирішення наступних проблем:

- оцінки стану різних видів біоресурсів і розробки систем біотестування;

- розробки різноманітних систем екологічного моніторингу;

- очищення стічних вод і викидів у атмосферне повітря;

- переробки промислових відходів з отриманням цінних речовин;

- оцінки якості води;

- радіаційного забруднення територій;

- аналізу впливу антропогенних джерел на стан біосфери;

- проблем енергозбереження та екологічно чистого енергозабезпечення.

         На конференції було заслухано доповіді авторів 53 робіт з 39 вищих навчальних закладів. З них найкращими визнані роботи таких студентів:

О. М. Корчевська – Національний університет водного господарства та природокористування;

Д. В. Захарова – Донецький національний технічний університет;

М. О. Шулякова, Д. І. Хом’як – Національний університет харчових технологій;

В.В. Красильникова – Харківський національний університет будівництва та архітектури;

А. М. Рабоконь – Донецький національний університет;

Н. В. Руденко – Національний авіаційний університет;

Г. В. Степанков – Полтавський національний технічний університет імені Юрія Кондратюка;

Ю. В. Медведєва – Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна.

         Високий рівень робіт і доповідей на конференції, творча і ділова атмосфера, наукова активність і зацікавленість студентів у вирішенні екологічних проблем України дозволяють висловити надію на те, що велика екологічна система «Україна» знаходиться у надійних молодих руках.

Додати коментар


Захисний код
Оновити