Державна наукова установа “Інститут інноваційних технологій і змісту освіти” реорганізована шляхом поділу. На його базі утворені державні наукові установи:

   Інститут модернізації змісту освіти  (http://www.imzo.gov.ua/) та Інститут освітньої аналітики, з віднесенням їх до сфери управління Міністерства освіти і науки України. (Постанова Кабінету Міністрів України від 26 листопада 2014 р. № 687 “Про утворення Інституту модернізації змісту освіти та Інституту освітньої аналітики”).

Проведено засідання робочої групи з розробки складових Галузевого стандарту вищої освіти в галузі екологічної освіти

   15-16 березня 2012 року на базі Харківської національної академії міського господарства проведено засідання робочої групи з розробки складових Галузевого стандарту вищої освіти (ГСВО) в галузі екологічної освіти: освітньо-кваліфікаційної характеристики фахівця (ОКХ), освітньо-професійної програми підготовки фахівця (ОПП) на основі компетентнісного підходу для освітньо-кваліфікаційних рівнів спеціаліста і магістра зі спеціальності підготовки «Екологічна безпека».

   В роботі взяли участь представники Одеського державного екологічного університету; Донецького національного технічного університету; Національного авіаційного університету (м. Київ); Національного університету біоресурсів і природокористування України (м. Київ); Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна; Одеської національної академії харчових технологій, Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського; Національного університету кораблебудування імені адмірала Макарова (м. Миколаїв); Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут».

   На засіданні обговорювався широкий спектр проблем, пов’язаний з визначенням системи компетенцій, переліку навчальних дисциплін та змістовних модулів, навчально-методичного забезпечення підготовки фахівців екологічного профілю.

   Питання екологічної освіти – одне з найважливіших питань на сучасному етапі становлення нашої держави, від вирішення якого залежить значною мірою оздоровлення економіки і нації в цілому. Розробка стандарту та відкриття даної спеціальності – довгоочікувана подія для багатьох вищих навчальних закладів України, адже випускники за такою спеціальністю знову набувають високого попиту на ринку праці.

Додати коментар


Захисний код
Оновити