Державна наукова установа “Інститут інноваційних технологій і змісту освіти” реорганізована шляхом поділу. На його базі утворені державні наукові установи:

   Інститут модернізації змісту освіти  (http://www.imzo.gov.ua/) та Інститут освітньої аналітики, з віднесенням їх до сфери управління Міністерства освіти і науки України. (Постанова Кабінету Міністрів України від 26 листопада 2014 р. № 687 “Про утворення Інституту модернізації змісту освіти та Інституту освітньої аналітики”).

Методичні рекомендації

щодо проведення державної підсумкової атестації з української мови

у вищих навчальних закладах І-ІІ рівнів акредитації

у формі тестування

 

Враховуючи побажання викладачів, Всеукраїнська спілка голів обласних методичних обєднань викладачів філологічних дисциплін вищих навчальних закладів І-ІІ рівнів акредитації розробила методичні рекомендації щодо проведення державної підсумкової атестації з української мови у вищих навчальних закладах у формі тестування та зразки тестових завдань, що додаються

Завдання розраховані на перевірку основних орфограм і пунктограм, засвоєних студентами у вищому навчальному закладі.

Запропоновані тести складені за зразком матеріалів для зовнішнього незалежного оцінювання випускників, рекомендованих Українським  центром оцінювання якості освіти, з урахуванням дидактично-методичних настанов Міністерства освіти і науки України („Методичні рекомендації щодо використання тестових технологій у процесі вивчення української мови у загальноосвітніх навчальних закладах” (додаток до листа Міністерства освіти і науки України від 29.12 2006р. № 1/9-795).

         Рекомендована мінімальна кількість завдань – 15, до складу яких входять тести з закритими та відкритими завданнями.

Тести з закритими завданнями передбачають вибір студентом єдиної правильної відповіді з ряду можливих, встановлення відповідності між певними судженнями та мовними явищами, відтворення послідовності (перекомбінування наведених даних або елементів).

Особливістю тестів із відкритим завданням є те, що студент самостійно шукає відповідь на питання (без можливості вибору з кількох запропонованих) або виконує завдання. До відкритих тестових завдань належать, наприклад, завдання на відновлення пропущеного, завдання на доповнення, завдання з короткою відповіддю на поставлене питання тощо. Саме такі завдання засвідчують не лише теоретичні знання, а й мовленнєві можливості студента.

При складанні тестових завдань будь-якого виду необхідно дотримуватись таких вимог:

1.     Умова повинна містити чітке завдання для тестуючого.

2.     Варіантів відповідей повинно бути не менше чотирьох.

3.     Варіанти відповідей мають бути гомогенними (однорідними), стосуватись однієї галузі.

4.     Варіанти відповідей мають бути вірогідними (правдоподібними).

5.     Інформація, що міститься в одному тестовому завданні, не повинна давати відповіді на інше тестове завдання.

6.     Питання (завдання) має містити одну чітку, закінчену думку.

7.     У завданні не вживати таких слів або словосполучень: „іноді”, „часто”, „не завжди”, „за певних морфологічних умов” тощо.

8.     Не вводити до запитання (завдання) слова й словосполучення, що знаходяться поза граматичним зв’язком.

9.     Не варто задавати питання на інтуїцію, на здогад.

10.  Уникати кількаразового використання заперечення у запитанні, завданні, що призведе до протиріччя у його розумінні.

11.  Не використовувати як правильну відповідь фрази: „жоден з наведених варіантів” або „усі з наведених варіантів”.

12.  Запитання й варіанти відповідей повинні розміщуватись на одній сторінці (поряд).

Орієнтовне оцінювання тестових завдань.

„12” балів ставиться, якщо бездоганно виконано усі завдання.

Примітка: „12” балів не ставиться за наявності виправлення.

11балів ставиться за умови правильного виконання 100% завдань та наявності одного-двох виправлень або неповної відповіді на 1 питання;

„10” балів ставиться за умови правильного виконання 100% завдань та наявності трьох виправлень або за умови правильного виконання не менше як 90% завдань.

„9” балів ставиться за умови правильного виконання не менше як 85% завдань.

„8” балів ставиться за умови правильного виконання не менше як 75% завдань.

„7” балів ставиться за умови правильного виконання не менше як 65% завдань.

„6” балів ставиться за умови правильного виконання не менше як 55% завдань.

5” балів якщо правильно виконано не менше як половину завдань (50 % завдань).

„4” бали ставиться за умови правильного виконання не менше як 45% завдань.

„3” бали ставиться за умови правильного виконання не менше як 30% завдань.

„2” бали ставиться за умови правильного виконання не менше як 20% завдань.

У цілому за зазначену  роботу студент може одержати від 1 бала (за роботу, яка не дала належного результату) до 12 балів.

Тривалість письмового екзамену – 90 хвилин.

Робота підписується на титульній сторінці так:

Робота

на державну підсумкову атестацію

з української мови

студента (ки) ___ курсу _____ групи________________

___________________________________________

(прізвище, ім’я та по батькові у формі родового відмінка)

На першій сторінці (там, де стоїть штамп навчального закладу) проставляється дата виконання роботи (Наприклад, 2.06.2012 р.), на другій сторінці виконується робота.

Методичні рекомендації до проведення державної підсумкової атестації у формі тестування підготували:

 Антонюк Т.М.викладач-методист, викладач вищої категорії ДВНЗ „Чернівецький індустріальний коледж”, голова обласного методичного об’єднання викладачів української мови та літератури (керівник робочої групи);

         Дика І.Я. - голова обласного Львівського методичного об’єднання викладачів   української словесності, старший викладач української мови та літератури Львівського техніко-економічного коледжу;

        Кабаненко А.М. - викладач-методист Київського радіомеханічного коледжу;

        Овчаренко З.І. - голова республіканського методичного об’єднання викладачів української мови АР Крим;

Ковалевська Л.Б.викладач Київського технікуму електронних приладів, голова міського методичного об’єднання філологічних дисциплін

 

 

Голова  Всеукраїнської спілки голів

обласних методичних обєднань викладачів

філологічних дисциплін вищих навчальних

закладів І-ІІ рівнів акредитації                               Т. М. Антонюк

 

 

Додати коментар


Захисний код
Оновити